česky engllish

 

Aktuální informace z Agrarní komory ČR
WWW.APIC-AK.CZ

poslední novinky:

Informace z jednání...

Představenstvo Agrární komory ČR projednalo činnost a aktivity od svého posledního zasedání ze začátku dubna. Zdeněk... 31. 05. 2017 více »

Informace pro návštěvníky...

Upozorňujeme návštěvníky úřadu AK ČR v Praze, že kanceláře úřadu v Počernické ulici 272/96 se přesunuly do jiné... 25. 05. 2017 více »

Komuniké z 65. společné jednání...

z 65. společného jednání zástupců agrárních komor zemí Visegradské skupiny, které bylo tentokráte rozšířeno o... 23. 05. 2017 více »

Agrární komory zemí V4, Slovinska...

TISKOVÁ ZPRÁVA - 12. květen 2017 - Ve dnech 11. a 12. května 2017 se v Brně konalo 65. společné jednání zástupců... 18. 05. 2017 více »

K velikonočním svátkům patří...

Tisková konference 11. dubna 2017 - Velikonoce jsou od nepaměti obdobím, kdy je poptávka po vejcích výrazně zvýšená, a... 11. 04. 2017 více »

všechny články »

UniCreditUniCreditUniCredit
Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.
CeskaPojistovnaCeskaPojistovnaCeskaPojistovna
RenomiaRenomiaRenomia
Duben
15
2014

Zájem o inovace v zemědělství roste

Během veletrhu Techagro se na výstavišti konala řada zajímavých doprovodných akcí. Jednou z nich byl seminář pod záštitou Ministerstva zemědělství a Agrární komory ČR, nazvaný Inovace v zemědělství. Jak se přítomní dozvěděli, Evropské inovační partnerství sehraje klíčovou roli pro udržitelné zemědělství a rozvoj venkova. Je to pevná součást reformy společné zemědělské politiky. Finanční rozpočet Evropa 2020 počítá v tomto období s prostředky na výzkum a inovace v oblasti bezpečnosti potravin, biohospodářství a udržitelného zemědělství ve výši 4,5 miliardy eur.

Evropské inovační partnerství (EIP) tak již nyní usiluje o urychlení předávání výsledků výzkumu do praxe. Má zájem o koordinaci při investování do pilotních a demonstračních projektů, bude se zasazovat o urychlení potřebné legislativy a podnítí zájem na straně poptávky.

Nápady s úspěchem uvedené do praxe

Evropské inovační partnerství si mimo jiné vzalo za cíl spojovat zemědělce, výzkumníky, poradce, podnikatele a další aktéry do takzvaných operačních skupin. „Taková výměna znalostí totiž může velmi dobře generovat nové nápady a pohledy na problém, využít různých znalostí a zkušeností a uvést tak řešení rychleji do praxe,“uvedla Jaroslava Nekvasilová, moderátorka semináře, která je v Agrární komoře ČR odpovědná za tyto vzdělávací akce.


Pro úspěšné plnění těchto cílů má EIP celkem 42členný řídicí výbor ustanovený Evropskou komisí a dále má odborné pracovní skupiny, které se specializují na řešení konkrétní problematiky. Velký důraz se klade na spolupráci odborníků a praktiků z různých zemí. Ta by měla posílit konkurenceschopné a udržitelné zemědělství a potravinářství, které funguje v souladu s životním prostředím. Počítá se i s rolí inovačního brokera-zprostředkovatele. Tito specialisté se mají rekrutovat z praxe jako znalci oboru, aby uměli rozpoznat, co je inovativní a co ne, zároveň by měli umět přesvědčit.


Příjemcem dotací jsou členové operační skupiny. Ti budou předkládat návrhy na finanční vypořádání, jehož podkladem budou náklady na zřízení operační skupiny, na vypracování strategie a akčního plánu, provozní náklady vynaložené na fungování skupiny a přímé náklady na projekt.

Hledání dobré praxe

Na semináři se předkládaly i příklady dobré praxe se zaměřením na zemědělsko-potravinářský sektor. Kupříkladu Irsko se může chlubit projektem na výrobu energie s využitím vody, jde přitom o ekologický způsob využití energie. Řecko má zase velmi zajímavý výstup z projektu při pěstování bylin a léčivých rostlin. Itálie se zaměřila v zemědělství na spolupráci pěstitelů brambor při rozvoji nových odrůd přizpůsobených dané lokalitě. Česká republika se zase přihlásila svým projektem ke spolupráci při zavedení inovativního postupu zpracování sýrů. Jde o spolupráci výrobního podniku a výzkumného ústavu s cílem zlepšit vlastnosti produktu. A jmenovat by bylo možné dál, celkem je již do těchto projektů přihlášeno osmnáct zemí Evropské unie a každá z nich se může pochlubit už velmi zajímavými výsledky.


Na semináři se ale prezentovaly se svými projekty i jednotlivé české subjekty. Předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík popsal inovace v ovocnářství. Zmínil výběr odrůd, dále pěstování jabloní v nových pěstitelských tvarech, ochranu proti mrazu, suchu, nové metody sklizně a skladování. Mimo jiné hovořil i o úspoře ruční práce, kdy se zkouší nové stroje pro probírky plodů při vysoké násadě. Technika by nahradila buď ruční práce, nebo aplikaci chemických metod probírek. Bývalý dlouholetý pracovník Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi a současný odborný konzultant doc. Ing. Oldřich Doležal, DrSc., se ve svém vystoupení na semináři zase věnoval rezervám a úsporám v chovu dojnic. Mluvil o osvětlení ve stájích, napájení skotu a optimalizaci teploty vody, včasném zapouštění jalovic a kromě dalších pasáží se zmínil i detailně o přihrnování směsné krmné dávky v četnosti osmkrát až dvanáctkrát za den. „Významně se tak zvyšuje spotřeba sušiny,“ uvedl. Upozorňoval přítomné i na nutnost eliminace tepelného stresu u vysokoužitkových dojnic a telat. Podle jeho slov samotné využití ventilátorů nemá takový efekt, jako když se spojí s metodou skrápění dojnic. U telat v prostředí s teplotou nad 25 stupňů Celsia by se této metody, označené jako evaporace mělo využít s určitostí. Je to část uplatnitelných inovací, na něž oba odborníci upozorňovali, každý za svůj obor a velmi zajímavě.

Eugenie LínkováMapa
sekretariat@akcr.cz
www.agrocr.cz
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc
IČO: 47674768
DIČO: CZ47674768
Agrární komora České republiky
je zapsána v obchodním
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl XIV, vložka 571.
Home
Novinky
Mapa stránek
Kontakty


Agrární komora ČR podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011