Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2020 – II. kolo

InfoDotaceNárodní dotaceNestátní neziskové organizace vloženo: 06. 02. 2020


5.2.2020 - Vyhlášení výzvy vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy ve znění usnesení vlády č. 479 ze dne 19. 6. 2013, usnesení vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2020.

Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vyhlášení: do 7. února 2020

Ukončení přijímání žádostí: 10. března 2020 ve 13:00 hodin

Vyhodnocení výběrového řízení: do 10. dubna 2020

ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Nestátní neziskové organizace.

OBLASTI PODPORY

Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty v rámci Hlavních oblastí státní dotační politiky, vyhlášených dotačních programů a zároveň spadajících do působnosti Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo zemědělství nebude v roce 2020 uzavírat nové smlouvy o dlouhodobé spolupráci.

PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Žadatel o státní dotaci na rok 2020 může podat:

„Roční žádost“, tj. žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2020,
která je podávána ve struktuře dle přílohy č. 1 Příručky pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství (žádost je generována v elektronickém nástroji).

Žadatel o dotaci může podat v rámci aktuální výzvy k podávání žádostí o dotaci více žádostí.

Způsob podání žádosti:

Žádost je podávána podle podmínek stanovených v Příručce pro žadatele o dotaci (příjemce dotace) v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství – II. kolo výběrového řízení pro rok 2020.

Žadatel o dotaci je povinen vygenerovat roční žádost nestátní neziskové organizace o státní dotaci na rok 2020 prostřednictvím elektronického formuláře zveřejněného na portálu eAGRI: https://epodani.mze.cz. Takto vygenerovanou žádost nestátní nezisková organizace opatří podpisy oprávněných zástupců organizace (vygenerovaná žádost nahrazuje přílohu č. 1 Příručky). V případě podání žádosti datovou zprávou musí být žádost a všechny ostatní relevantní dokumenty podepsány oprávněnou osobou.

K oprávněným zástupcem nestátní neziskové organizace podepsané žádosti o dotaci žadatel připojí:

Všechny povinné přílohy stanovené Příručkou pro žadatele o dotaci

Elektronickou podobu všech předkládaných dokumentů, přičemž dokumenty předkládané v elektronické podobě musí být plně identické s dokumenty předloženými
v listinné podobě (u podepsaných dokumentů bude jejich skenovaná podoba ve formátu pdf, rozpočet projektu musí být v elektronické podobě připojen rovněž ve formátu xls nebo xlsx). Elektronická podoba požadovaných dokumentů je přikládána k listinnému podání. V případě podání žádosti datovou zprávou se požadované dokumenty vkládají přímo do datové zprávy.

Kompletní žádost o státní dotaci na rok 2020 je třeba předat podatelně Ministerstva zemědělství či doručit prostřednictvím poštovní či kurýrní služby nejpozději do termínu ukončení přijímání žádostí o dotaci na rok 2020, tj. 10.03.2020 do 13:00 hodin.

Listinná podoba žádosti je předávána v zalepené obálce a musí být opatřená identifikací žadatele včetně identifikačního čísla žádosti, které bude vygenerováno při odeslání elektronického formuláře, a dále výrazným nápisem „Žádost o dotaci NNO na rok 2020 – NEOTVÍRAT“. Datová zpráva s žádostí musí být označena nápisem „Žádost o dotaci NNO na rok 2020“.

Zalepené obálky bez uvedení identifikačního čísla žádosti nebo žádosti doručené po termínu ukončení přijímání žádostí nebudou hodnoceny.

Mgr. Jan Sixta, státní tajemník v Ministerstvu zemědělství

Bc. Zdeněk Kadlec, v zastoupení státního tajemníka v Ministerstvu zemědělství

Přílohy

Výzva k podání žádosti (DOCX, 26 KB)
Zásady MZe pro poskytování dotací NNO pro rok 2020 II. kolo (DOC, 95 KB)
Příručka pro žadatele 2020 (DOC, 360 KB)
Příloha č.1 - Žádost o dotaci roční projekt (DOC, 101 KB)
Příloha č. 2 - Struktura ročního projektu (DOC, 28 KB)
Příloha č. 3 - Vzor rozpočtu (XLSX, 16 KB)
Příloha č. 4 - Investiční záměr (DOCX, 33 KB)
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení historie vedení účetnictví (DOCX, 21 KB)
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení (DOC, 76 KB)
Příloha č. 7 - Logo MZe (ZIP, 573 KB)
Příloha č.8 - Pravidla pro investiční dotace (DOCX, 31 KB)

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz