SZIF vydává rozhodnutí na opatření NATURA 2000 na zemědělské půdě a PPO

InfoDotacePlatby na základě jednotné žádosti vloženo: 14. 12. 2021


Praha 13. prosince 2021 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat rozhodnutí ke kompenzační platbě v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě a k Platbě pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními (PPO).

Kompenzační platba NATURA 2000 na zemědělské půdě je směřována do těch oblastí Natura 2000, které současně leží na území národních parků (dále jen NP) nebo I. zóny chráněných krajinných oblastí. Platba pomáhá s pokrytím dodatečných nákladů a ušlých příjmů v souvislosti s ochranou druhové rozmanitosti na travních porostech. V dotčených oblastech je proto především omezeno hnojení. Od roku 2020 je možné o platbu žádat na celém území NP s výjimkou zastavěného území a zastavitelné plochy obcí. O platbu tak i letos mohlo žádat více žadatelů než v předchozích letech. Celkem požádalo 762 žadatelů, pro které je připraveno více než 28 milionů korun.


V roce 2018 se dotační titul LFA (Platba pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními) rozdělil do dvou samostatných dotací: ANC (Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními) a PPO (Platba pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními).


Dotační titul PPO se týká oblastí, které historicky spadaly pod LFA, ale nesplňují nová kritéria pro vymezení oblastí ANC. O PPO mohou požádat jen ti žadatelé, kterým byla přiznána platba LFA v letech 2015–2017 nebo PPO 2018-2020. Rok 2021 je posledním rokem, kdy bylo možné o tuto platbu požádat. Sešlo se celkem 283 žádostí, na které by mělo být vyplaceno přibližně 3,8 milionů korun. Sazby jsou uvedeny v Příručce Jednotné žádosti 2021 na webových stránkách www.szif.cz.


Pro urychlení výplat se žadatelé mohou vzdát práva na odvolání. Mohou tak učinit přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se práva na odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.


SZIF zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.


Oddělení tiskové SZIF
e-mail: press@szif.cz
mobil: +420 733 696 550
Kontakt: Oddělení tiskové SZIF, tel.: +420 733 696 550, e-mail: press@szif.cz


Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro  ozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky a Národní dotace. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů
Cookies

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz