česky engllish

 

Aktuální informace z Agrarní komory ČR
WWW.APIC-AK.CZ

poslední novinky:

Informace z jednání...

Představenstvo Agrární komory ČR projednalo činnost a aktivity od svého posledního zasedání ze začátku dubna. Zdeněk... 31. 05. 2017 více »

Informace pro návštěvníky...

Upozorňujeme návštěvníky úřadu AK ČR v Praze, že kanceláře úřadu v Počernické ulici 272/96 se přesunuly do jiné... 25. 05. 2017 více »

Komuniké z 65. společné jednání...

z 65. společného jednání zástupců agrárních komor zemí Visegradské skupiny, které bylo tentokráte rozšířeno o... 23. 05. 2017 více »

Agrární komory zemí V4, Slovinska...

TISKOVÁ ZPRÁVA - 12. květen 2017 - Ve dnech 11. a 12. května 2017 se v Brně konalo 65. společné jednání zástupců... 18. 05. 2017 více »

K velikonočním svátkům patří...

Tisková konference 11. dubna 2017 - Velikonoce jsou od nepaměti obdobím, kdy je poptávka po vejcích výrazně zvýšená, a... 11. 04. 2017 více »

všechny články »

UniCreditUniCreditUniCredit
Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.
CeskaPojistovnaCeskaPojistovnaCeskaPojistovna
RenomiaRenomiaRenomia
Březen
05
2013

Společně za obnovu krajiny

„Zemědělská krajina je nejen významně poškozena, ale především se postupující urbanizací její rozměr výrazně zmenšuje. Výměra orné půdy se jen za posledních deset let snížila o více než osm procent.

Z dlouhodobého pohledu od roku 1920 ubyla ze zemědělského využívání výměra téměř jednoho kraje,“ uvádí ve společném stanovisku k petici za obnovu zemědělské krajiny prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba a předseda Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Jaroslav Palas.

Ve společném dokumentu obou nevládních organizací se píše: „Zemědělská krajina se čím dál méně využívá k zemědělské produkci. Hrubá zemědělská produkce ve stálých cenách se za posledních dvacet let snížila o jednu třetinu. Zejména v živočišných produktech ztrácíme soběstačnost a dovážíme již polovinu vepřového masa.


Zemědělská krajina trpí nízkou podporou živočišné produkce. To vedlo ke snížení pěstování pícnin na orné půdě, většinou s protierozním charakterem, o polovinu za posledních dvacet let. Důsledkem je také rozšiřování ploch řepky a obilnin včetně kukuřice, které se pěstují již na třech čtvrtinách výměry orné půdy.


Vznikly tak vhodné podmínky pro enormní zvýšení stavů černé zvěře, která způsobuje neúnosné škody na polních kulturách a významně snižuje stavy zejména drobné zvěře.


V ekologickém systému hospodaření je zapojeno více než jedenáct procent zemědělské půdy. Zhruba na 40 % zemědělské půdy je v rámci vymezení zranitelných oblastí k redukci vyplavování dusíku výrazně omezeno hospodaření. V revizi společné zemědělské politiky 2014 až 2020 jsou připravena další rozsáhlá opatření na ozeleňování zemědělské půdy.


Z podpor programu rozvoje venkova se na extenzifikaci v horských a znevýhodněných oblastech, na environmentální opatření a pozemkové úpravy vyplácejí více než třikrát větší podpory než na modernizaci zemědělských podniků.


Klíč k tomu, aby zemědělská krajina dále neztrácela svoji krásu a harmonii je v obnovení vyvážené hospodářské soustavy českého zemědělství a spolupráci všech, kteří v ní jakkoli působí.


Klíčová role v tom připadá zemědělcům, lesním hospodářům a myslivcům.


Agrární komora ČR sdružující výraznou většinu zemědělců, lesních hospodářů a Českomoravská myslivecká jednota sdružující většinu myslivců se dohodly na vzájemné koordinaci navrhovaných opatření a jejich prosazování.


Uvítáme každého, kdo nám v tomto úsilí pomůže.“Mapa
sekretariat@akcr.cz
www.agrocr.cz
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc
IČO: 47674768
DIČO: CZ47674768
Agrární komora České republiky
je zapsána v obchodním
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl XIV, vložka 571.
Home
Novinky
Mapa stránek
Kontakty


Agrární komora ČR podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011