Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu 2020

InfoZprávyVodní hospodářství vloženo: 18. 12. 2020


Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

 

Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 16. prosinci 2020

16.12.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil a byl celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně klesala. Nadále u podzemních vod pokračuje stav, kdy v západních a severozápadních Čechách přetrvává mírně podnormální stav, a v povodí dolní Ohře dokonce silně podnormální stav. Na ostatním území převládá nadnormální stav. Podíl pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 30 % všech objektů.

V období od 9. 12. do 16. 12. byly na území České republiky zaznamenány srážky s úhrny do 10 mm. Tyto srážky neměly významný vliv na aktuální hydrologickou situaci. Vodní stavy jsou na většině území České republiky setrvalé nebo na mírném poklesu. Průtoky ve vodních tocích jsou v porovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc prosinec většinou podprůměrné s výjimkou vodních toků na území ve správě Povodí Moravy, kde se průtoky pohybují mírně nad průměrem nebo kolem dlouhodobého průměru. Nejmenší průtoky jsou zaznamenávány v západních a v severních Čechách, na území ve správě Povodí Ohře průtoky dosahují pouze 30 – 50 % dlouhodobého průměru.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 65 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. U některých nádrží dochází k přechodu na zimní hladinu a s tím spojenými změnami zásobního objemu. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.


Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 16. 12. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 16. 12. 2020 (PDF, 452 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 9. prosinci 2020

9.12.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil a byl celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně klesala.

Nadále u podzemních vod pokračuje stav, kdy v západních a severozápadních Čechách přetrvává mírně podnormální stav, a v povodí dolní Ohře dokonce silně podnormální stav. Na ostatním území převládá nadnormální stav. Podíl pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, oproti minulému týdnu téměř nezměnil a tvoří 28 % všech objektů.

V období od 2. 12. do 9. 12. spadly na území České republiky srážky s celkovými úhrny do 10 mm. Tyto srážky měly zanedbatelný vliv na stav vodních toků. Na většině území České republiky jsou vodní stavy setrvalé nebo na mírném poklesu. V porovnání s dlouhodobým průměrem jsou průtoky ve vodních tocích průměrné až lehce nadprůměrné na území ve správě Povodí Moravy, průměrné nebo mírně podprůměrné průtoky se vyskytují ve východní a jižní části České republiky. Nejmenší průtoky při porovnání s dlouhodobým průměrem se vyskytují zejména v západních a částečně také v severních Čechách (10 – 50 % dlouhodobého průměru, zejména na území ve správě Povodí Ohře).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 65 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. U některých nádrží dochází k přechodu na zimní hladinu a s tím spojenými změnami zásobního objemu. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 9. 12. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 9. 12. 2020 (PDF, 453 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 2. prosinci 2020

2.12.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, zůstal však mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně klesala.

Nadále u podzemních vod pokračuje stav, kdy v západních a severozápadních Čechách přetrvává mírně podnormální stav, a v povodí dolní Ohře dokonce silně podnormální stav. Na ostatním území převládá nadnormální stav, a na severní a střední Moravě dokonce stav silně nadnormální.

Podíl pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, oproti minulému týdnu mírně vzrostl a tvoří 29 % všech objektů.

V období od 25. 11. do 2. 12. byly na území České republiky zaznamenány až na výjimky (úhrny v Jeseníkách a Beskydech 35 mm respektive 49 mm) srážkové úhrny maximálně do 20 mm, v horských oblastech byly srážky smíšené nebo sněhové (Krkonoše, Beskydy a Jeseníky). Průtoky ve vodních tocích jsou proto i nadále setrvalé nebo s mírně klesající tendencí. V porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc listopad jsou průtoky nadprůměrné nebo srovnatelné ve východní části České republiky (zejména na území ve správě Povodí Moravy), naopak podprůměrné jsou průtoky na západě a severu České republiky.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 65 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Velmi vysoké procento naplnění mají zejména nádrže ve správě Povodí Moravy a Odry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. U některých nádrží dochází k přechodu na zimní hladinu a s tím spojenými změnami zásobního objemu. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Za měsíc listopad bylo z vodních nádrží nadlepšeno 5,31 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2020 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 186,79 mil. m3.

Během listopadu rovněž došlo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky povodí celkem 13,29 mil. m3, od začátku roku 2020 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 864,89 mil. m3.


Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 2. 12. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 2. 12. 2020 (PDF, 451 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 25. listopadu 2020

25.11.2020 Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, zůstal však mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně klesala. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 24 % všech objektů.

V období od 18. 11. do 25. 11. 2020 se na území České republiky vyskytovaly pouze přeháňky s úhrny okolo 5 mm (na horách ojediněle až 18 mm). Vodní stavy jsou proto převážně setrvalé nebo na mírném poklesu. Z hlediska porovnání aktuálních průtoků ve vodních tocích s dlouhodobými průměry se vyskytují nadprůměrné průtoky převážně na východě a jihovýchodě České republiky. Podprůměrné průtoky v porovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc listopad se vyskytují převážně na severu, západě a jihozápadě České republiky. Předpověď počasí na další dny nepředpokládá výrazné změny ve stávající hydrologické situaci.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 65 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Manipulace na nádržích probíhají v souladu s manipulačními řády. Na některých nádržích dochází k plánovanému snížení hladin v zásobním prostoru v souladu s přechodem na zimní režim nádrží.
Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 25. 11. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 25. 11. 2020  (PDF, 453 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 18. listopadu 2020

18.11.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil na mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně klesala. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 23 % všech objektů.

V období od 11. 11. do 18. 11. 2020 se na většině území České republiky vyskytovaly srážky s úhrny do 10 mm, které neměly výraznější vliv na stávající hydrologickou situaci a vodnosti v tocích. Průtoky ve vodních tocích jsou setrvalé nebo na mírném poklesu. V porovnání s dlouhodobými průměry jsou aktuálně průtoky ve vodních tocích nadprůměrné zejména ve východní části České republiky, naopak podprůměrné průtoky se vyskytují převážně na západě a severu České republiky. Dle aktuální předpovědi ČHMÚ nejsou očekávány v nejbližších dnes vydatnější srážky, které by hydrologickou situaci změnily.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 70 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. U některých nádrží dochází k přechodu na zimní hladinu a s tím spojenými změnami zásobního objemu. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.


Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 18. 11. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 18. 11. 2020 (PDF, 453 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 11. listopadu 2020

11.11.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšil na silně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně rostla. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 22 % všech objektů.

V období od 5. 11. do 11. 11. nebyly zaznamenány výraznější srážkové úhrny. Hladiny vodních toků na většině území České republiky jsou setrvalé nebo na pozvolném poklesu. Ve východní části území České republiky jsou průtoky nadprůměrné v porovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc listopad. Průtoky v povodí horní a dolní Vltavy jsou rovněž mírně nadprůměrné. Naopak podprůměrné průtoky v porovnání s dlouhodobými průměry se vyskytují v povodí Berounky a na území ve správě Povodí Ohře, částečně také v severní části České republiky.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 70 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na většině nádrží je odtok vyrovnán s přítokem do nádrže. Manipulace na nádržích probíhají v souladu s manipulačními řády.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 11. 11. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 11. 11. 2020 (PDF, 451 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 4. listopadu 2020

4.11.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem zhoršil, zůstal však mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území České republiky převážně mírně klesala.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu nezměnil a tvoří 24 % všech objektů.

Období od 28. 10. do 4. 11. bylo charakterizováno velkou oblačností na většině území České republiky. V důsledku srážek došlo k nasycení povodí a následnému vzestupu hladin, povodňové průtoky se však vyskytovaly pouze ojediněle. V současné chvíli (4. 11.) bylo dosaženo několika 1. stupňů povodňové aktivity (SPA) ve východní části území ve správě Povodí Labe a na Vysočině, jediný 2. SPA je aktuálně na řece Novohradce. V následujících dnech nejsou předpovídány větší srážkové úhrny, očekává se proto ustálení a postupný pokles hladin ve vodních tocích. Ve srovnání s dlouhodobými, průměrnými průtoky pro měsíc listopad jsou aktuálně nadprůměrné průtoky zejména ve východní části České republiky (Povodí Labe, Moravy a Odry) a na většině území Povodí Vltavy. Na území ve správě povodí Ohře se průtoky pohybují v rozmezí 50 – 85 % dlouhodobého průměru pro měsíc listopad. 

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 70 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Velmi vysoké procento naplnění mají zejména nádrže ve správě Povodí Moravy a Odry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. U některých nádrží dochází k přechodu na zimní hladinu a s tím spojenými změnami zásobního objemu. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Za měsíc říjen bylo z vodních nádrží nadlepšeno 7,29 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2020 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 181,48 mil. m3.

Během října rovněž došlo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky povodí celkem 24,19 mil. m3, od začátku roku 2020 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 851,60 mil. m3.

Přílohy

Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 4. 11. 2020 (PDF, 452 KB)
Informační zpráva o hydrologické situaci k 4. 11. 2020 (PDF, 1 MB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 28. říjnu 2020

29.10.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil, nadále zůstává mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na západě Čech mírně klesala, na východě převážně mírně rostla. Počet mělkých vrtů s mírně až mimořádně nadnormální hladinou je 68 % všech objektů, vrtů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, je 7 % všech objektů.

Hladiny většiny vodních toků slabě klesají nebo jsou setrvalé. Průtoky se vzhledem dlouhodobým říjnovým průměrům pohybují v širokém rozmezí od 50 do 550 % dlouhodobého měsíčního průměru za měsíc říjen, celkově menší jsou i nadále v západní polovině Čech, naopak větší jsou na východě území.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 61 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Velmi vysoké procento naplnění mají nadále nádrže v povodí Moravy a Odry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády, nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 28. 10. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 28. 10. 2020 (PDF, 480 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 21. říjnu 2020
21.10.2020 -Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.


Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšil, zůstal však mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně rostla. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu snížil a tvoří 26 % všech objektů.


Po vydatných srážkách z minulého týdne, které zasáhly většinu území České republiky (s největšími úhrny na území Povodí Moravy, Odry a částečně také Labe) a přinesly s sebou povodňové průtoky, došlo v období od 15. 10. do 21. 10. k postupnému poklesu průtoků a stabilizování situace na vodních tocích. Povodňové stavy se až na výjimky (aktuálně 3 x 1. SPA) nevyskytují. Srážky z minulého týdne způsobily zvýšené vodnosti na většině vodních toků, zejména pak ve východní části České republiky, kde jsou výrazně nadprůměrné průtoky v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc říjen. Ve zbytku území České republiky se průtoky pohybují od mírně podprůměrných (zejména západ ČR) až po mírně nadprůměrné (Povodí Vltavy). Průtoky nižší než Q355 (stav sucha) se vyskytují minimálně.


Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 70 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Velmi vysoké procento naplnění mají zejména nádrže v povodí Moravy a Odry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády. Většina nádrží, které byly zasaženy povodňovými průtoky z minulého týdne, má již uvolněné retenční prostory a je tak připravena zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Přílohy:
Informační zpráva o hydrologické situaci k 21. 10. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 21. 10. 2020 (PDF, 451 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů ke 14. říjnu 2020

14.10.2020 - Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem nepatrně zlepšil, zůstal však mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně rostla.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu výrazně nezměnil a tvoří 33 % všech objektů.

Průtoky na vodních tocích jsou ovlivněny srážkami zejména z posledních dvou dní (13. a 14. 10.). Za uplynulých 24 hodin se postupně vyskytovaly srážky na celém území ČR a dle předpokladů byly největší úhrny zaznamenány v severovýchodní polovině ČR a na Českomoravské vrchovině. Na území ve správě Povodí Odry, Moravy a Labe bylo v důsledku srážek dosaženo SPA (na několika místech i III. SPA). Horní toky v Povodí Odry a Moravy již většinou dosáhly kulminace (nebo dosáhnou během odpoledne), páteřní toky budou kulminovat během dne. Během dne může dojít k dosažení SPA také na vodních tocích ve správě Povodí Vltavy a Povodí Ohře. Během noci se očekává ustávání srážek a zklidnění povodňové situace na většině území.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 75 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace s ohledem na aktuální hydrologickou situaci, v oblastech zasažených povodňovými průtoky dochází k plnění retenčních prostor se snahou transformovat tyto povodňové průtoky na neškodné.


Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci ke 14. 10. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami ke 14. 10. (PDF, 452 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 7. říjnu 2020

7.10.2020 - Ministerstvo zemědělství předkládá stručnou zprávu se shrnutím nejdůležitějších skutečností o aktuálním stavu vodních zdrojů. Správci povodí situaci monitorují a vyhodnocují na základě aktuálních potřeb.

Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem zlepšil z normálního na mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR převážně mírně rostla. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, oproti minulému týdnu poklesl a tvoří 31 % všech objektů.

V uplynulém období od 30. 9. do 7. 10. zasáhly území České republiky srážky s úhrny od 5 mm až do 117 mm. Nejvíce srážek spadlo na území Beskyd a jejich podhůří, na několika místech na území Povodí Moravy, Odry a Labe bylo dosaženo stupňů povodňové aktivity (SPA), výraznější škody však nebyly zaznamenány. V současnosti se již SPA nevyskytují. Průtoky ve vodních tocích jsou značně rozkolísané, v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc říjen jsou nadprůměrné průtoky převážně ve východní části České republiky na území Povodí Odry a Moravy. Nadprůměrné průtoky v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc říjen se vyskytují rovněž ve východní a severní části území ve správě Povodí Labe a ve východní a jižní části území ve správě Povodí Vltavy. V západní a severní části území České republiky jsou průtoky ve vodních tocích v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc říjen spíše podprůměrné.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 71 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Za měsíc září bylo z vodních nádrží nadlepšeno 31,36 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. Od začátku roku 2020 bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 174,19 mil. m3.

Během září rovněž došlo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky povodí celkem 5,28 mil. m3, od začátku roku 2020 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 827,41 mil. m3.


Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 7. 10. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 7. 10. 2020 (PDF, 452 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 30. září 2020

30.9.2020 - Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 40 % všech objektů.

Srážkové úhrny z konce minulého týdne způsobily zvýšení vodnosti toků na většině území České republiky. V některých profilech v Povodí Moravy a Povodí Odry došlo k dosažení II. a III. Stupňů povodňové aktivity. Výraznější škody však nebyly zaznamenány. Stav vodních toků v horní části povodí je na většině území setrvalý nebo klesající na dolních tocích ještě může docházet k mírnému vzrůstu hladin vlivem dotoku.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 73 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.


Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 30. 9. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 30. 9. 2020 (PDF, 462 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 23. září 2020

23.9.2020 - Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 39 % všech objektů.

V období od 16. 9. do 23. 9. se na území České republiky významnější srážky nevyskytovaly. Průtoky ve vodních tocích mají většinou setrvalou nebo mírně klesající tendenci. Ve srovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc září jsou průtoky na většině území České republiky podprůměrné. Nadprůměrné průtoky v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc září se ve větší míře vyskytují pouze na území Povodí Moravy a Povodí Vltavy v jižních Čechách.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 75 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.


Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 23. 9. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 23. 9. 2020 (PDF, 453 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 16. září 2020

16.9.2020 - Stav podzemních vod je celkově normální. Hladina v mělkých vrtech oproti předchozímu týdnu na našem území v průměru mírně klesala.

Počet mělkých vrtů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se téměř nezměnil a tvoří 15 % všech objektů. Stejně tak počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, je stejný a tvoří 37 % všech objektů.

Za týden od 7. 9. do 13. 9. 2020 se srážky na území České republiky téměř nevyskytovaly, spadlo 0,2 mm srážek. Průtoky ve vodních nádržích jsou převážně setrvalé nebo mírně klesající.

Hladiny sledovaných toků v průběhu týdne mírně kolísaly, převážně s klesající tendencí. Celkově se změny oproti minulému týdnu pohybovaly většinou v rozmezí od -5 do -40 cm, v povodí Odry a Moravy ojediněle i více. V porovnání s dlouhodobými zářijovými průměry byly průtoky značně rozkolísané.

Z hlediska hydrologického sucha se situace vesměs slabě zhoršila, mírně přibylo toků s průtoky na hranici hydrologického sucha, zejména v povodí Berounky a dolního Labe.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky naplněny ze 70–100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry.


Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 16. 9. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 16. 9. 2020 (PDF, 481 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 9. září 2020

9.9.2020 - Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 37 % všech objektů.

V období od 2. 9. do 9. 9. 2020 byly zaznamenány významnější srážky pouze na území ve správě Povodí Odry a Povodí Moravy s celkovými úhrny až 65 mm. Průtoky ve vodních tocích jsou převážně setrvalé nebo pozvolna klesající. V porovnání aktuální hydrologické situace ve vodních tocích s dlouhodobými průměry pro měsíc září jsou nadprůměrné průtoky na území ve správě povodí Moravy, Odry a částečně také v dílčím povodí horní Vltavy. Na zbylém území České republiky jsou průtoky převážně podprůměrné ve srovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc září (Povodí Labe 10 – 50 %, Povodí Ohře 50 – 65 %, dílčí povodí Berounky 25 – 50 %, dílčí povodí dolní Vltavy 16 – 270 %).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.


Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 9. 9. 2020  (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 9. 9. 2020 (PDF, 452 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 2. září 2020

2.9.2020 - Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu příliš nezměnil a tvoří 37 % všech objektů.

Hladiny sledovaných toků v průběhu uplynulého týdne převážně mírně kolísaly. Celkově se změny hladin oproti minulému týdnu pohybovaly většinou v rozmezí od -10 do +5 cm, místy byly rozdíly hladin i výraznější. Největší denní vzestup byl zaznamenán na Botiči v Praze-Nuslích (+ 34 cm), kdy byl v pátek v důsledku bouřky s přívalovými srážkami krátkodobě překročen 2. SPA, největší týdenní pokles byl na Brtnici v Brtnici (-68 cm). V porovnání s dlouhodobými srpnovými průměry se průtoky pohybovaly převážně pod průměrem, v rozmezí od 35 do 100 % Qm, některé více vodné toky dosahovaly ojediněle až 3násobku Qm. Vodnosti toků většinou dosahovaly hodnot 330 až 150 Qm. Toky s průtoky, které splňují parametry pro hydrologické sucho, se i nadále vyskytovaly ojediněle v povodí Berounky, Ohře, na přítocích dolního Labe, v povodí horní Jizery a také v české části povodí Odry na Smědé, Mandavě a Lužické Nise. Z hlediska hydrologického sucha se celkově situace oproti minulému týdnu výrazně nezměnila.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 90 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. V důsledku uplynulých povodňových událostí došlo k částečnému zaplnění retenčních prostorů některých nádrží (čímž nádrže významně přispěly transformaci povodňových vln), nyní dochází k jejich pozvolnému vyprazdňování, aby v případě dalších vydatných srážek byly nádrže připravené transformovat povodňové průtoky v ochranném prostoru nádrží.

Za měsíc srpen bylo z vodních nádrží nadlepšeno 26,08 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi, přičemž v součtu bylo od začátku tohoto roku nadlepšeno z vodních nádrží 142,81 mil m3.

Během srpna rovněž docházelo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, v součtu za všechny státní podniky Povodí celkem 9,54 mil m3. Od začátku roku 2020 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno celkem 822,09 mil m3.


Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 2. 9. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 2. 9. 2020  (PDF, 477 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 26. srpnu 2020

26.8.2020 - Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem příliš nezměnil a zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu téměř nezměnil a tvoří 34 % všech objektů.

V současnosti jsou vodní toky na většině území České republiky na poklesu nebo setrvalé. Nejmenší průtoky jsou pozorovány na území ve správě státního podniku Povodí Ohře, kde hodnoty průtoků ve srovnání s průměrným průtokem pro měsíc srpen za referenční období 2005 – 2018 dosahují 30 – 55 %, obdobná je rovněž situace v povodí Berounky, kde průtoky aktuálně dosahují hodnot 25 – 50 % dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. V povodí horní a dolní Vltavy se průtoky nejčastěji pohybují v rozmezí 50 – 70 % normálu, podobná je situace na vodních tocích ve východní části území ve správě Povodí Labe, v severní části se průtoky pohybují nejčastěji v rozmezí 30 – 50 %. Lépe jsou na tom z hlediska průtoků ve vodních tocích území ve správě Povodí Moravy a Povodí Odry, kde vodnosti dosahují 33 – 210 % respektive 36 – 171 % průměrných hodnot pro měsíc srpen.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 76 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.


Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 26. 8. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 26. 8. 2020 (PDF, 452 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 19. srpnu 2020

19.8.2020 - Průměrné denní průtoky v územní působnosti Povodí Vltavy se aktuálně pohybují, ve vztahu k dlouhodobým průměrným hodnotám pro toto období, ve velmi širokém rozmezí Q355 – Q30. Průměrné denní průtoky na území ve správě Povodí Ohře se pohybují v rozmezí 35 – 50 % dlouhodobého průměru pro toto období. Na území ve správě Povodí Labe jsou průtoky značně rozkolísané, nejčastěji se pohybují v rozmezí Q330 až Q180 . V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 44 – 270 % průměrných srpnových průtoků, v povodí Dyje pak v rozmezí 40 – 300 %. Průtoky ve vyhodnocovaných profilech na území ve správě Povodí Odry se pohybují v rozmezí 27 až 83 % dlouhodobého měsíčního průměru.

V současné době jsou průtoky na většině vodních toků na území České republiky setrvalé nebo na mírném, pozvolném poklesu. Ve východní části republiky, zejména pak v Beskydech, došlo v důsledku srážek s vysokými intenzitami ke krátkodobému dosažení SPA (nebyly však zaznamenány větší škody). S ohledem na předpověď počasí pro následující dny se očekává postupný pokles vodních stavů v tocích na celém území jednotlivých povodí. Lokálně nelze vyloučit rozkolísanost nebo přechodný vzestup hladin a průtoků a to v oblastech, které budou zasaženy očekávanými bouřkovými srážkami hlavně o víkendu.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 73 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.


Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 19. 8. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 19. 8. 2020 (PDF, 452 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 12. srpnu 2020

12.8.2020 - Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil, ale zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně rostla.

Zatímco na západě a severu Čech přetrvává mírně až silně podnormální stav, v jižních a východních Čechách a na většině území Moravy je stav nadále převážně mírně až silně nadnormální.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu téměř nezměnil a tvoří 37 % všech objektů.

Průměrné denní průtoky v územní působnosti Povodí Vltavy se aktuálně pohybují, ve vztahu k dlouhodobým průměrným hodnotám pro toto období, ve velmi širokém rozmezí Q355 – Q30. Průměrné denní průtoky na území ve správě Povodí Ohře se pohybují v rozmezí 30 – 50 % dlouhodobého průměru pro toto období. Na území ve správě Povodí Labe jsou průtoky v širokém rozmezí od 16 % (Cidlina a Výrovka) až po 200 % dlouhodobého průměru v povodí Loučné. V povodí Moravy se průtoky pohybují v rozmezí 30 – 140 % průměrných srpnových průtoků, v povodí Dyje pak v rozmezí 100 – 300 %. Průtoky ve vyhodnocovaných profilech na území ve správě Povodí Odry se pohybují v rozmezí 37 až 99 % dlouhodobého měsíčního průměru.

V současné době jsou průtoky na většině vodních toků na území České republiky setrvalé nebo na mírném, pozvolném poklesu. Očekává se i nadále postupný pokles vodních stavů v tocích na celém území jednotlivých povodí. Lokálně nelze vyloučit rozkolísanost nebo přechodný vzestup hladin a průtoků a to v oblastech, které budou zasaženy očekávanými bouřkovými srážkami.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny ze 76 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.


Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 12. 8. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 12. 8. 2020 (PDF, 450 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 5. srpnu 2020

5.8.2020 - Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem výrazně nezměnil a zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu téměř nezměnil a tvoří 38 % všech objektů.

Průtoky na vodních tocích jsou v důsledku srážek z uplynulých dnů značně rozkolísané, na většině území ve správě Povodí Labe, Moravy a Odry, státní podnik, se průtoky pohybují převážně nad dlouhodobým průměrem pro měsíc srpen. Na většině území ve správě Povodí Ohře, státní podnik se průtoky pohybují v rozmezí 25 – 55 % dlouhodobého průměru pro měsíc srpen. Na území ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, jsou průtoky podprůměrné převážně na západě území (povodí Berounky), na území horní a dolní Vltavy jsou průtoky rozkolísané, převážně však průměrné až nadprůměrné v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc srpen (zejména v jižních a jihozápadních Čechách).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Za měsíc červenec bylo z vodních nádrží nadlepšeno 28,08 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. V součtu bylo od začátku tohoto roku nadlepšeno z vodních nádrží 116,72 mil m3.

Během července rovněž docházelo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky Povodí celkem 9,16 mil m3. Od začátku roku 2020 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 812,55 mil m3.

 
Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 5. 8. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 5. 8. 2020 (PDF, 451 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů a suchu k 29. červenci 2020

29.7.2020 - Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem výrazně nezměnil a zůstal celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu téměř nezměnil a tvoří 39 % všech objektů.

V uplynulém týdnu se vyskytovaly srážky převážně ve formě přeháněk a bouřek. Vzhledem k charakteru srážek a celkovým srážkovým úhrnům za uplynulý týden (na většině území max. do 50 mm) mají průtoky na vodních tocích mírně klesající tendenci či stagnují. Vyšších vodností v porovnání s dlouhodobými, průměrnými průtoky pro měsíc červenec dosahují vodní toky ve správě Povodí Odry (40 – 180 %) a Moravy (30 – 180 %). Průtoky ve vodních tocích na území ve správě povodí Labe se pohybují v rozmezí 30 – 60 % průměrných červencových hodnot (výjimkou jsou povodí Zdobnice, Lužické Nisy a Loučné, kde jsou průtoky nadprůměrné). Nejnižší průtoky v porovnání s dlouhodobými průměry pro měsíc červenec jsou na území ve správě Povodí Ohře (25 – 65 %) a dílčím povodí Berounky (20 – 50 %).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.

Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 29. 7. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 29. 7. 2020  (PDF, 446 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 22. červenci 2020

22.7.2020 - Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil a byl celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu zvýšil a tvoří 40 % všech objektů.

V uplynulém týdnu se vyskytovaly srážky převážně z bouřek, největší srážkové úhrny byly zaznamenány během 19. a 20. 7., kdy úhrny dosahovaly ojediněle i 30 mm/hod (Ostrava). Celkové úhrny za uplynulý týden byly většinou do 70 mm (zejména ve východní části republiky). Průtoky ve vodních tocích jsou setrvalé či mírně klesající. Ve východní části České republiky jsou průtoky převážně nadprůměrné v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc červenec, naopak průtoky v západní části České republiky na území ve správě Povodí Ohře (35 – 62 %), a částečně také na území ve správě Povodí Vltavy (dílčí povodí Berounky 10 – 90 %) a Povodí Labe (severozápadní část území 45 – 60 %) jsou podprůměrné.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.


Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 22. 7. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 22. 7. 2020 (PDF, 444 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 15. červenci 2020

15.7.2020 - Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zhoršil a byl celkově normální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v průměru mírně klesala.

Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu mírně snížil a tvoří 31 % všech objektů.

V minulém týdnu byly zaznamenány srážky s úhrny do 50 mm na celém území České republiky s výjimkou území ve správě Povodí Ohře, kde se srážky nevyskytovaly, nebo byly zanedbatelné. Průtoky ve vodních tocích mají setrvalou nebo mírně klesající tendenci. V důsledku vydatných srážek z předchozích týdnů jsou průtoky značně rozkolísané. Nejmenší průtoky v porovnání s dlouhodobým průměrem pro měsíc červenec jsou v povodí Berounky (30 – 65 %), Ohře (50 %) a Bíliny (20 – 30 %).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 80 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. Na nádržích probíhají manipulace v souladu s manipulačními řády.


Přílohy

Informační zpráva o hydrologické situaci k 15. 7. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 15. 7. 2020 (PDF, 445 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 8. červenci 2020

8.7.2020 - Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem mírně zlepšil, ale zůstal mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v celkovém průměru mírně rostla. Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu snížil a tvoří 34 % všech objektů.

