RIS - Moravskoslezský kraj


kalendář kraje ›

Kontakty:

Regionální agrární komora Ostravsko

Krnovská 69
746 01 Opava

IČ: 25850741

E-mail: oakop@opava.cz
            ak.bruntal@tiscali.cz
            miroslav-dolezal@volny.cz
   

Web: www.mskis.cz 

Telefonický kontakt::
Ing. Robert Kučera 775 590 465
Renata Šarjaková 775 590 464
Ing. Martin Odstrčil 604 584 303


Termíny:

15. 02. 2021

Podání Žádosti o dotaci v rámci opatření PUZČ HRDP (dle nařízení vlády č. 69/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a Žádosti o proplacení v rámci opatření PUZČ EAFRD (dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty programu rozvoje venkova - opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti). Více informací

31. 01. 2021

Podání daňového přiznání na zdaňovací období následující po roce, v němž změny proběhly, a to v zákonem stanovené lhůtě do 31. ledna zdaňovacího období. Více informací

31. 12. 2020Příprava nové SZP Aktuální situace v národních a evropských podporách, Opava (MSK)
31. 12. 2020Workshop – Portál farmáře Praktický workshop u PC, výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele, Opava (MSK)
31. 12. 2020Workshop – Portál farmáře Praktický workshop u PC, výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele, Bruntál (MSK)
31. 12. 2020Workshop – Portál farmáře Praktický workshop u PC, výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele, Frýdek – Místek (MSK)
31. 12. 2020Zeleň v krajině a nové environmentální programy Nové programy pro rozvoj zemědělské krajiny, Opava (MSK)
31. 12. 2020Harmonogram výzev OP Rybářství 2014 - 2020 Více informací
31. 12. 2020Harmonogram výzev PRV 2017-2020 zde
18. 12. 2020

SAPS - zálohové rozhodnutí

15. 12. 2020

Termín příjmu formulářů s doklady prokazujícími nárok na dotaci pro rok 2020 v rámci dotačních programů 9.A.a. a 9.A.b.1.-3. u všech předmětů dotace - více informací

15. 12. 2020

Upozornění na termín pro hlášení sklizní ovoce v letošním roce. Více informací

10. 12. 2020

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.b.1.-3.Více informací

10. 12. 2020Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o dotaci na dotační program 9.A.b.1.-3.Více informací
13. 11. 2020

Termín pro podávání žádostí pro možnost kofinancování projektů z programu CEI KEP 2020. Více informací je možno získat na: kep@cei.int

31. 10. 2020

Společnost PGRLF do 30.10.2020 přijímá dokumenty elektronickou formou více zde

16. 10. 2020

Výzva k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity ve STÁTNÍCH lesích za rok 2019 Více informací

09. 10. 2020

Prodloužen termín hlášení o provedení podrývání pro účely plnění standardu DZES 5 pro rok 2020 je pro řepku ozimou. Více informací

01. 10. 2020

příjem žádostí o podporu do programu Zemědělec Více informací

30. 09. 2020Dotační program 9.E. je stanoven pro plnění účelu dotace v období od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2020 Více informací
10. 09. 2020Prohlášení o zásobách (ke dni 31. 7.) musí být podáno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo nebo prostřednictvím Portálu farmáře případně datovou schránkou či emailem
01. 07. 2020Jednotná žádost 2020 Aktuální podmínky dotace, přímé platby, AEO, EZ, Opava (MSK)
01. 07. 2020Jednotná žádost 2020 Aktuální podmínky dotace, přímé platby, AEO, EZ, Bruntál (MSK)
01. 07. 2020Kontrola podmíněnosti Povinné požadavky na hospodaření a environmentální stav půdy, Opava (MSK)
01. 07. 2020Kontrola podmíněnosti Povinné požadavky na hospodaření a environmentální stav půdy, Bruntál (MSK)
15. 05. 2020Hlášení půdoochranné technologie podrývání DZES 5 pro řepu cukrovou a jarní variantu řepky olejné Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 9.A.b.4. pro plnění účelu dotace a s uznatelností nákladů v období od 1. 1. 2020 do 15. 12. 2020. Více informací
31. 03. 2020Dotační program 3.c. Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR pro rok 2020 Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 3.d. pro plnění účelu dotace a s uznatelností nákladů v období od 1. 1. 2020 do 15. 12. 2020. Více informací
31. 03. 2020Termín podání žádosti o dotaci na dotační program 3.c. Více informací
05. 02. 2020od 9.00 hod. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. vyhlašuje již 10. kolo příjmu žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec Více informací
15. 01. 2020

Prohlášení o sklizni, o produkci (ke dni 31. 12.) musí být podáno na adresu ÚKZÚZ – Oddělení registru vinic, Evropská 16/25, 671 81 Znojmo nebo prostřednictvím Portálu farmáře případně datovou schránkou či emailem Více informací

31. 12. 2019

Voda v krajině, zakládání krajinných prvků, F-Místek

31. 12. 2019

Voda v krajině, zakládání krajinných prvků, Opava

31. 12. 2019

Voda v krajině, zakládání krajinných prvků, Bruntál

31. 12. 2019

Precizní zemědělství, Hl. m. Praha

19. 09. 2019

Kontrola podmíněnosti a příprava nové SZP, F-Místek

18. 09. 2019

Kontrola podmíněnosti a příprava nové SZP, Opava

26. 08. 2019

Kontrola podmíněnosti a příprava nové SZP, Bruntál

01. 07. 2019

Příprava Jednotné žádosti na Portálu farmáře, Nový Jičín

01. 07. 2019

Příprava Jednotné žádosti na Portálu farmáře, F-Místek

01. 07. 2019

Příprava Jednotné žádosti na Portálu farmáře, Opava

01. 07. 2019

Příprava Jednotné žádosti na Portálu farmáře, Bruntál

01. 07. 2019

Jednotná žádost 2019 – aktuální podmínky dotací, Opava

01. 07. 2019

Jednotná žádost 2019 – aktuální podmínky dotací, Bruntál

01. 07. 2019

Zelená nafta - změny od 2019, F-Místek

01. 07. 2019

Zelená nafta - změny od 2019, Opava

01. 07. 2019

Zelená nafta - změny od 2019, Bruntál

01. 07. 2019

Ekologické zemědělství – základní pravidla hospodaření a novinky pro rok 2019, Bruntál

31. 12. 2018

Portál farmáře – výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele (workshop) F. Místek

31. 12. 2018

Portál farmáře – výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele (workshop), Bruntál

31. 12. 2018

Podpora regionálních potravin v MSK – včelaři a jejich výrobky, Opava

31. 12. 2018

Portál farmáře – výměna zkušeností, novinky a doporučení pro uživatele (workshop), Opava

31. 12. 2018

Eroze půdy a LPIS, F. Místek

31. 12. 2018

Eroze půdy a LPIS, Bruntál

31. 12. 2018

Eroze půdy a LPIS, Opava

21. 06. 2018

Kontrola podmíněnosti, Opava

20. 06. 2018

Kontrola podmíněnosti, Bruntál

13. 06. 2018

Kontrola podmíněnosti, F. Místek

23. 04. 2018

Jednotná žádost – aktuální podmínky PP, AEKO a EZ dotací, Bruntál

19. 04. 2018

Jednotná žádost – aktuální podmínky Přímých plateb, Agro-environmentální klimatická opatření a dotace ekologického zemědělství, Opava

05. 04. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Frýdek-Místek

05. 04. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Frýdek-Místek

04. 04. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Bruntál

28. 03. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Opava

28. 03. 2018

Evidence půdy LPIS a dotace, Opava


Zprávy:

V této části naleznete poslední aktuality z Regionálního informačního střediska Moravskoslezského kraje.

Schválené Žádosti o dotaci v rámci operace 19.2.1, které byly zaregistrovány v roce 2020

10. 11. 2020 | celá ČR

– stav k 10. listopadu 2020 soubor ke stažení – stav k 29. říjnu 2020 soubor více ›

Webinář pro ředitele a pedagogy středních zemědělských škol s SZP

06. 11. 2020 | celá ČR

Pozvánku s pokyny k možné účasti naleznete zde více ›

Newsletter SZIF rok 2020

02. 11. 2020 | celá ČR

více ›

Webinář - LEADER – změny v Pravidlech

30. 10. 2020 | celá ČR

Pozvánku s podrobným programem naleznete ke stažení na webových stránkách SZIF. více ›

Metodický výklad ke čl. 20, oblast a) veřejná prostranství v obcích

05. 10. 2020 | celá ČR

Definice občanského vybavení dle stavebního zákona:§ 2, odst. 1), k) 3. občanské vybavení, kterým jsou stavby, zařízení a pozemky sloužící například pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodiny,… více ›

Program rozvoje venkova 2014-2020 základní změny v Pravidlech pro 11. kolo, nejčastější chyby žadatelů

18. 09. 2020 | celá ČR

Obsah brožury je aktuální k 24. 8. 2020 a je určen pouze pro základní orientaci k dané problematice. Pro žadatele jsou závazná Pravidla, která jsou umístěna na webu MZe (… více ›

Boj se suchem – zadržování vody v krajině

11. 09. 2020 | Moravskoslezský

Pozvánku s podrobným programem naleznete ke stažení na webových stránkách SZIF. více ›

Výzva MAS Slezská brána pro operaci 19.2.1. v PRV ze dne 09.09.2020

11. 09. 2020 | Moravskoslezský

Celá informace ke stažení více ›


Líbil se vám tento příspěvek? Můžete ho také sdílet!

google+

 

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Od nového rámce SZP, který projednávají bruselské instituce v realitě pro Českou republiku, očekávám:

- počet hlasů: 830

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2020 - AK ČR | vyroba-www.cz