Informace pro žadatele na dotační program 8.F.

InfoDotaceNárodní dotaceZemědělství, potravinářství, poradenství vloženo: 02. 10. 2020


Postup při zadávání kopií účetních dokladů do Aplikace pro daňové a účetní doklady na Portálu farmáře v rámci sledovaného období 2021 (1. 10. 2020 až 30. 9. 2021)

V Praze dne 2. října 2020 - Žadatelé ve sledovaném období 2021 (1.10.2020 až 30.9.2021) mohou žádat na dotační podprogramy 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti a nově na 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti. Dotační podprogramy 8.F.a. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic a 8.F.b. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů prasat nejsou již pro sledované období 2021 relevantní.

I nadále platí pro sledované období 2021 skutečnost, že žadatelé na dotační program 8.F. nemusí mít v kopiích účetních dokladů rozepsané konkrétní částky vztažené k jednotlivým turnusům, halám a hospodářstvím, navíc nemusí k danému dokladu přikládat přílohu (rozpis) obsahující tyto informace. Zcela dostačující v tomto ohledu je vyplnění daných údajů do Aplikace pro daňové a účetní doklady na Portálu farmáře. Výjimkou v tomto ohledu zůstávají kopie účetních dokladů za následující úkony (detailněji uvedeno níže v textu):

  • optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů (úkon č. 005 u podprogramu 8.F.c. a nově úkon č. 004 u podprogramu 8.F.d.);
  • veterinární úkony (úkon č. 007 u podprogramu 8.F.c.).


Pro dotační podprogram 8.F.c. musí být jako příloha účetních dokladů navíc doložen:

  • dodací list, a to v případě, že účetní doklad byl vydán za úkon optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů, jelikož u tohoto úkonu lze uplatnit servisní práce a maximálně 30 % z materiálových nákladů na optimalizaci ventilace. Jedná se o případ, kdy na účetním dokladu nejsou veškeré potřebné informace (místo realizace, parametry či jiná specifikace) a dodací list je nedílnou součástí tohoto účetního dokladu. V případě, že dodací list není součástí účetního dokladu, je zapotřebí, aby žadatel dodal alespoň vlastnoručně vytvořený rozpis doplňující informace na účetním dokladu, z něhož budou patrné náklady za jednotlivé položky a výsledná částka uplatněná v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů na Portálu farmáře;
  • vlastnoručně vytvořený rozpis doplňující informace na účetním dokladu, z něhož budou patrné náklady za jednotlivé položky a výsledná částka uplatněná v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů na Portálu farmáře. Platí pro účetní doklady vydané za veterinární úkony vyplývající z plnění požadavků PPO a odběrové soupravy spojené s odběry vzorků, stěrů a provedení laboratorních rozborů, vyplývajících z plnění požadavků PPO na preventivní opatření proti výskytu zoonóz v chovech drůbeže, týkající se zvířat i zařízení chovu, kontrola účinnosti desinfekce. U úkonů spojených s vakcinací na salmonelózu se uplatňuje 80% nákladů, u ostatních úkonů se uplatňuje 100%.


Pro nový dotační podprogram 8.F.d. musí být jako příloha účetních dokladů navíc doložen dodací list, a to v případě, že účetní doklad byl vydán za úkon optimalizace řízeného větrání a funkce mikrobiálních filtrů, jelikož u tohoto úkonu lze uplatnit servisní práce a maximálně 30 % z materiálových nákladů na optimalizaci ventilace. Jedná se o případ, kdy na účetním dokladu nejsou veškeré potřebné informace (místo realizace, parametry či jiná specifikace) a dodací list je nedílnou součástí tohoto účetního dokladu. V případě, že dodací list není součástí účetního dokladu, je zapotřebí, aby žadatel dodal alespoň vlastnoručně vytvořený rozpis doplňující informace na účetním dokladu, z něhož budou patrné náklady za jednotlivé položky a výsledná částka uplatněná v Aplikaci pro přípravu daňových a účetních dokladů na Portálu farmáře.


Veškeré účetní doklady však musí stále obsahovat informaci, k jakému dotačnímu podprogramu (8.F.c. a 8.F.d.) se vážou a informaci, že dané úkony k proplacení vychází z aktuálně platného Ozdravovacího programu/Plánu preventivních opatření v návaznosti na dotační podprogram.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz