česky engllish

 

Aktuální informace z Agrarní komory ČR
WWW.APIC-AK.CZ

poslední novinky:

Informace z jednání...

Představenstvo Agrární komory ČR projednalo činnost a aktivity od svého posledního zasedání ze začátku dubna. Zdeněk... 31. 05. 2017 více »

Informace pro návštěvníky...

Upozorňujeme návštěvníky úřadu AK ČR v Praze, že kanceláře úřadu v Počernické ulici 272/96 se přesunuly do jiné... 25. 05. 2017 více »

Komuniké z 65. společné jednání...

z 65. společného jednání zástupců agrárních komor zemí Visegradské skupiny, které bylo tentokráte rozšířeno o... 23. 05. 2017 více »

Agrární komory zemí V4, Slovinska...

TISKOVÁ ZPRÁVA - 12. květen 2017 - Ve dnech 11. a 12. května 2017 se v Brně konalo 65. společné jednání zástupců... 18. 05. 2017 více »

K velikonočním svátkům patří...

Tisková konference 11. dubna 2017 - Velikonoce jsou od nepaměti obdobím, kdy je poptávka po vejcích výrazně zvýšená, a... 11. 04. 2017 více »

všechny články »

UniCreditUniCreditUniCredit
Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.
CeskaPojistovnaCeskaPojistovnaCeskaPojistovna
RenomiaRenomiaRenomia
Červen
27
2013

Komuniké ze 49. setkání zástupců nevládních agrárních organizací zemí Visegrádské čtyřky konaného ve dnech 19.-20.6. v Praze

Zástupci Maďarské agrární komory, Národní rady polských zemědělských komor, Slovenské zemědělské a potravinářské komory a Agrární komory České republiky se setkali na 49. jednání nevládních agrárních organizací zemí V-4 ve dnech 19. a 20. června 2013 v Praze, v České republice.

Projednány byly následující hlavní okruhy témat:

  • Reforma Společné zemědělské politiky pro plánovací období 2014 - 2020
  • Aktuální informace k povodňovým škodám z června 2013
  • Situace a vývoj agropotravinářského trhu zemí V-4
  • Daňové soustavy v zemích V-4

Účastníci jednání potvrdili stanoviska definovaná ve Společné deklaraci nových členských zemí z Budapešti, ze dne 29. listopadu 2011, která je nezbytné ve zvýšené míře nadále prosazovat v orgánech a stanoviscích COPA-COGECA, Evropské komise, Evropského parlamentu, DG AGRI a při jednáních s dalšími partnery.
 
Účastníci setkání dále potvrdili své priority směrem k diskuzi o reformě Společné zemědělské politiky EU pro plánovací období 2014 – 2020 z jednání organizací zemí V4 na Slovensku v Bratislavě, ve dnech 20. – 21. března 2013.


Účastníci setkání V-4 zdůrazňnili nezbytnost urychlení jednání v rámci trialogu a dosažení dohody  ohledně SZP pro období  2014 – 2020 do konce června 2013.

Velmi důležitý je pro oporu Společné zemědělské politiky EU a zemědělských programů silný agrární rozpočet, který dokáže podpořit a rozvíjet agrárně-potravinářský komplex v jednotlivých zemích EU při jeho dostatečné konkurenceschopnosti ke světové produkci se zabezpečením kvalitních potravin jako společného zájmu prvovýroby, potravinářského průmyslu i všech spotřebitelů. I proto delegace odmítají současný návrh rozdílného krácení přímých plateb v roce 2013. Pokud bude systém krácení přijat, pak musí být nastaven tak, aby nebyly kráceny země, které nedosahují průměrné výše podpor. 

Účastníci setkání projednali současnou situaci a vývoj na agropotravinářském trhu středoevropského regionu. Konstatovali, že pokračující nerovnováha trhu způsobená nejenom rozdílným nastavením současné SZP EU, ale také existujícími národními podporami, zvýhodňujícími primárně země EU15, přináší snižování rozměru a produkce zemědělství - především pak v chovech hospodářských zvířat, v nových členských zemích s jejich vzrůstající závislostí na dovozech.


Organizace V4 zároveň důsledně trvají na potřebě připravit země EU na změny v řízení trhu s mlékem po zrušení mléčných kvót v roce 2015 s cílem zamezit destabilizaci výroby mléka a s tím spojeného chovu skotu, při zohlednění potřeb jednotlivých členských zemí. Pro  sektor výroby cukru země V4 požadují zachování kvót až do roku 2020.

Zástupci organizací prodiskutovali odhady a úroveň škod způsobených záplavami z června 2013, které zasáhly Českou republiku, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Mezi nejvíce poškozené sektory patří zelenina, polní plodiny chmel, ovoce, okrasné květiny, ale místně  i odvětví živočišné produkce, apod. Dle rozsahu poškození jde lokálně i o totální ztráty, které znamenají vážné ohrožení existence podniků. Tento fakt vyzdvihuje opět požadavek na ustanovení instituce pro řízení rizik a pojištění jako trvalé a nedílné součásti SZP EU. 

Jednotlivé delegace si zároveň vyměnili informace o daňových systémech v zemích V4, kde konstatovali, že rozdílné národní politiky a definované nástroje vlád pro řízení hospodářství přináší i mezi čtyřmi sousedícími zeměmi značné rozdíly.

Zástupci nevládních zemědělských organizací zemí V-4 se dohodli, že se další setkání Visegrádské čtyřky uskuteční v září 2013 v Maďarsku.

Toto Komuniké bylo vyhotoveno v pěti originálech v angličtině a zástupci každé zúčastněné delegace obdrželi jeden originál. Jeden originál bude zaslán organizaci evropských farmářů COPA-COGECA.

 

 

Martin Fantyš
tajemník
Agrární komora
České republiky

Miklos KIS
viceprezident
Maďarská agrární komora

Wiktor SZMULEWICZ
prezident
Národní rada
polských zemědělských komor 

Milan SEMANČÍK
předseda
Slovenská zemědělská
a potravinářská komora

  Mapa
sekretariat@akcr.cz
www.agrocr.cz
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc
IČO: 47674768
DIČO: CZ47674768
Agrární komora České republiky
je zapsána v obchodním
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl XIV, vložka 571.
Home
Novinky
Mapa stránek
Kontakty


Agrární komora ČR podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011