Parlament schválil konečnou podobu společné zemědělské politiky EU

InfoEvropská unieSpolečná zemědělská politika vloženo: 30. 11. 2021


23-11-2021 - 16:43 

  • Podpora biologické rozmanitost a soulad s právními předpisy a závazky EU v oblasti životního prostředí a klimatu 
  • 10 % přímých plateb pro malé a střední zemědělské podniky 
  • Trvalá krizová rezerva pro případ kolísání cen a tržních výkyvů 
  • Sankce za porušování pracovních norem 

V úterý dal Parlament zelenou reformě zemědělské politiky EU. Nová politika má být ekologičtější, férovější, flexibilnější a transparentnější.

Během jednání o legislativním balíčku k reformě společné zemědělské politiky (SZP), která má platit od roku 2023, kladli poslanci důraz zejména na otázky biologické rozmanitosti a dodržování právních předpisů a závazků EU v oblasti životního prostředí a klimatu. Komise bude posuzovat, zda vnitrostátní strategické plány SZP závazkům Unie odpovídají, a sami zemědělci budou muset používat postupy šetrné ke klimatu a životnímu prostředí. Členské státy se pak musí postarat o to, aby na životní prostředí a klima bylo vyčleněno nejméně 35 % rozpočtu na rozvoj venkova a 25 % přímých plateb.

Více podpory pro malé zemědělské podniky a mladé zemědělce

Poslancům se podařilo dosáhnout toho, že nejméně 10 % přímých plateb bude podporovat malé a střední zemědělské podniky a nejméně 3 % rozpočtu SZP bude určeno mladým zemědělcům. Prosadili také trvalou krizovou rezervu s ročním rozpočtem 450 milionů eur (v běžných cenách), která bude zemědělcům pomáhat v případě nestability cen či trhu.

Větší transparentnost a dodržování pracovních norem

Parlament se zaměřil i na dodržování pracovních norem v zemědělských odvětvích, jejichž dodržování bude bedlivěji sledováno a porušení bude sankcionováno díky spolupráci vnitrostátních inspektorátů práce s platebními agenturami SZP.

Informace o konečných příjemcích podpory EU budou transparentnější díky nástroji pro vytěžování dat, k němuž členské státy získají přístup. Nástroj umožní provádět křížové kontroly informací ve veřejných databázích, což přispěje k odhalování případných podvodů.

Poslanci přijali nařízení o strategických plánech 452 hlasy pro, přičemž 178 hlasů bylo proti a 57 členů se zdrželo hlasování. Horizontální nařízení bylo přijato 485 hlasy pro, 142 hlasů bylo proti a 61 se zdrželo hlasování. Nařízení o společné organizaci trhů bylo přijato 487 hlasy pro, 130 bylo proti a 71 se zdrželo hlasování.

Prohlášení zpravodajů

Zpravodaj pro nařízení o strategických plánech Peter Jahr (EPP, DE) uvedl: „Schválením reformy SZP zaručíme jistoty pro plány jak členských států, tak především evropských zemědělců. Zajistili jsme, že tato SZP je více udržitelná, transparentní a předvídatelná. Nový model provádění sníží byrokratickou zátěž zemědělské politiky pro zemědělce. Naše dnešní hlasování ukázalo, že chceme ochránit a podpořit rodinné zemědělské podniky, ty, kdo udržují a zachovávají naši kulturní krajinu.“

Zpravodajka pro horizontální nařízení Ulrike Müllerová (Renew, DE) prohlásila: „Dnešek je historickým dnem nové SZP, dnem, kdy se posouváme směrem k ambicióznější zemědělské politice zaměřené na životní prostředí, sociální cítění a výkonnost. Nový model provádění zaručí, že SZP bude více zaměřena na dosahování svých cílů a méně na pouhé dodržování pravidel. Zajistili jsme také, že platby v rámci SZP budou transparentnější a finanční zájmy EU lépe chráněné. Tato SZP bude skutečně úspěšná.“

Zpravodaj pro nařízení o společné organizaci trhů Eric Andrieu (S&D, FR) dodal: „Poprvé po více než 30 letech budou dnes schválené reformy díky společné organizaci trhu, která je součástí reformy SZP, znamenat více regulace trhu než deregulace. Můžeme být hrdí na to, jak daleko jsme došli, protože dosažený pokrok je důležitý pro zemědělce, pro odvětví i pro spotřebitele. Společná organizace trhu je jistě prvním krokem správným směrem.“

Další postup

Platnost původních pravidel SZP vypršela 31. prosince 2020. Do konce roku 2022 platí přechodná pravidla. Po schválení Radou vstoupí nová pravidla v platnost 1. ledna 2023 .

Kontakty

Hana RAISSI 
    Tisková atašé 
    Kontaktní údaje: 
        Telefonní číslo: (+32) 2 28 41587 (BXL) 
        Číslo mobilního telefonu: (+32) 484 27 87 54 
        E-mail: hana.raissi@europarl.europa.eu 
   

Irena KUBÁŠKOVÁ 
    Tisková atašé 
    Kontaktní údaje: 
        Telefonní číslo: (+420) 255 708 267 
        Číslo mobilního telefonu: (+420) 773 135 674 
        E-mail: irena.kubaskova@europarl.europa.eu 
   

Iva LAŇOVÁ 
    Tisková atašé 
    Kontaktní údaje: 
        Telefonní číslo: (+420) 255 708 264 
        Číslo mobilního telefonu: (+420) 775 511 125 
        E-mail: iva.lanova@europarl.europa.eu 

Další informace 


Odkaz:  20211118IPR17613

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz