SZIF začíná vydávat rozhodnutí k dotacím na Biopásy

InfoDotacePlatby na základě jednotné žádosti vloženo: 04. 05. 2020


Praha 4. května 2020 - Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyplácí další dotace na Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO), o které si zájemci požádali v roce 2019. Jedná se o dotační opatření určená na založení a obhospodařování krmných a nektarodárných biopásů. Mezi zemědělce bude rozdělena finanční podpora v celkové výši více než 64 milionů korun.

Dotační opatření na založení a obhospodařování biopásů zahrnuje podopatření 10.1.6.1 na krmné biopásy. O tuto dotaci požádalo v loňském roce 238 zájemců, kterým bude rozdělena částka 49 121 701 korun. Dalším podopatřením je 10.6.1.2. na nektarodárné biopásy, ke kterému bylo v roce 2019 podáno 152 žádostí. Pro zájemce je připravena k výplatě finanční podpora ve výši 15 258 066 korun.


Cílem uvedených dotačních opatření je podpora biodiverzity ptactva, drobných obratlovců a opylovačů v zemědělské krajině formou zajištění potravních zdrojů a poskytnutí úkrytů v období, kdy je jich v zemědělské krajině nedostatek. Dotace jsou vypláceny na hektar (ha) biopásu.
Žadatelé jsou povinni založit biopás o požadovaných rozměrech a dodržovat předepsaný způsob obhospodařování.
Uvedené dotační tituly jsou zařazeny do Agroenvironmentálně-klimatických opatření a jsou součástí tzv. neprojektových opatření v rámci Programu rozvoje venkova (PRV). Žádosti o tyto dotace se podávají prostřednictvím Jednotné žádosti. Informace o výpočtu platby jsou uvedeny v Příručce pro žadatele pro rok 2019, která je zveřejněna na webových stránkách www.szif.cz/ PRV, v sekci „Ke stažení“, ve složce „Metodiky a příručky“.
Dotace nelze poskytnout bez pravomocného rozhodnutí. Výplatu je možné urychlit pomocí vzdání se práva na odvolání. Tento právní úkon je však třeba učinit teprve po obdržení rozhodnutí.
Dřívější podání nemá právní účinek. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce „Jednotná žádost“. Lze jej podat jedním z následujících způsobů:
1. prostřednictvím Portálu farmáře,
2. přes datovou schránku,
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF,
4. poštou,
5. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu podatelna@szif.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.
Lenka Rezková
tisková mluvčí SZIF
Kontakt: Lenka Rezková, tisková mluvčí SZIF, tel.: +420 222 871 668, mobil: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz
Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz