Setkání šlechtitelů a semenářů v rámci konání valné hromady ČMŠSA

InfoZprávyZemědělstvíRostlinná výroba vloženo: 29. 04. 2022


TISKOVÁ ZPRÁVA - Aktuální vývoj šlechtitelské a semenářské legislativy, dotační podpora sektoru, následky restrikcí účinných látek na ochranu rostlin, nutnost zajišťování pohybu osiv a sadby v době mimořádné krize a otázka soběstačnosti v zemědělském sektoru  byly hlavními tématy jednání Valné hromady ČMŠSA. 

Valná hromada Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace (ČMŠSA) byla svolána prezidentem asociace, Ing. Janem Prášilem, a uskutečnila se 26. dubna 2022 v Hradci Králové. 

Tohoto výročního zasedání se zúčastnila naprostá většina členů asociace. 
Ministr  zemědělství, Ing. Zdeněk Nekula, se omluvil z důvodu nečekaného jednání ve sněmovně a přítomní si vyslechli ze záznamu jeho pozdrav. Ministr zdůraznil: „Vaše jednání na valné hromadě je velmi důležité. Vy, šlechtitelé a semenáři, na vás stojí české zemědělství, bez kvalitního osiva by nebylo úrody a my budeme vaši činnost i nadále podporovat z národních zdrojů.“


Pozvání přijali významní hosté, mimo jiné Ing. Jiří Šír,  náměstek pro řízení Sekce EU a zahraničních vztahů Ministerstva zemědělství (MZe), pan Tomáš Dubský, místopředseda zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ing. Kateřina Adamcová, ředitelka Sekce projektových opatření PRV, OP Rybářství a Národních dotací SZIF, dále ředitelé sekcí a odborů ÚKZÚZ a zástupci Ministerstva zdravotnictví (MZ) a Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

Náměstek MZe, Ing. Jiří Šír, ve svém vystoupení mimo jiné shrnul aktuální stav příprav k budoucí Společné zemědělské politice, zajištění víceletého finančního plánu 2023+ a také se vyjádřil ke Strategickému plánu ČR. Místopředseda Zemědělského výboru, pan Tomáš Dubský, ujistil přítomné, že výbor bude konstruktivně řešit otázky sektoru šlechtění a semenářství. 


Zástupce SZIF podal zprávu o čerpání u dotačních programů (DP) 3.d. a 3.c. za rok 2021 a o postupu podávání dílčích a závěrečných zpráv. ČMŠSA opětovně zdůraznila, že nelze nákladové DP 3.d. a 3.c. převést na sazbové.


Proběhla diskuse členů ČMŠSA se zástupci rozhodovacích orgánů MZe, MZ, ÚKZÚZ a SZÚ k otázce výjimky pro přípravky s účinnou látkou diquat, u kterých neexistuje adekvátní účinná náhrada. Apel ze strany ČMŠSA byl, aby byla zajištěna včasnost vydání výjimky, řešilo se opodstatnění podmínek, které vyplývají z nařízení a jejich praktická proveditelnost. 

V rámci Valné hromady proběhly doplňovací volby do představenstva ČMŠSA na období 2022 až 2024. Novým členem představenstva byl zvolen Ing. Vladislav Klička.

Prezident asociace, Ing. Jan Prášil, a výkonná ředitelka, Ing. Vlasta Horká, ve svých příspěvcích zhodnotili činnost asociace za uplynulé období a konstatovali, že:

  • je nutné zajistit odpovídající podporu prostřednictvím národní dotace tak, aby byly z hlediska financování šlechtění zachovány srovnatelné podmínky s ostatními zeměmi EU, aby nedocházelo k dalšímu oslabení konkurenceschopnosti českého šlechtění a semenářství.
  • legislativa postupně zvyšuje administrativní zátěž při výrobě uznaného osiva, a to přináší výrobcům certifikovaných osiv další finanční náklady. Na druhou stranu se tím nepřímo podporují necertifikovaná osiva, které jsou mimo rámec kontrolního systému a nelze ověřit jejich zdravotní stav.  
  • je nutné zajistit účinné přípravky na ochranu rostlin, zejména mořidla, aby v budoucnu nedocházelo k nekontrolovatelnému rozšiřování chorob přenosných osivem.

Do usnesení Valné hromady byly promítnuty úkoly ve vztahu k strategickému významu šlechtitelského a semenářského sektoru:

  • v otázce zajištění soběstačnosti v zemědělském sektoru je nutné jednat o tom, aby bylo šlechtění a semenářství zahrnuto mezi strategická odvětví státu. 
  • zařazení výroby osiv a sadby do nařízení o kritické infrastruktuře státu
  • hledat ve spolupráci s MZe a SZIF řešení proti snaze zavést sazby u DP 3.d. a 3.c.  Pro tyto programy je systém sazeb nemožné spravedlivě nastavit a velkou otázkou je jejich případná notifikovatelnost. 

Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace je profesním sdružením šlechtitelských a semenářských firem. Sdružení bylo založeno v roce 1993. V současné době sdružuje 75 členů.  Sdružení je aktivním členem Agrární komory ČR , Mezinárodní semenářské federace (ISF) a Evropské semenářské asociace (Euroseeds). https://www.cmssa.cz

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů
Cookies

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz