SZIF vydává rozhodnutí na ANC, zeleninu a cukrovou řepu

InfoDotacePlatby na základě jednotné žádosti vloženo: 03. 12. 2019


TISKOVÁ ZPRÁVA - Praha 3. prosince 2019 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) ode dneška vydává rozhodnutí k dotaci ANC, která kompenzuje dodatečné náklady a ušlé příjmy za hospodaření v méně příznivých oblastech, a dále na produkci zeleniny a cukrové řepy. O tyto podpory žádali zemědělci v rámci Jednotné žádosti letos na jaře.

Dotace ANC (Areas with Natural Constraints) je kompenzační platba pro ty žadatele, jejichž zemědělská produkce se potýká s jistým omezením. Jedná se například o horské oblasti, půdu s nižší výnosností nebo oblasti s řidším osídlením. Platba ANC jim tedy vyrovnává dodatečné náklady a ušlé příjmy. Výše sazby se odvíjí od výrobního zaměření žadatele (živočišná nebo rostlinná výroba) a dále podle typu zemědělské půdy. O platbu ANC letos projevilo zájem 21 803 žadatelů, celkem je pro ně vyčleněno téměř 4,5 miliardy korun. Sazby jsou uvedeny v Příručce Jednotné žádosti 2019 na webových stránkách www.szif.cz.


Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je poskytovaná citlivým sektorům, které čelí určitým obtížím, a přitom jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo environmentálních důvodů. Mezi citlivé komodity, které jsou součástí VCS, patří také cukrová řepa a zeleninové druhy s vysokou a velmi vysokou pracností. Letos si o dotaci na cukrovku požádalo 867 žadatelů, pro které je vyčleněno 430,3 milionu korun. Letošní sazba je 7 245,58 Kč na hektar a je vyšší než loňská (6 549,92 Kč/ha v roce 2018).


Co se zeleninových druhů týká, podpora se člení na zeleninu s vysokou pracností a dále s velmi vysokou pracností. Na první z nich si požádalo 124 pěstitelů, mezi které bude rozděleno 13,1 milionu korun. Na zeleninu s velmi vysokou pracností SZIF obdržel 313 žádostí, celková částka na tuto podporu je 82,5 milionu korun. Sazby uvedených plateb jsou následující: VCS – Zelenina s velmi vysokou pracností 10 862,63 Kč na hektar, VCS – Zelenina s vysokou pracností 3 906,56 Kč na hektar, což je více než v loňském roce (3 591,56 Kč/ha v roce 2018).


Dnešním dnem začíná SZIF na uvedené dotace vydávat rozhodnutí k platbě. Pro samotnou výplatu je nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší.


Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách
www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.
Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:

  1. prostřednictvím Portálu farmáře
  2. přes datovou schránku
  3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF
  4. poštou
  5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

Kontakt: Infolinka +420 222 871 871 info@szif.cz
V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.
Státní zemědělský intervenční fond je akreditovanou platební agenturou pro provádění opatření Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky financovaných z Evropského zemědělského záručního fondu, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpor 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF je dále  prostředkujícím subjektem v Operačním programu Rybářství a v národních dotacích, zajišťuje také propagaci značek kvalitních potravin KLASA, Regionální potravina a BIO.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz