česky engllish

 

Aktuální informace z Agrarní komory ČR
WWW.APIC-AK.CZ

poslední novinky:

Informace z jednání...

Představenstvo Agrární komory ČR projednalo činnost a aktivity od svého posledního zasedání ze začátku dubna. Zdeněk... 31. 05. 2017 více »

Informace pro návštěvníky...

Upozorňujeme návštěvníky úřadu AK ČR v Praze, že kanceláře úřadu v Počernické ulici 272/96 se přesunuly do jiné... 25. 05. 2017 více »

Komuniké z 65. společné jednání...

z 65. společného jednání zástupců agrárních komor zemí Visegradské skupiny, které bylo tentokráte rozšířeno o... 23. 05. 2017 více »

Agrární komory zemí V4, Slovinska...

TISKOVÁ ZPRÁVA - 12. květen 2017 - Ve dnech 11. a 12. května 2017 se v Brně konalo 65. společné jednání zástupců... 18. 05. 2017 více »

K velikonočním svátkům patří...

Tisková konference 11. dubna 2017 - Velikonoce jsou od nepaměti obdobím, kdy je poptávka po vejcích výrazně zvýšená, a... 11. 04. 2017 více »

všechny články »

UniCreditUniCreditUniCredit
Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.
CeskaPojistovnaCeskaPojistovnaCeskaPojistovna
RenomiaRenomiaRenomia
Duben
16
2012

Transformace resortu silou

Transformace v resortu zemědělství je logický krok vyplývající z měnících se právních a ekonomických podmínek, která byla navíc avizována programovým prohlášením vlády.

Doposud se omezila na změnu struktury Státní veterinární správy, kdy byly zrušeny krajské správy jako samostatné subjekty. Nedokončeným a málo zdařilým návrhem bylo sloučení Pozemkového fondu a Ústředního pozemkového úřadu, respektive vytvoření nové instituce. Nyní probíhá slučování Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Státní rostlinolékařské správy.

 

Transformace institucí resortu, které v současné podobě pracují desítky let, je velmi složitý problém. K jeho úspěšnému vyřešení je třeba dodržet několik základních předpokladů:

  • tým, který operaci připravuje, musí mít o měnícím se organismu hluboké znalosti – jenom manažerské schopnosti nestačí;
  • ovzduší, ve kterém se tato složitá operace uskutečňuje, nesmí být ovzduším strachu a všeobecné nejistoty;
  • celá operace musí být široce komunikovaná s těmi, jichž se funkčnost nebo nefunkčnost nového systému bude přímo dotýkat;
  • náklady na operaci musí být zvláště v této době minimální, nikoli desítky milionů korun.


Transformace silou a bez diskuse

Jak jsou výše uvedené předpoklady plněny, nechť posoudí každý sám. Osobně zastupuji Agrární komoru ČR, ať se to někomu líbí či nikoli. Velmi dlouho jsem čekal, zda s námi budou věci konzultovány, zda bude náš zástupce nominován do transformačního týmu, což nám bylo přislíbeno. Do dnešního dne se tak nestalo.


To, že nejsou k diskusi přizváni zástupci nevládních organizací, je zvláštní. Ale to, že jsou zcela mimo hru odborné útvary ministerstva zemědělství a jejich místo zaujali externí poradci bez znalosti problematiky, informovanými a úkolovanými neoficiálními okruhy dalších poradců bez jakékoli odpovědnosti za výsledek, často ovlivněnými negativními emocemi z minulosti, to je bezprecedentní.


Současný způsob a konkrétní realizační kroky vedou k další politizaci státní správy, po ministerstvu zemědělství už i na ostatních úřadech (Státní rostlinolékařské správě), k demotivaci a rozpadu odborných útvarů a odchodu odborníků mimo státní správu (neexistence zákona o státní službě). Sečteno a podtrženo, tento silový způsob transformace přinese pro české zemědělce trpké plody.

 

Transformace agentur pro zemědělství a venkov

Na závěr jeden příklad za všechny – agentury pro zemědělství a venkov. Jejich uvažovaná transformace pod SZIF a uvažovaný přechod správy LPIS pod nově vznikající Státní pozemkový úřad ve státě, kde na krajské úrovni nejsou řešeny problémy zemědělské prvovýroby, je nelogické a nesmyslné. Mnohem funkčnější by bylo agentury přeměnit na „zelené domy“, převést na ně část působnosti stávající SRS (např. monitoring škodlivých činitelů, inspekce v prvovýrobě, poradenské služby) i stávajícího ÚKZÚZ (uznávací řízení osiv, možná i celý systém kontroly prvovýrobců včetně kontrol pro platební agenturu) i záležitosti pozemkové držby i veterinární péče prostřednictvím smluvních veterinárních lékařů.


Stávající úřady by si ponechaly kontrolu oběhu komodit, záležitosti dovozu a vývozu a gesci za předpisy Evropské unie a za funkčnost systému.


Například v sousedním Bavorsku je to tak, že existuje 47 úřadů pro výživu, zemědělství a lesnictví podléhajících Zemskému ministerstvu v jednotlivých okresech nebo správních celcích . Jsou zodpovědné za výkon vzdělávání, poradenství a podporu (dotační politiku) jako partner zemědělců s podporou kompetenčních center (např. Zemský úřad pro zemědělství).

 

Transformace v politické režii


Současná tendence u nás vede k zachování a zvyšování centralizace těchto služeb zemědělcům a zvyšuje jejich nedostupnost. O ně ale současnému transformačnímu týmu evidentně nejde.


Sečteno a podtrženo – stávající kroky postrádají koncepční jednotnost a stanovení cíle, probíhají v politické režii a netransparentním a neefektivním způsobem.


Ing. Jan Veleba
prezident Agrární komory ČRMapa
sekretariat@akcr.cz
www.agrocr.cz
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc
IČO: 47674768
DIČO: CZ47674768
Agrární komora České republiky
je zapsána v obchodním
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl XIV, vložka 571.
Home
Novinky
Mapa stránek
Kontakty


Agrární komora ČR podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011