Průtoky na vodních tocích jsou v důsledku srážek z uplynulých týdnů značně rozkolísané, na většině území ve správě Povodí Labe, Moravy a Odry, státní podnik, se průtoky pohybují nad dlouhodobým průměrem pro měsíc červenec. Na většině území ve správě Povodí Ohře, státní podnik se průtoky pohybují v rozmezí 40 – 60 % dlouhodobého průměru pro měsíc červenec. Na území ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, jsou průtoky značně rozkolísané, nejnižší jsou průtoky v povodí řeky Berounky (30 – 80 % dlouhodobého průměru pro měsíc červenec) a Otavy.

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 90 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. V důsledku uplynulých povodňových událostí došlo k částečnému zaplnění retenčních prostorů některých nádrží (čímž nádrže významně přispěly transformaci povodňových vln), nyní dochází k jejich pozvolnému vyprazdňování, aby v případě dalších vydatných srážek byly nádrže připravené transformovat povodňové průtoky v ochranném prostoru nádrží.

Za měsíc červen bylo z vodních nádrží nadlepšeno 6,86 mil. m3 do vodních toků pod nádržemi. V součtu za květen a červen bylo z vodních nádrží nadlepšeno celkem 38,18 mil. m3.

Během června rovněž došlo k akumulaci vody v zásobních prostorech vodních děl, a to v součtu za všechny státní podniky povodí celkem 167,44 mil. m3, od začátku roku 2020 bylo ve významných vodních nádržích na území České republiky akumulováno 803,40 mil. m3.

Přílohy:

Informační zpráva o hydrologické situaci k 8. 7. 2020 (PDF, 1 MB)
Aktuálně platná omezení k nakládání s vodami k 8. 7. 2020 (PDF, 444 KB)


Aktuální informace o stavu vodních zdrojů k 1. červenci 2020

2.7.2020 - Stav podzemních vod se ve srovnání s předchozím týdnem výrazně zlepšil na mírně nadnormální. Hladina v mělkých vrtech ve srovnání s předchozím týdnem na území ČR v celkovém průměru rostla. Počet mělkých vrtů s mírně až mimořádně nadnormální hladinou se výrazně zvýšil a tvoří 50 % všech objektů. Ke zhoršení stavu hladiny podzemní vody v mělkých vrtech došlo v pouze povodí horní Berounky (z normální na mírně podnormální). Počet pramenů, u kterých bylo dosaženo silného či mimořádného sucha, se oproti minulému týdnu snížil a tvoří 40 % všech objektů.

V průběhu minulého týdne docházelo na celém území České republiky ke srážkové činnosti, na některých místech územní působnosti Povodí Moravy a Odry se srážkové úhrny za uplynulý týden pohybovaly okolo 100 mm (Vír 88 mm, Moravská Třebová 87 mm, Bohumín 105 mm), na území v působnosti Povodí Labe a Vltavy se srážkové úhrny pohybovaly v rozmezí 50 – 86 mm, k těmto srážkovým epizodám docházelo převážně během 28. a 29. 6. Vzhledem k intenzivním srážkám z předchozích týdnů, bylo již území nasyceno a docházelo tak k rychlému vzestupu hladin a překročení stupňů povodňové aktivity (SPA), na některých místech došlo i překročení 3. SPA.

Nyní jsou hladiny na většině vodních toků ustálené, k vzestupu může docházet na dolních částech vodních toků vlivem dotoku z povodí.

Na území ve správě Povodí Ohře, státní podnik, byly srážky prostorově nevyrovnané, i přes zaznamenané srážky dochází převážně k poklesu hladin ve vodních tocích.

Hladiny ve vodních tocích jsou značně rozkolísané a pohybují se většinou vysoko nad průměrnými červencovými hodnotami. Výjimkou je povodí Berounky (30 – 100 % dlouhodobého průměru za měsíc červenec) a vodní toky v územní působnosti Povodí Ohře, státní podnik (60 – 90 % dlouhodobého průměru za měsíc červenec).

Významné vodárenské i víceúčelové nádrže jsou až na výjimky (tyto vodní díla mají nižší naplněnost převážně z provozních důvodů) naplněny z 90 – 100 % a jsou tak schopny zabezpečit požadované odběry. V důsledku uplynulých povodňových událostí došlo k částečnému zap

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz