Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.a.

InfoDotaceNárodní dotaceZemědělství, potravinářství, poradenství vloženo: 27. 11. 2019


V Praze dne 25. listopadu 2019 - Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na jednotlivé předměty dotace v rámci dotačního programu 9.A.a. Speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb. pro rok 2020 (motivační formulář) v souladu s čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 702/2014.

Žádost o dotaci podává žadatel v listinné podobě v jednom vyhotovení zvlášť za každý předmět dotace v dotačním programu 9.A.a. (9.A.a.1.a., 9.A.a.2.a., 9.A.a.2.b.) na místně příslušné pracoviště Státního zemědělského a intervenčního fondu na Oddělení příjmu žádostí a LPIS SZIF dle adresy sídla (u právnické osoby) nebo dle adresy trvalého bydliště (u fyzické osoby).


V žádostech o dotaci podávaných zvlášť za každý předmět dotace by měly být uvedeny veškeré žadatelem předpokládané uznatelné náklady na daný předmět dotace.


Vzory žádostí o dotaci pro všechny předměty dotace včetně níže uvedených období jsou součástí příloh této Výzvy. K žádostem o dotaci se nedokládají žádné povinné přílohy.
Termíny podání žádosti o dotaci na příslušné pracoviště SZIF:

  • od zveřejnění této výzvy MZe do 30. 6. 2020 na předměty dotace 9.A.a.1.a., 9.A.a.2.b. pro plnění účelu dotace v období od 1. 1. 2020 do 10. 12. 2020 s uznatelností nákladů vynaložených nejdříve den po podání žádosti o dotaci.
  • od zveřejnění této výzvy MZe do 30. 6. 2020 na předměty dotace 9.A.a.2.a. pro plnění účelu dotace v období od 1. 1. 2020 do 10. 12. 2020 s uznatelností nákladů vynaložených nejdříve den po podání žádosti o dotaci avšak zároveň pouze v období od 1. 1. 2020 do 10. 12. 2020.


Upozornění:

  • Žadatel ve stanoveném termínu podává žádost o dotaci na každý předmět dotace (každou sazbu dotace) zvlášť. Pokud žadatel nepodá žádost o dotaci ve stanoveném termínu, nebude žadateli poskytnuta dotace.
  • Žádost o dotaci musí být podána před zahájením realizace předmětu dotace.
  • Žadatel může od podání žádosti o dotaci až do vydání rozhodnutí svou žádost o dotaci změnit či upravit, přičemž zvyšovat požadavek na objem finančních prostředků může žadatel pouze do konce termínu podání žádosti o dotaci formou změny žádosti o dotaci.
  • Dotace nebude vyplacena, pokud na daný dotační program nebudou v příslušném kalendářním roce vyčleněny prostředky ze státního rozpočtu České Republiky.
    Vzhledem k převodu administrace všech národních dotací, tedy i dotačního programu 9.A.a. z MZe na SZIF dle novely zákona 252/1997 Sb., o zemědělství od roku 2020, doporučujeme všem žadatelům pravidelně sledovat webové stránky MZe a SZIF.


Přílohy:

Listinná žádost o dotaci k DP 9.A.a.1.a
Listinná žádost o dotaci k DP 9.A.a.2.a
Listinná žádost o dotaci k DP 9.A.a.2.b

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů
Cookies

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz