Označování v oběhovém hospodářství a hodnocení FTA – nové publikace OECD

InfoPoradenství vloženo: 03. 12. 2021


26.11.2021 - V listopadu vydalo OECD publikaci o významu označování a informačních schémat v cirkulární ekonomice, ve stejném měsíci byl OECD publikován také dokument zabývající se dopadem dohod o volném obchodu (FTA) na udržitelnost.

Labelling and Information Schemes for the Circular Economy

Při podpoře aktivit v oblasti cirkulární ekonomiky a při zavádění jejích principů hraje významnou úlohu označování např. formou etiket, certifikací, standardů, informačních systémů. Označování umožňuje účastníkům trhu rozlišovat výrobky na základě environmentální přínosnosti/výkonnosti, což stimuluje trh a inovace žádoucím environmentálním směrem. Ve formě informačního systému pak firmám umožňuje lepší řízení dodavatelských řetězců a identifikaci environmentálních dopadů a rizik v jejich dodavatelských řetězcích. Zpráva OECD poskytuje přehled stávající situace v oblasti této specifické kategorie označování, vyhodnocuje hlavní stimuly ale i překážky bránící většímu rozšíření označování a informačních systémů mezi podniky a identifikuje aspekty oběhového hospodářství, které nejsou v rámci stávajícího značení dostatečně rozvinuty. Celá ¼ zmíněného označování se týká zemědělských a potravinářských produktů, které tak představují hlavní označovanou produktovou kategorii. Konkrétně jde většinou o spotřebitelská označení jednoho environmentálního parametru (např. bio/organic) u potravinářských produktů, která jsou zaváděna na úrovni státu. S velkým odstupem pak následují produkty z oblasti stavebnictví, nábytkářství a dřevařství.


Sustainability impact assessments of free trade agreements

Zintenzivnění obchodní výměny mezi partnerskými zeměmi nebo regiony po uzavření dohody o volném obchodu (FTA) může mít na ekonomiku, obyvatelstvo a životní prostředí na obou stranách pozitivní i negativní dopady v závislosti na mnoha faktorech v domácím i mezinárodním kontextu. Účinky FTA mohou být zmírněny nebo umocněny např. způsobem vnitrostátní implementace FTA, neobchodními politikami apod. Z toho důvodu si strany dohod zpracovávají pro různé úrovně (produkt, technologie, sektor, strukturální a regulatorní aspekty) ex-ante hodnocení dopadu FTA na ekonomickou, sociální a environmentální udržitelnost (SIA). To pomáhá stanovit nezbytná doprovodná opatření nebo realizovat reformy související s dopady uzavřených FTA. Proces SIA také poskytuje příležitost pro dialog mezi zúčastněnými stranami a tvůrci obchodní politiky a tím pomáhá obnovovat důvěru v obchodní systém. Pro úspěch uvedených opatření a efektivní informování o politickém dialogu je klíčové pochopit limity a přednosti (zdrojová náročnost, rozsah pokrytí, stupeň komplexnosti hodnocení) modelů a analytických přístupů používaných v SIA k vyhodnocování příčinných souvislostí. Nová zpráva OECD na tento fakt reaguje a představuje zmíněné modely a přístupy pro usnadnění správné interpretace výsledků SIA týkající se přístupu na trh, vývozních subvencí, domácích podpor, sanitárních a fytosanitárních standardů, investic nebo zeměpisného označování – tj. oblastí klíčových pro zemědělsko-potravinářský sektor.

Mgr. Radek Stránský, Odbor zahraničně obchodní spolupráce, MZe

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz