Informace pro žadatele o dotace na opatření M15 pro rok 2021

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M15 vloženo: 22. 03. 2021


V Praze dne 18. března 2021 - Informace k poskytování dotací podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření LESNICKO-ENVIRONMENTÁLNÍ A KLIMATICKÉ SLUŽBY A OCHRANA LESŮ, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.

  • Vzhledem ke konci programového období Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebude v roce 2021 již umožněn příjem nových žádostí o zařazení do podopatření 15.1.1 a 15.2.1. Doposud zařazené žádosti o dotaci budou i nadále administrovány.
  • Žádost o poskytnutí dotace doručí žadatel na místně příslušné OPŽL na formuláři, který si vygeneruje z aplikace fLPIS, a to nejpozději do 15. května 2021. Formulář bude mimo jiné obsahovat požadované údaje z LHP nebo LHO, jednoznačnou identifikaci porostních skupin, popř. etáží, které splňují podmínky pro získání dotace a plochu těchto porostních skupin. Termín řádného doručení žádostí o dotaci je v roce 2021 prodloužen o 2 dny, neboť 15. května 2021 připadá na sobotu. V souvislosti s epidemií COVID-19 může dojít k prodloužení termínu pro příjem žádostí. V případě posunutí termínu příjmu žádostí bude o této změně podána informace na stránkách eagri.cz.
  • V případě provádění obnovy zvolené etáže v rámci podopatření 15.1.1 a II.2.2 ve vybrané porostní skupině je nejpozději do 31. října posledního roku trvání závazku v obnovené etáži dodrženo zastoupení hlavních dřevin charakteristických pro porostní typ alespoň 50 %, nebo dodržen tvar lesa u lesa nízkého.
  • V rámci podopatření 15.2.1 je možno provést sběr reprodukčního materiálu do konce 5. roku závazku. Zároveň je nutné nejméně 2 dny před konáním sběru doložit ohlášení sběru reprodukčního materiálu.
  • Pro rok 2021 je stanoven směnný kurz pro žádosti o dotace podané podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb. ve výši 26,242 CZK/EUR. Pro dobíhající závazky z PRV 2007-2013 (Zachování hospodářského souboru lesního porostu podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb. a Zlepšování druhové skladby podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb.) je směnným kurzem 26,141 CZK/EUR.
  • Gesci za nařízení vlády č. 29/2016 Sb. má v rámci MZe Odbor environmentálních podpor PRV. Gesci za administraci žádostí a vyplácení dotací má v rámci SZIF Odbor přímých plateb a environmentálních podpor.
  • Pro administraci žádostí o poskytnutí dotace a plnění podmínek podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb. v roce 2021 zůstává v platnosti Metodika pro rok 2020 (mimo výše uvedené).

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů
Cookies

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz