Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří si uplatňují osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí

InfoPoradenstvíAktuální informace vloženo: 10. 11. 2020


V Praze dne 10. listopadu 2020 - Aktualizace krajinných prvků v evidenci ekologicky významných prvků a její dopad na daň z nemovitých věcí
Poplatníci daně z nemovitých věcí si mohou od zdaňovacího období roku 2020 uplatnit nárok na osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 2 zákona č. 338/1992 sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), podle kterého jsou od daně z pozemků osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství.
Základní podmínkou pro uplatnění tohoto osvobození od daně z pozemků je zápis krajinných prvků taxativně uvedených v tomto ustanovení tj. skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad do evidence ekologicky významných prvků, a to v rozsahu, v jakém se na pozemku nachází. Evidence ekologicky významných prvků je obsažena v evidenci využití půdy (dále jen „LPIS“).

Dovolujeme si Vás upozornit, že pracovníci Oddělení příjmu žádostí a LPIS (dále jen OPŽL) Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) pravidelně provádějí změny v evidenci ekologicky významných prvků, a to buď základě podnětu vlastníka pozemku, zemědělců nebo v návaznosti na aktualizace nových leteckých snímků/ortofotomap, což je z podnětu SZIF a jedná se o aktualizaci z moci úřední. Důvodem aktualizace je, aby rozsah a typ krajinného prvku odpovídal skutečnému stavu v terénu.


Dojde-li v důsledku této aktualizace ke změnám rozhodným pro stanovení daně, tj. například

  • ke zmenšení výměry krajinného prvku,
  • ke zvětšení výměry krajinného prvku, nebo
  • k úplnému zániku krajinného prvku,


vzniká vlastníku nemovité věci povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, ve kterém zohlední změny údajů, k nimž v důsledku aktualizace krajinného prvku došlo.
Vzhledem k tomu, že vlastník ani správce daně není informován o změně rozsahu krajinného prvku, dovolujeme si upozornit poplatníky, kteří si uplatnili osvobození dle § 4 odst. 1 písm. k) bod 2 zákona o dani z nemovitých věcí, aby si zkontrolovali, zda nedošlo ke změně v rozsahu krajinného prvku, a v případě změny v rozsahu uplatňovaného osvobození podali daňové přiznání na zdaňovací období následující po roce, v němž změny proběhly, a to v zákonem stanovené lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období.


Uvedenou skutečnost lze zjistit ve Veřejném registru půdy - LPIS v záložce Podklad pro osvobození - Podklad pro osvobození daně z nemovitých věcí porovnáním výpisů ze systému Ministerstva zemědělství - Evidence půdy dle uživatelských vztahů (LPIS) tzv. Podkladu pro uplatnění nároku na osvobození od daně z nemovitých věcí, a to s platností k datu předchozího a následujícího období. Např. stav k 1. 1. 2020 a stav k 1. 1. 2021.


V případě pochybností Vám doporučujeme obrátit se s konkrétním případem na místně příslušného správce daně, jímž je ten finanční úřad, v jehož obvodu působnosti se nachází předmětná nemovitá věc (pozemek).

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz