Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro 8. kolo příjmu žádostí

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020 vloženo: 04. 10. 2019


3.10.2019 - Dne 3. 10. 2019 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc. zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 (dále jen „Pravidla“). Jedná se o Obecné podmínky Pravidel, Specifické podmínky Pravidel operací 6.4.1 Investice do nezemědělských činností a 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů pro 8. kolo příjmu žádostí.

Změny Obecných podmínek Pravidel

  • V kapitole 4 písm. ll) byly provedeny úpravy v souvislosti s povinností žadatele být evidován v tzv. Evidenci skutečného majitele, neboť některé právnické osoby se do Evidence údajů o skutečných majitelích vedené rejstříkovým soudem dle § 118b a následujících zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších právních předpisů, nezapisují.
  • V kapitole 15 byla upravena přechodná ustanovení související s úpravou doručování přes Portál farmáře (doručování fikcí žadatelům i z předchozích kol příjmu žádostí od 1. 1. 2020).
  • Byly provedeny formální opravy chybných odkazů.

Změny operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností

  • V příloze č. 1 Preferenční kritéria byla provedena formální úprava názvu záměrů.

Hlavní změny operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů

  • V kap. 5 Způsobilé výdaje a v příloze č. 2 Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace, a maximální hodnoty výdajů, u záměru a) i záměru b) v rámci kódu 002, bylo upřesněno, že se jedná o technologii určenou pro skladování.
  • V kap. 7 Další podmínky, v rámci všech záměrů byla doplněna podmínka upravující vzájemnou nezávislost a propojenost spolupracujících subjektů.
  • V příloze č. 2 Číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace, a maximální hodnoty výdajů, byly u záměru a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby v kódu 001 upraveny limity (max. hodnoty výdajů) u některých výdajů.

Pravidla v revizích i v čistopise jsou k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz/prv (subportál Dotace - Program rozvoje venkova na období 2014–2020 a příslušné opatření/operace) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova
2014–2020.


Přílohy

Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 platné pro 8. kolo příjmu žádostí - čistopis (PDF, 832 KB)
Obecné podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 platné pro 8. kolo příjmu žádostí - revize (PDF, 967 KB)
Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 8. kolo příjmu žádostí - Operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností - čistopis  (PDF, 882 KB)
Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 8. kolo příjmu žádostí - Operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností - revize  (PDF, 883 KB)
Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 8. kolo příjmu žádostí - Operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů - čistopis (PDF, 1 MB)
Specifické podmínky pro poskytování dotace na základě Programu rozvoje venkova platné pro 8. kolo příjmu žádostí - Operace 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů - revize (PDF, 1 MB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz