česky engllish

 

Aktuální informace z Agrarní komory ČR
WWW.APIC-AK.CZ

poslední novinky:

Informace z jednání...

Představenstvo Agrární komory ČR projednalo činnost a aktivity od svého posledního zasedání ze začátku dubna. Zdeněk... 31. 05. 2017 více »

Informace pro návštěvníky...

Upozorňujeme návštěvníky úřadu AK ČR v Praze, že kanceláře úřadu v Počernické ulici 272/96 se přesunuly do jiné... 25. 05. 2017 více »

Komuniké z 65. společné jednání...

z 65. společného jednání zástupců agrárních komor zemí Visegradské skupiny, které bylo tentokráte rozšířeno o... 23. 05. 2017 více »

Agrární komory zemí V4, Slovinska...

TISKOVÁ ZPRÁVA - 12. květen 2017 - Ve dnech 11. a 12. května 2017 se v Brně konalo 65. společné jednání zástupců... 18. 05. 2017 více »

K velikonočním svátkům patří...

Tisková konference 11. dubna 2017 - Velikonoce jsou od nepaměti obdobím, kdy je poptávka po vejcích výrazně zvýšená, a... 11. 04. 2017 více »

všechny články »

UniCreditUniCreditUniCredit
Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.
CeskaPojistovnaCeskaPojistovnaCeskaPojistovna
RenomiaRenomiaRenomia
Duben
29
2016

Požadavky mimořádného představenstva na řešení hluboké krize v živočišné výrobě

Tisková zpráva Agrární komory České republiky - Dne 28. dubna se uskutečnilo mimořádné jednání představenstva Agrární komory České republiky, které se mezi hlavními body soustředilo na pokračující krizi v živočišné výrobě. Ta je způsobena několika současně působícími faktory, od prohlubování dopadu ruského embarga na dovoz zemědělských a potravinářských produktů, přes ukončení režimu mléčných kvót a související nadvýrobu mléka v některých členských zemích EU a světa, po tlak obchodních řetězců v nerovné vertikále výroby, zpracování a odbytu komodit a potravin. Nadvýroba silných agrárních zemí stojí za zvyšováním dovozů do České republiky a vedle mléka se týká také dalších živočišných komodit, jako je drůbeží maso a vejce, ale především vepřového masa, které se do Ruské federace nesmí dovážet z údajných veterinárně-sanitárních důvodů už od ledna 2014.

Velká část chovatelů tak v současné době velice silně uvažuje o omezení chovů hospodářských zvířat, což by vedle produkce mohlo mít závažné důsledky na zaměstnanost na venkově a tak i zásadní sociální rozměr. Přes produkci organické hmoty ale také i na půdní úrodnost a schopnost půdy zadržovat vodu v krajině. Omezení chovů by navíc mohlo mít dopad na poptávku po krmivech a ovlivňovat tak negativně ceny rostlinných komodit. Pro doplnění lze uvést, že více než 88 % dojnic je chováno v podnicích s velikostí nad 500 hektarů.


Černý scénář vypadá tak, že místo výroby potravin, poskytování pracovních míst a zajištění přidané hodnoty bude české nevýrobní zemědělství a půda sloužit pouze jako prostředek k pobírání dotace na plochu bez jakéhokoli dalšího benefitu pro společnost. Proto představenstvo Agrární komory vypracovalo soubor požadavků, jejichž naplnění je pro řešení současné hluboké krize v zemědělství nezbytné.


Pro řešení krize v živočišné výrobě Agrární komora požaduje:

 1. Zahájení jednání, která povedou k zrušení embarga pro vývoz zemědělských a potravinářských produktů do Ruské federace.
 2. Další mimořádný balíček od EU na řešení krize v mléce a mase, který by měl být vyplacen ve stejném formátu jako balíček z října 2015. Vzhledem k tomu, že ztráta v letošním roce je minimálně dvojnásobná, požadujeme minimálně dvojnásobnou částku.
 3. Dořešení problematiky vyplácení dotací na sucho. Žádáme po příjmu žádostí, který skončí 28. června 2016, účast na projednání rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé typy podniků a citlivých komodit.
 4. Urychlené schválení nových národních dotačních programů na dobré životní podmínky zvířat (pasená zvířata, výkrm býků, odchov telat, snižování emisí čpavku) tak, aby byla zahájena notifikace v rámci EU.  
 5. Co nejrychlejší schválení a notifikaci nových dotačních titulů na welfare a kvalitu masa pro sektor drůbeže a prasat.
 6. Svolání jednání ministrů zemědělství, financí a vnitra na témata „zavedení systémových kontrol proti dovozu nekvalitních a nelegálních potravin“ a s přihlédnutím na dodržování zákona o hospodářské soutěži proti nepřiměřeně nízkým cenám „dodržování platné legislativy zákona o cenách“ v souvislosti s obchodní politikou některých obchodních řetězců.
 7. Navýšení procenta podílu obálky na tzv. citlivé komodity z přímých plateb ze současných 15 % na 25%. Tím bychom umožnili navýšení plateb nejen pro chov skotu, ale pro rostlinné komodity (chmel, cukrová řepa, ovoce, zelenina, brambory).
 8. Schválení novely zákona o spotřební dani na úrovni Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, která zavádí tzv. „zelenou naftu“ do živočišné výroby tak, aby byl dodržen původní závazek platnosti a zpětné výplaty od 1. 1. 2016.
 9. Zavedení úhrady za poskytování informací státu od Českomoravské společnosti chovatelů ve prospěch chovatelů.
 10. Zavedení faremních systémů u plateb LFA od roku 2018, kde bude zohledněna větší újma podnikům s vyšším zatížením velkými dobytčími jednotkami.
 11. Zveřejnění závazného harmonogramu všech plateb SZIF pro konec roku 2016 a začátek roku 2017 tak, aby bylo možné optimální naplánování finančního toku v letošním krizovém roce.
 12. Zpracování porovnání podpor do mléka a masa z I. a II. Pilíře Společné zemědělské politiky, z národních a regionálních dotací v ČR a Polsku, Rakousku, Německu, Nizozemí, Dánsku a Francii.
 13. Urychlené zřízení marketingového fondu při SZIF přednostně pro živočišné komodity, nebo posílit marketingové aktivity v této oblasti.  


Vedle toho Agrární komora ČR připravuje setkání zástupců chovatelů, výrobců krmiv, mlékáren a ministerstva zemědělství k řešení situace v produkci a zpracování mléka, s cílem navrhnout systémové řešení mléčné krize, včetně projednání některých opatření mléčného balíčku a také výše uvedených požadavků.Více informací:
Ing. Dana Večeřová, ředitelka marketingu a komunikace
tel.: 296 411 184, 602 704 859
e- mail: vecerova@foodnet.czMapa
sekretariat@akcr.cz
www.agrocr.cz
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc
IČO: 47674768
DIČO: CZ47674768
Agrární komora České republiky
je zapsána v obchodním
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl XIV, vložka 571.
Home
Novinky
Mapa stránek
Kontakty


Agrární komora ČR podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011