Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014-2020 – Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M19 vloženo: 28. 04. 2020


15.4.2020 - Dne 9. 4. 2020 bylo podepsáno zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.

Upozorňujeme všechny místní akční skupiny, že dochází k posunu termínu pro příjem Žádostí o dotaci na RO SZIF v roce 2020 pro operaci 19.2.1, který bude ukončen až 31. října 2020.

U operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje došlo k následujícím změnám:

 • V souvislosti s u všech žádostí registrovaných na SZIF před nabytím platnosti těchto Pravidel prodlužují maximální lhůty pro realizaci projektu a podání Žádosti o platbu o 6 měsíců, v případě čl. 14 o 12 měsíců.
 • Změna kapitoly 5. Dohoda o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1, kdy byla odstraněna povinnost podepisování Dohody osobně na RO SZIF.
 • Změna kapitoly 6. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1, bod i), odrážka 3 - doplnění podmínky pro způsobilost DPH.
 • Úprava podmínky v kapitole 3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1, bod dd) – v souladu s dřívější změnou, kdy musí být správní akt stavebního úřadu pravomocný až ke dni registrace na SZIF
 • Úprava v části B. Společné podmínky pro všechny aktivity se týká kapitoly 6. Seznam předkládaných příloh, písm. a) přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci na MAS, bod 6) a písm. c) Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody, bod 3) – v případě režimu de minimis není nutné dokládat přílohu Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků
 • Další změny se týkají části C. Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků, a to zejména:
  • Úprava Definice žadatele/příjemce dotace v rámci článku 17., odstavce 1, písmeno b) Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů a úprava související Další podmínky – žadatelem nesmí být velký podnik
  • Doplnění Způsobilých výdajů v článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
  • Úpravy a doplnění některých Dalších podmínek v článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech
 • Doplnění v Části E. Závěrečná a přechodná ustanovení a F. Platnost a účinnost
 • Úprava Přílohy 2 Tabulky finančních oprav pro chybně provedené zadávací nebo výběrové řízení – změna výpočtu finanční opravy a změna výše sazby pro finanční opravu č. 23
 • Doplnění limitů pro čl. 20 v Příloze 3 Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace.
 • Úprava Přílohy 5 Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků
 • Formální úpravy

U operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny došlo k následujícím změnám:

 • V souvislosti s u všech žádostí registrovaných na SZIF před nabytím platnosti těchto Pravidel prodlužují maximální lhůty pro realizaci projektu a podání Žádosti o platbu o 6 měsíců.
 • Doplnění kapitoly 3 Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova v části A. Obecné podmínky Pravidel, kde došlo k zpřesnění písm. x)
 • Změna kapitoly 5. Dohoda o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova v části A. Obecné podmínky Pravidel, kdy byla odstraněna povinnost podepisování Dohody osobně na RO SZIF.
 • Doplnění kapitoly 14 Přechodná a závěrečná ustanovení
 • Úprava v části B. Specifické podmínky Pravidel se týká kapitoly 6. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, kde došlo k upřesnění některých výdajů v kódu 004
 • Úprava Přílohy 2 Tabulky finančních oprav pro chybně provedené zadávací nebo výběrové řízení – změna výpočtu finanční opravy a změna výše sazby pro finanční opravu č. 23
 • Úprava Přílohy 11 Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků
 • Formální úpravy

Aktuální znění Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny jsou k dispozici v elektronické podobě v příloze níže, a to v čistopise i v revizích.


Přílohy:

Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 - Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje - čistopis (PDF, 2 MB)
Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 - Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje - revize (PDF, 2 MB)
Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 - Operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny - čistopis (PDF, 1 MB)
Obecné a specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 - Operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny - revize (PDF, 1 MB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz