česky engllish

 

Aktuální informace z Agrarní komory ČR
WWW.APIC-AK.CZ

poslední novinky:

Informace z jednání...

Představenstvo Agrární komory ČR projednalo činnost a aktivity od svého posledního zasedání ze začátku dubna. Zdeněk... 31. 05. 2017 více »

Informace pro návštěvníky...

Upozorňujeme návštěvníky úřadu AK ČR v Praze, že kanceláře úřadu v Počernické ulici 272/96 se přesunuly do jiné... 25. 05. 2017 více »

Komuniké z 65. společné jednání...

z 65. společného jednání zástupců agrárních komor zemí Visegradské skupiny, které bylo tentokráte rozšířeno o... 23. 05. 2017 více »

Agrární komory zemí V4, Slovinska...

TISKOVÁ ZPRÁVA - 12. květen 2017 - Ve dnech 11. a 12. května 2017 se v Brně konalo 65. společné jednání zástupců... 18. 05. 2017 více »

K velikonočním svátkům patří...

Tisková konference 11. dubna 2017 - Velikonoce jsou od nepaměti obdobím, kdy je poptávka po vejcích výrazně zvýšená, a... 11. 04. 2017 více »

všechny články »

UniCreditUniCreditUniCredit
Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.
CeskaPojistovnaCeskaPojistovnaCeskaPojistovna
RenomiaRenomiaRenomia
Únor
22
2017

Povinná maturita z matematiky způsobí odliv studentů odborných škol

Potravinářská komora ČR a Agrární komora ČR nesouhlasí s rozšířením maturitní zkoušky z matematiky na všechny obory středoškolského vzdělání. Tuto snahu považujeme za další z dlouhé řady nebezpečných experimentů českého školství nepřinášejících nic pozitivního.

Potravinářská komora ČR a Agrární komora ČR nesouhlasí s rozšířením maturitní zkoušky z matematiky na všechny obory středoškolského vzdělání. Tuto snahu považujeme za další z dlouhé řady nebezpečných experimentů českého školství nepřinášejících nic pozitivního.

Obě komory jsou dlouhodobě zapojeny do aktivit vztahujících se k profesnímu vzdělávání a jeho kvalitě, kde v minulosti vznesly řadu kritických připomínek. V případě resortně zaměřených oborů, jak již bylo opakovaně při různých příležitostech řečeno řečeno, by měl být důraz kladen primárně na vzdělávání v oblasti profilujících odborných předmětů. Zařazení matematiky jako zkušebního předmětu nebude vytvářet prostor pro zlepšení úrovně znalostí žáků v odborných předmětech. Přitom právě úroveň odborných znalostí absolventů je v současné době nejvíce kritizována ze strany našich členů zaměstnavatelů a tím příjemců „výsledků“ vzdělávacího procesu. V této souvislosti lze s úspěchem zpochybnit vůbec celou myšlenku povinné maturity z matematiky pro jakýkoli obor, protože je neopodstatněná a ubírá studentům prostor pro realizaci v jiných oborech. Tím však nezpochybňujeme smysluplnost zařazení předmětu samotného do výuky.


Bohužel, zařazení matematiky jako povinného maturitního předmětu do zemědělských a potravinářských středních odborných škol může přinést další odliv zájmu o tyto obory. Od devadesátých let dvacátého století prošlo zemědělství celou řadou výrazných strukturálních změn, které se projevily nejen novými technologiemi a technikou, ale hlavně jednou negativní charakteristikou, a to je výrazné snížení počtu pracovních sil, které působí v resortu. Nedostatek je způsoben nejen tím, že řada zaměstnanců odchází do důchodu, ale také nižším zájmem mladé generace učňů, středoškoláků a absolventů vysokých škol, kteří by se o práci v resortu ucházeli. Tento fakt pociťujeme jako tzv. generační obměnu.


„Agrární komora ČR i Potravinářská komory ČR již několik let z informací zaměstnavatelů předpovídá nepříznivou situaci v počtu zaměstnanců ve firmách, a to jak v celkových počtech, tak i v počtech lidí v různých pracovních pozicích,“ uvedl prezident AK ČR a PK ČR Miroslav Toman a pokračoval: „dle šetření po jednotlivých krajích jsme zjistili, že predikovaná potřeba pracovní síly v zemědělských podnicích bude výrazně stoupat. Zároveň tato čísla ukazují, že již nyní počáteční vzdělávání neprodukuje dostatek kvalitní pracovní síly. Tento stav se bude v horizontu pěti let výrazně zhoršovat a zemědělství se bude potýkat se značným nedostatkem pracovní síly zvláště v některých povoláních.“


Pokud jde o samotné zemědělství, ze statistických dat vyplývá, že do 1. ročníků zemědělských oborů nastupuje v průměru 5 400 žáků. Ve 3. ročníku jich však je již pouhých 4 530. Ve 4. ročníku (tedy maturitní obory) jich zbývá 1 790. Z čísel je patrný výrazný úbytek žáků mezi 1. -  3. ročníkem, a to ve výši 19 %, který odráží realitu dnešní doby i hledání optimálního zaměření vzdělání mladých. Je ale více než jasné, že s povinnou maturitou z matematiky počet studentů středních odborných škol se vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ještě více poklesne.


Plně souhlasíme s tím, že Ministerstvo zemědělství uplatnilo zásadní připomínku již v původním meziresortním připomínkovém řízení k návrhu nařízení vlády, který byl publikován pod č. 445/2016 Sb., a správně žádalo o vynětí resortně zaměřených oborů z přílohy návrhu nařízení vlády. Nemůžeme souhlasit s tím, že rezort školství této zásadní připomínce nevyhověl a naopak do nové verze přílohy, která vznikla teprve po ukončení meziresortního připomínkového řízení, zahrnul celou řadu dalších resortně zaměřených oborů, čímž zásadně změnil obsah původně připomínkovaného návrhu.


Dana Večeřová, AK ČRMapa
sekretariat@akcr.cz
www.agrocr.cz
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc
IČO: 47674768
DIČO: CZ47674768
Agrární komora České republiky
je zapsána v obchodním
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl XIV, vložka 571.
Home
Novinky
Mapa stránek
Kontakty


Agrární komora ČR podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011