Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů ze dne 11.3.2019

InfoDotaceProgram rozvoje venkova 2014 až 2020Opatření M08 vloženo: 12. 03. 2019


V Praze dne 11. března 2019 - Chtěli bychom informovat žadatele, že v sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy (8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů) byl umístěn formulář Ohlášení vstupu do opatření ZZP 2019. Ohlášení vstupu do opatření ZZP 2019 žadatel nalezne na cestě: https://www.szif.cz/cs/prv2014-811 v sekci „Ke stažení“ – Formuláře ohlášení a žádostí.

Ohlášení vstupu do opatření Zalesňování zemědělské půdy pro rok 2019 lze řádně podat nejpozději ke dni 15. května 2019 v souladu s nařízením vlády č. 185/2015 Sb.


Upozornění! Žadatelům, kteří nepodají Ohlášení o vstupu do opatření 2019 do konečného termínu 15. května 2019, nebude poskytnuta dotace na založení lesního porostu 2019.

Důležité Upozornění pro žadatele o podporu na zalesnění zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů:

  • Dotace bude poskytnuta pouze na druhy dřevin vysazované alespoň v minimálním počtu na příslušných cílových hospodářských souborech (CHS) podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení.
  • Dotace bude poskytnuta pouze na uvedené druhy dřevin. Není podporována např. výsadba smrku ztepilého v CHS 43 a 45!
  • Údaje o druzích, minimálních počtech dřevin a jejich zařazení do CHS v tabulce přílohy č. 1 „Jednotlivé druhy lesních dřevin, příslušné cílové hospodářské soubory a minimální počet jejich jedinců na 1 ha při zalesňování“, která je zpracována pro účely nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nejsou zcela shodné s údaji uvedenými ve vyhlášce č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
  • 1. 1. 2019 vešla v platnost nová vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánu rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů (nahrazuje vyhlášku č. 83/1996). V návaznosti na to upozorňujeme, že pro přechodné období (do novelizace nařízení vlády č. 185/2015 Sb.) mohou být použity pro výsadbu v CHS podle přílohy č. 1 NV dřeviny, které nejsou přímo uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky č. 298/2018 Sb., jako např. jedle obrovská (JDO), v zastoupení, které není v rozporu se zákonem č. 289/1995 Sb., lesní zákon a jeho prováděcími předpisy.Příjem Ohlášení bude v roce 2019 probíhat přednostně prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.
Informace o podání Ohlášení prostřednictvím Portálu farmáře SZIF jsou k dispozici přímo na Portálu farmáře SZIF, na stránkách Fondu (https://www.szif.cz/cs/prv2014-811), případně je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádosti a LPIS (bývalé AZV, tj. Agentury pro zemědělství a venkov).


Pro získání základních informací a odpovědí k opatření je doporučeno využít dokument: Nejčastější dotazy, který je součástí sekce opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů/Ostatní.


V rámci webu www.szif.cz sekce 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů má žadatel k dispozici formuláře, příručky a jiné relevantní informace. Před podáním Ohlášení je doporučeno se s těmito dokumenty seznámit.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz