SZIF zahájil vydávání rozhodnutí na telata masného typu, Greening a Přechodné vnitrostátní podpory

InfoDotacePlatby na základě jednotné žádosti vloženo: 21. 01. 2020


Tabulka s přehledem ke stažení 

Praha 14. ledna 2020 - Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dalších dotací, o které si zemědělci požádali v loňském roce. Tento týden se začalo s vydáváním rozhodnutí v rámci tří dotačních titulů. Od včerejšího dne jsou vydávána rozhodnutí na VCS - telata masného typu. Počínaje dneškem následují rozhodnutí na Greening a Přechodné vnitrostátní podpory.

V případě dotace na VCS - telata masného typu jde o jednu z Dobrovolných podpor vázaných na produkci, jež jsou zaměřeny na citlivé sektory čelící nějakým obtížím, zároveň jsou ale velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. O dotaci na masná telata si požádalo 6 527 žadatelů, mezi které bude rozděleno přes 646 milionů korun. Sazba je 8 083, 99 korun na VDJ.


Cílem tohoto dotačního opatření je podpořit chovatele masných telat. Žádost je možné podat na masná telata, která se narodila na hospodářství žadatele v období od 1. dubna roku předcházejícího podání žádosti do 31. března roku podání žádosti.


Greening je nedílnou součástí nejrozšířenější zemědělské dotace SAPS, tedy Jednotné platby na plochu. Loni si o tuto dotaci požádalo 30 217 zemědělců, mezi které bude rozděleno 6, 67 mld. Kč. Sazba je 1 884,30 korun na hektar.


Přechodné vnitrostátní podpory jsou doplňkové platby poskytované k Jednotné platbě na plochu (SAPS), které jsou plně hrazeny z rozpočtu České republiky. Poskytují se na zemědělskou půdu, přežvýkavce, chmel, brambory na výrobu škrobu, krávy bez tržní produkce mléka, ovce a kozy.
Sazby na jednotlivé oblasti PVP jsou uvedeny na www.szif.cz. O dotaci si zažádalo 28 386 zemědělců; celkem je na podporu vyčleněno 596 milionů korun.
Pro výplatu všech podpor je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz/ JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.


Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:
1. prostřednictvím Portálu farmáře,
2. přes datovou schránku,
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF,
4. poštou,
5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem na adresu podatelna@szif.cz.
Kontakt: Lenka Rezková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz
V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.
Lenka Rezková
tisková mluvčí SZIF


Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz