česky engllish

 

Aktuální informace z Agrarní komory ČR
WWW.APIC-AK.CZ

poslední novinky:

Informace z jednání...

Představenstvo Agrární komory ČR projednalo činnost a aktivity od svého posledního zasedání ze začátku dubna. Zdeněk... 31. 05. 2017 více »

Informace pro návštěvníky...

Upozorňujeme návštěvníky úřadu AK ČR v Praze, že kanceláře úřadu v Počernické ulici 272/96 se přesunuly do jiné... 25. 05. 2017 více »

Komuniké z 65. společné jednání...

z 65. společného jednání zástupců agrárních komor zemí Visegradské skupiny, které bylo tentokráte rozšířeno o... 23. 05. 2017 více »

Agrární komory zemí V4, Slovinska...

TISKOVÁ ZPRÁVA - 12. květen 2017 - Ve dnech 11. a 12. května 2017 se v Brně konalo 65. společné jednání zástupců... 18. 05. 2017 více »

K velikonočním svátkům patří...

Tisková konference 11. dubna 2017 - Velikonoce jsou od nepaměti obdobím, kdy je poptávka po vejcích výrazně zvýšená, a... 11. 04. 2017 více »

všechny články »

UniCreditUniCreditUniCredit
Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.
CeskaPojistovnaCeskaPojistovnaCeskaPojistovna
RenomiaRenomiaRenomia
Červenec
08
2014

Komuniké z 53. setkání zástupců zemědělských komor zemí Visegrádské čtyřky, které se konalo v Gdaňsku ve dnech 2. až 4. července

Zástupci Agrární komory České republiky (AK ČR), Maďarské zemědělské komory (Nemzeti Agrárgazdasag Kamara - NAK), Slovenské zemědělské a potravinářské komory (Slovenská poľnohospodárská a potravinárská komora - SPPK), Národní rady zemědělských komor v Polsku (Krajowa rada Izb Rolniczych - KRIR) se zúčastnili 53. setkání představitelů zemědělských profesních komor zemí Visegrádské čtyřky, které se uskutečnilo v polském Gdaňsku ve dnech 2. – 4. Července 2014.

Projednána byla následující témata:
1)    Současná situace na zemědělských trzích
2)    Informace o užívaných systémech výplaty přímých plateb (SAPS x SPS)
3)    Pojištění polních plodin a dobytka

Představitelé zemědělských komor zemí Visegrádské čtyřky projednávali současnou situaci na zemědělských trzích v jednotlivých státech uskupení. Ztráty v průběhu zimy a léta byly tento rok u ozimých plodin zanedbatelné. Malé ztráty byly zaznamenány také u řepky a řepice. Současná situace a očekávaný vývoj produkce rostlinných komodit vychází hlavně z příznivého počasí na podzim roku 2013, dobré přípravy rostlin na zimní vegetační klid, mírné zimy a dobré povětrnostní situace v období časného jara. Očekávaný výnos letošní sklizně se odhaduje na stejné úrovni jako u sklizně loňské.


Účastníci setkání si vzájemně vyměnili informace týkající se systémů výplaty přímých plateb včetně problematiky ozelenění a definice aktivního zemědělce tak, jak je uplatňují jednotlivé země. Podle představitelů zemědělských komor by národní systémy výplaty přímých plateb měly brát v úvahu několik faktorů: včetně zejména nutnosti pokračujícího posilování konkurenceschopnosti zemědělského sektoru, mimo jiné pomocí strukturální a generační obměny, modernizace a změn ve společné organizaci zemědělských trhů (SOT). Projednával se také dopad perspektivy zrušení cukerných a mléčných kvót na evropské zemědělce. Navrhovaná řešení vyplácení přímých plateb by měla být nastavena tak, aby byla zajištěna životaschopnost a konkurenceschopnost evropských zemědělských podniků zvýšením jejich příjmů a aby byli podporováni aktivně hospodařící zemědělci.
Představitelé zemědělských komor také prodiskutovali dokument Copa-Cogeca k tématu překročení mléčných kvót.


Ve světle skutečnosti, že v roce 2013/2014 deset členských států Evropské unie překročilo národní mléčnou kvótu a čelí v tomto důsledku vážným sankcím a zároveň také v roce 2014/2015 existuje vysoká pravděpodobnost, že bude kvóta opět překročena, apelujeme na to, aby Evropská komise rychle přijala taková opatření, která povedou k uspokojení potřeb evropských zemědělců a prvovýrobců ve všech členských státech.


Vzhledem k očekávanému negativnímu dopadu na producenty mléka představitelé zemědělských komor států Visegrádské skupiny navrhují, aby Evropská komise vytvořila finanční nástroj na zmírnění následků liberalizovaného trhu s mlékem. Prostředky fondu by pak byly využity v případě, že by mléčný sektor některého z členských států čelil vážné hrozbě.


Státy Visegrádské čtyřky se také krátce věnovaly problému hospodářských škod způsobených divokými zvířaty a shodly se na další podrobnější debatě o rozsahu škod, která mají na svědomí lovná a nelovná divoká zvířata (jako například kormorán v Maďarsku), na příštím setkání.


Představitelé zemědělských komor zemí V4 žádají, aby se Evropská komise zabývala nevyváženými vztahy v celém potravním řetězci. Apelují na vznik evropského zákona, který by zakazoval využívání takových obchodních praktik, které je možno označit za nekalé. Pokládáme tuto otázku za záležitost prosté spravedlnosti. Současně žádáme, aby došlo k aktualizaci současné regulace hospodářské soutěže tak, aby bylo možno regulovat dominantní roli velkých obchodních řetězců na trhu v podobném smyslu, jako je tomu v případě distributorů plynu nebo elektřiny. Pokud členské státy pokládají energii za zboží strategického významu, které si vyžaduje regulaci, potom by ze své podstaty měly být základní potraviny pokládány za zboží stejně strategické, jelikož jsou pro přežití člověka ještě nezbytnější.


Představitelé zemědělských komor zemí Visegrádské čtyřky si také vyměnili informace týkající se systémů pojištění polních plodin a dobytka v jednotlivých zemí V4. Účelem diskuze bylo především zjistit, zda se uplatňuje systém podpory pojištění, který zakládají články 37-38 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady ze 17. Prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), nebo jestli se podpora vyplácí z národních zdrojů.
Účastníci setkání se dohodli, že příští sjezd V4 se bude konat 11. A 12. září v Budapešti, Maďarsku.
Toto komuniké se vydává v pěti originálních kopiích. Jedna kopie je určena pro každou z delegací a jedna bude poslána na COPA-COGECA.

 

Milan Semančík 
President of SPPK
Vaclav Hlavacek
Vice-president of AKČR
Wiktor Szmulewicz
President of  KRIR
Balázs Győrffy
President of NAK


Mapa
sekretariat@akcr.cz
www.agrocr.cz
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc
IČO: 47674768
DIČO: CZ47674768
Agrární komora České republiky
je zapsána v obchodním
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl XIV, vložka 571.
Home
Novinky
Mapa stránek
Kontakty


Agrární komora ČR podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011