česky engllish

 

Aktuální informace z Agrarní komory ČR
WWW.APIC-AK.CZ

poslední novinky:

Informace z jednání...

Představenstvo Agrární komory ČR projednalo činnost a aktivity od svého posledního zasedání ze začátku dubna. Zdeněk... 31. 05. 2017 více »

Informace pro návštěvníky...

Upozorňujeme návštěvníky úřadu AK ČR v Praze, že kanceláře úřadu v Počernické ulici 272/96 se přesunuly do jiné... 25. 05. 2017 více »

Komuniké z 65. společné jednání...

z 65. společného jednání zástupců agrárních komor zemí Visegradské skupiny, které bylo tentokráte rozšířeno o... 23. 05. 2017 více »

Agrární komory zemí V4, Slovinska...

TISKOVÁ ZPRÁVA - 12. květen 2017 - Ve dnech 11. a 12. května 2017 se v Brně konalo 65. společné jednání zástupců... 18. 05. 2017 více »

K velikonočním svátkům patří...

Tisková konference 11. dubna 2017 - Velikonoce jsou od nepaměti obdobím, kdy je poptávka po vejcích výrazně zvýšená, a... 11. 04. 2017 více »

všechny články »

UniCreditUniCreditUniCredit
Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.
CeskaPojistovnaCeskaPojistovnaCeskaPojistovna
RenomiaRenomiaRenomia
Červenec
01
2015

Komuniké z 57. jednání představitelů Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky, které se uskutečnilo v Brně ve dnech 25. a 26. čer

Zástupci Maďarské agrární komory (NAK), Slovenské poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), Národní rady Agrárních komor Polska (KRIR) a Agrární komory České republiky (AKČR) se zúčastnili 56. jednání představitelů Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky, které se konalo ve dnech 25. a 26. června v Brně.

Představitelé Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky prodiskutovali současnou situaci na trzích se zemědělskými komoditami se zvláštním zřetelem na komoditu mléko a mléčné výrobky. Ke krizi mléčného sektoru přispělo několik faktorů, které nemohli evropští zemědělci ovlivnit, jako například nárůst produkce v Oceánii a pokles poptávky v Číně. Trhy však rozkolísalo především ukončení systému mléčných kvót společně s ruským zákazem dovozu zemědělských a potravinářských výrobků, tedy dva činitele, které jsou ve větší či menší míře důsledkem politiky Evropské unie. Z tohoto důvodu opět upozorňujeme na nutnost větší aktivity Evropské komise, která doposud situaci podceňovala a přispěla tak k její eskalaci. Vzhledem k závažnosti situace požadujeme využití široké palety nástrojů, které má k dispozici Evropská komise a konkrétní národní státy. Patří sem především zvýšení intervenčních cen, proexportní dotace spojené s vhodnou proexportní politikou (výběrem cílových zemí), popřípadě přímá finanční pomoc zemědělským subjektům, které se v důsledku poklesu cen ocitli v nepříznivé finanční situaci. Živočišná výroba má nezastupitelnou roli pro vyrovnaný zemědělský systém a zaměstnanost na venkově. Subjekty, které kvůli finančním těžkostem ukončí podnikaní v živočišné výrobě, se navíc k této činnosti z pravidla již nevrátí.


Zástupci agrárních komor Visegrádské čtyřky hovořili také o nekalých praktikách obchodních řetězců, které trápí dodavatele ve všech zemích uskupení. Nevyvážené vztahy mezi dodavateli a odběrateli značně poškozují sektor zemědělství i potravinářství a bez další regulace je nebude dost dobře možné narovnat. Představitelé komor zemí V4 si proto vyměnili zkušenosti s různými způsoby regulace „významné tržní síly“ na národní úrovni a vyslovili se pro podporu širšího unijního rámce se silnou nezávislou autoritou, která bude dohlížet nad obchodními vztahy a v případě porušení kodexu udělovat sankce.


Jedním ze způsobů, jak podpořit odbyt domácí produkce jsou fondy na propagaci zemědělské a potravinářské produkce. Zúčastnění si proto vyměnili zkušenosti s již existujícími programy na podporu domácí produkce nebo se záměry tyto fondy zavést.


Představitelé agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky debatovali také o přínosech členství v nadnárodní zastřešující organizaci COPA-COGECA. Toto téma bylo předmětem již minulých jednání, kdy se zúčastnění shodli na nedostatečném zastoupení priorit zemí střední a východní Evropy v této organizaci a nadále požadují nápravu.


Účastníci jednání dále podrobněji hovořili o ruském zákazu dovozu zemědělských a potravinářských výrobků a dopadech, které toto rozhodnutí mělo na sektory zemědělství a potravinářství v jednotlivých zemích uskupení V4. Po téměř 11 měsících účinnosti tohoto vládního nařízení RF podle názoru představitelů agrárních komor Visegrádské čtyřky nastal čas pro zintenzivnění jednání, která by měla vést k zmírnění a postupnému ukončení vzájemně poškozujících opatření mezi Evropskou unií a Ruskou federací.

Účastníci jednání se dohodli, že se příští jednání zástupců agrárních komor V4 uskuteční na Slovensku v první polovině září.
Komuniké bylo připraveno v 5 vyhotoveních, jedno vyhotovení pro každou z delegací, a jedno bude zasláno COPA-COGECA.

 

Milan Semančík
Prezident SPPK

Miroslav Toman
Prezident AKČR
Robert Nowak
Prezident KRIR

Kis Miklos Zsolt
Viceprezident NAK

Mapa
sekretariat@akcr.cz
www.agrocr.cz
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc
IČO: 47674768
DIČO: CZ47674768
Agrární komora České republiky
je zapsána v obchodním
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl XIV, vložka 571.
Home
Novinky
Mapa stránek
Kontakty


Agrární komora ČR podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011