česky engllish

 

Aktuální informace z Agrarní komory ČR
WWW.APIC-AK.CZ

poslední novinky:

Informace z jednání...

Představenstvo Agrární komory ČR projednalo činnost a aktivity od svého posledního zasedání ze začátku dubna. Zdeněk... 31. 05. 2017 více »

Informace pro návštěvníky...

Upozorňujeme návštěvníky úřadu AK ČR v Praze, že kanceláře úřadu v Počernické ulici 272/96 se přesunuly do jiné... 25. 05. 2017 více »

Komuniké z 65. společné jednání...

z 65. společného jednání zástupců agrárních komor zemí Visegradské skupiny, které bylo tentokráte rozšířeno o... 23. 05. 2017 více »

Agrární komory zemí V4, Slovinska...

TISKOVÁ ZPRÁVA - 12. květen 2017 - Ve dnech 11. a 12. května 2017 se v Brně konalo 65. společné jednání zástupců... 18. 05. 2017 více »

K velikonočním svátkům patří...

Tisková konference 11. dubna 2017 - Velikonoce jsou od nepaměti obdobím, kdy je poptávka po vejcích výrazně zvýšená, a... 11. 04. 2017 více »

všechny články »

UniCreditUniCreditUniCredit
Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.
CeskaPojistovnaCeskaPojistovnaCeskaPojistovna
RenomiaRenomiaRenomia
Leden
08
2013

Rostlinná výroba živí drůbež a prasata

Třetí vyznamenanou společností v letošním ročníku soutěže Českých 100 nejlepších navrženou Agrární komorou ČR byla MORAS akciová společnost se sídlem v Moravanech z Pardubického kraje. I její zástupce si na Pražském hradě převzal diplom a my gratulujeme dodatečně jako předešlým dvěma vítězným zemědělským subjektům. Společnost také představujeme.

Zakladatelem akciové společnosti bylo Zemědělské družstvo Moravany, které dlouhodobě na stávajících pozemcích hospodařilo. Akciová společnost byla založena v červnu roku 1996, hospodaří na výměře 2554 ha zemědělské půdy, z toho pouze 24 ha jsou trvalé travní porosty, což vyplývá ze specializace společnosti. Podnik zaměstnává celkový počet 41 stálých zaměstnanců.


Klimatické podmínky jsou dány polohou regionu ve východních Čechách a místními přírodními podmínkami, kterými je nad mořská výška okolo 250 m, průměrná roční teplota 8 až 9 stupňů Celsia, průměrné roční srážky jsou 500 až 650 mm. Převažující půdní typ je hnědozem – písčitá až jílovitá půda.

Zaměřují se na rostlinnou a živočišnou výrobu

Celkové příjmy ze zemědělské výroby se pohybují nad 95 % z celkových tržeb. Živočišná výroba je specializovaná na chov drůbežích brojlerů a uzavřený obrat stáda prasat a chov krůt. Celková výroba masa celkem dosahuje 5300 tun.


Chov brojlerů je realizován v bývalých kravínech a stájích na odchov skotu. Vzhledem ke špatné ekonomice produkce mléka a k nedostatku kvalitních pracovních sil na chov dojnic byl zrušen uzavřený obrat stáda skotu. Tyto stáje byly postupně rekonstruovány na chov brojlerů na stávajících celkem sedm stájí s výrobou 2860 tun brojlerů vyskladněných za rok. Toto rozhodnutí bylo na základě dobrých ekonomických výsledků (v roce 1996 zisk bez rozpuštění režií dosahoval téměř 6 Kč/kg). V současné době je zisk pod 1 Kč/kg. Výsledek je ovlivněn nižší výkupní cenou a vyššími náklady na krmiva.


V uzavřeném obratu stáda prasat je průměrný stav prasnic 620 kusů s průměrnou užitkovostí prasnic 24 kusů selat na prasnici za rok při započítání 115 krmných dní (KD) mladých chovných prasniček převáděných do prasnic. V chovu prasnic proběhla v roce 2006 rekonstrukce stávající porodny prasnic a odchovny selat v Moravanech s přispěním dotace z operačního programu na rozvoj venkova ve výši 35 %. Pro chov prasat ve výkrmu jsou zrekonstruované dvě stáje o kapacitě po dvou tisících kusů výkrmových prasat s průměrnou užitkovostí 0,86 kg/KD.


I když ekonomika výroby není vždy příznivá, firma se rozhodla uzavřený obrat stáda zachovat. V současné době je průměrná tržní cena za tři čtvrtiny roku 32,40 Kč/kg s tím, že současná dosažená tržní cena je 36,50 Kč/kg. Celoroční plán je prodat 12 900 kusů v celkovém množství 1340 tun vepřového masa.


Z důvodů snižujícího se výnosu z prodeje brojlerů byl chov drůbeže rozšířen o chov krůt, asi 40 % krocanů a 60 % krůt, které jsou odchovávány ve dvou nových halách, do nichž se investovalo celkem 27 milionů korun za přispění dotace z Programu rozvoje venkova v roce 2011. Celkový plán prodeje krůt v letošním roce je 50 800 kusů o celkové váze 773 tun masa. Průměrná tržní cena dosahuje u krocanů 35,90 Kč a u krůt 33,40 Kč/kg, takže průměrná tržní cena činí 34,70 Kč/ kg. Jedná se sice o chovatelsky náročnou komoditu, ale pokud je optimální zástav s dobrými chovatelskými podmínkami, je zisk vyšší než v současné době u brojlerů. Krmné směsi pro krůty jsou vzhledem k tomu, že podnik nemá vlastní granulátor, nakupovány za tržní ceny.


Pro výkrm brojlerů a prasat ve výkrmu se využívá vlastní výrobna krmných směsí. Zpracovává asi do 70 % vlastních obilovin (ve vnitropodnikových cenách) s dalšími komponenty (nakoupenou sójou, oleji a dalšími doplňkovými krmnými směsmi potřebnými k jejich výrobě). Tím je docíleno nižších nákladů na výrobu, a i zlepšení ekonomiky výroby živočišných komodit. K hospodárnému využívání krmných směsí jsou zpracovávány elektronicky krmné dávky, podle kterých se pak krmné směsi vyrábí.

Specializace na pěstování obilnin

Rostlinná výroba se vzhledem k výše uvedené živočišné výrobě specializuje na pěstování obilnin – pšenice a ječmene – na celkové výměře 1300 ha, kukuřice na ploše 630 ha. Nižší výnosy ozimých obilnin o 28 % v letošním roce v porovnání s minulým rokem ovlivnily klimatické podmínky (holomrazy, sucho). Téměř tři čtvrtiny sklizně zrnin zůstává uskladněno ve vlastních skladech na výrobu krmných směsí ve vlastní výrobně.


Z tržních plodin se pěstuje ozimá řepka na ploše 563 ha s průměrným výnosem 3,2 t/ha.


Pro posklizňovou úpravu zrnin je k dispozici posklizňová linka s čističkou a sušičkou, kterou jsou ošetřeny všechny sklizené komodity rostlinné výroby v rámci potřeby.


Pro sklizeň komodit slouží obnovená moderní technika, převážně výkonné traktory a kombajny, jejichž hospodárným využitím jsou snižovány náklady na veškeré polní práce. K chemickému ošetření rostlin a hnojení tekutými hnojivy se používají moderní postřikovače. Pro zefektivnění dopravy slouží velkoobjemové vozy Fliegl Gigant, které slouží zároveň i jako rozmetadla statkových hnojiv. Pro aplikaci kejdy a tekutých hnojiv se používají velkoobjemové traktorové návěsné cisterny. Z nakládací techniky má podnik jak pro živočišnou, tak pro rostlinnou výrobu manipulátor a nakladač s výsuvným ramenem.


Mechanizační park byl obnoven o výkonné stroje, což snížilo náklady na provoz snížením spotřeby pohonných hmot i náhradních dílů.


MORAS, akciová společnost, byla vyhodnocena v listopadu 2012 v soutěži o nejlepšího zemědělského hospodáře Zemědělcem roku 2012 Pardubického kraje.

 

Eugenie LínkováMapa
sekretariat@akcr.cz
www.agrocr.cz
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc
IČO: 47674768
DIČO: CZ47674768
Agrární komora České republiky
je zapsána v obchodním
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl XIV, vložka 571.
Home
Novinky
Mapa stránek
Kontakty


Agrární komora ČR podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011