Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2021

InfoDotaceNárodní dotaceNestátní neziskové organizace vloženo: 28. 08. 2020


26.8.2020 - Vyhlášení výzvy vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 591, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2021.

Součástí výzvy jsou Zásady Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím pro rok 2021 čj. 29683/2020-MZE-11160 a Příručka pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství pro rok 2021 čj. 29683/2020-MZE-11160, které stanoví podmínky pro podání žádosti o dotaci a vedení řízení o dotaci.

Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vyhlášení: do 31. srpna 2020
Ukončení přijímání žádostí: 30. září 2020 ve 13.00 hodin.
Vyhodnocení výběrového řízení: do 30. listopadu 2020
ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Nestátní neziskové organizace.
OBLASTI PODPORY

Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky a zároveň spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství.
PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Žadatel o státní dotaci na rok 2021 může podat:

Roční žádost“, tj. žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2021, která je podávána ve struktuře dle přílohy č. 1 Příručky pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství (žádost je generována v elektronickém nástroji).

Žadatel o dotaci může podat v rámci aktuální výzvy k podávání žádostí o dotaci více žádostí.

Způsob podání žádosti:

Žádost je podávána podle podmínek stanovených v Příručce pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství pro rok 2021.

Žadatel o dotaci je povinen vygenerovat roční žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2021 prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu eAGRI: https://epodani.mze.cz.
Takto vygenerovanou žádost nestátní nezisková organizace opatří podpisy oprávněných zástupců organizace (vygenerovaná žádost nahrazuje přílohu č. 1 Příručky). V případě podání žádosti datovou zprávou musí být žádost a všechny ostatní relevantní dokumenty platně podepsány oprávněnými osobami.

K oprávněným zástupcem NNO podepsané žádosti o dotaci žadatel připojí:

Všechny povinné přílohy stanovené Příručkou pro žadatele o dotaci

Elektronickou podobu všech předkládaných dokumentů, přičemž dokumenty předkládané v elektronické podobě musí být plně identické s dokumenty předloženými v listinné podobě (u podepsaných dokumentů bude jejich skenovaná podoba ve formátu pdf, rozpočet projektu musí být v elektronické podobě připojen rovněž ve formátu xls nebo xlsx).

Listinná podoba žádosti o státní dotaci na rok 2021 je třeba předat podatelně Ministerstva zemědělství či doručit prostřednictvím poštovní či kurýrní služby nejpozději do termínu ukončení přijímání žádostí o dotaci na rok 2021, tj. 30. září 2020 do 13:00 hodin. Do tohoto termínu je nutné odeslat i žádost podávanou datovou zprávou.

Listinná podoba žádosti je předávána v zalepené obálce a musí být opatřená identifikací žadatele včetně identifikačního čísla žádosti, které bude vygenerováno při odeslání elektronického formuláře, a dále výrazným nápisem „Žádost o dotaci NNO na rok 2021 – NEOTVÍRAT“.

Zalepené obálky bez uvedení identifikačního čísla žádosti nebo žádosti doručené po termínu ukončení přijímání žádostí nebudou hodnoceny.

Mgr. Jan Sixta
státní tajemník v Ministerstvu zemědělství


Přílohy:

Vyhlášení VŘ NNO 2021 (PDF, 252 KB)
Zásady MZe pro poskytování dotací NNO pro rok 2021 (DOCX, 39 KB)
Příručka pro žadatele 2021 (DOCX, 100 KB)
Příloha č. 1 - Žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2020 (DOC, 101 KB)
Příloha č. 2 - Struktura ročního projektu (DOC, 28 KB)
Příloha č. 3 - Rozpočet projektu (XLSX, 16 KB)
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení žadatele (historie subjektu a vedení účetnictví) (DOCX, 18 KB)
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení žadatele (dotace z veřejných prostředků, účetní období, propojené subjekty) (DOC, 77 KB)
Příloha č. 6 - Logo Ministerstva zemědělství (ZIP, 573 KB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz