Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.E.

InfoDotaceNárodní dotaceZemědělství, potravinářství, poradenství vloženo: 29. 11. 2019


28.11.2019 - Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.E. Školní závody pro rok 2020 (motivační formulář) v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 651/2014.

Žádost o dotaci na dotační program 9.E. se podává v listinné podobě v jednom vyhotovení na místně příslušné pracoviště Státního zemědělského a intervenčního fondu na Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF dle adresy sídla (u právnické osoby) nebo dle adresy trvalého bydliště (u fyzické osoby).

Od zveřejnění této výzvy MZe k DP 9.E. Školní závody lze již podat žádost o dotaci na rok 2020.

Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 9.E. je stanoven do 31. 5. 2020 pro plnění účelu dotace v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 s uznatelností vykazovaných žákohodin v rámci poskytovaného praktického vyučování uskutečněného nejdříve den po podání žádosti o dotaci avšak zároveň pouze v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020.

Vzor žádost o dotaci na dotační program 9.E. včetně výše uvedeného období a stanovených sazeb dotace je součástí přílohy této Výzvy.

K žádosti o dotaci se dokládají tyto povinné přílohy:

 1. Doklad o jmenování Školním závodem.
 2. Smlouva mezi příslušnou školou a Školním závodem o poskytnutí pracoviště k zabezpečení praktického vyučování žáků, která by měla obsahovat minimálně:
  1. obory vzdělání (název a kód) a druh činností, které budou žáci při praktickém vyučování vykonávat,
  2. místo konání, časový rozvrh a délka praktického vyučování,
  3. dobu účinnosti smlouvy,
  4. datum a podpisy osob s oprávněním k zastupování školy a Školního závodu, razítka.

Upozornění:

 • Pokud žadatel nepodá žádost o dotaci ve stanoveném termínu, nebude žadateli poskytnuta dotace.
 • Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace.
 • Dotace nebude vyplacena, pokud na daný dotační program nebudou v příslušném kalendářním roce vyčleněny prostředky ze státního rozpočtu České Republiky.
 • Ministerstvo zemědělství si vyhrazuje právo na změnu obsahu výzvy na základě schválených Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2020 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, vydáním dodatku k výzvě.

Vzhledem k převodu administrace všech národních dotací, tedy i dotačního programu 9.E. z MZe na SZIF dle novely zákona 252/1997 Sb., o zemědělství od roku 2020, doporučujeme všem žadatelům pravidelně sledovat webové stránky MZe a SZIF.

Listinná žádost o dotaci na dotační program 9.E. (DOCX, 25 KB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů
Cookies

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz