česky engllish

 

Aktuální informace z Agrarní komory ČR
WWW.APIC-AK.CZ

poslední novinky:

Informace pro návštěvníky...

Upozorňujeme návštěvníky úřadu AK ČR v Praze, že kanceláře úřadu v Počernické ulici 272/96 se přesunuly do jiné... 25. 05. 2017 více »

Komuniké z 65. společné jednání...

z 65. společného jednání zástupců agrárních komor zemí Visegradské skupiny, které bylo tentokráte rozšířeno o... 23. 05. 2017 více »

Agrární komory zemí V4, Slovinska...

TISKOVÁ ZPRÁVA - 12. květen 2017 - Ve dnech 11. a 12. května 2017 se v Brně konalo 65. společné jednání zástupců... 18. 05. 2017 více »

K velikonočním svátkům patří...

Tisková konference 11. dubna 2017 - Velikonoce jsou od nepaměti obdobím, kdy je poptávka po vejcích výrazně zvýšená, a... 11. 04. 2017 více »

Komuniké ze 64. zasedání...

Zástupci Agrární komory České republiky (AKČR), Národní rady zemědělských komor (KRIR), Maďarské agrární komory... 05. 04. 2017 více »

všechny články »

UniCreditUniCreditUniCredit
Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.
CeskaPojistovnaCeskaPojistovnaCeskaPojistovna
RenomiaRenomiaRenomia
Srpen
31
2015

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo dne 28. srpna 2015 v Českých Budějovicích

Z obsahu: situace v sektoru, zálohy na SAPS, programy PGRLF, chystané kolo pro investice, inovace a modernizace v rámci PRV, ve spolupráci s ČSÚ - důsledněji sledovány a analyzovány údaje o cenách, tlak řetězců, hospodaření s vodou v krajině, situace škod suchem, zelená nafta, národní kofinancování, rozpočet kapitoly zemědělství pro rok 2016, redefinice LFA, nastavení rámce aktivního zemědělce, komoditní problematika, prodej zemědělské půdy, zřízení marketingového fondu, podpora konání demonstrace zemědělců v Bruselu

  1. Jednání představenstva AK ČR se účastnil ministr zemědělství Marian Jurečka s doprovodem svých náměstků, Viery Šedivé, Pavla Sekáče a Jindřicha Šnejdrly. Dalšími hosty byl Martin Šebestyán, ředitel SZIF, Martin Karban, ředitel PGRLF, Jiří Hrbek, ředitel odboru ČSÚ a zástupci partnerů AK ČR. Ministr zemědělství reagoval na souhrn požadavků k řešení situace v sektoru, především pak v živočišné výrobě (viz příloha). Podpořil stávající návrhy nových programů na kvalitu mléka, zapracování organické hmoty do půdy, poskytování evidenčních dat či národního welfare. O situací na trhu s mlékem bude mimo jiné jednat také Rada ministrů zemědělství dne 7. září t.r., mezi požadavky ČR patří zvýšení intervenční ceny, otevření exportních náhrad, analýza rozdělení marží, zvýšení proexportních aktivit a propagace. Zálohy na SAPS s ohledem na kolizi s danými termíny a náročnou administrací nebudou, plné platby se začnou vyplácet v prosinci, na stránkách SZIF lze nalézt „harmonogram výplat“ (sekce Harmonogramy), který bude upřesněn po 30. září. Využít lze devět nově otevřených programů PGRLF a chystané kolo pro investice, inovace a modernizace v rámci PRV. Ke spuštění od roku 2016 je připraven Fond těžko pojistitelných rizik, který by měl za běžných podmínek generovat 200 mil. Kč ročně. Větší důraz by měl být kladen na propojení praxe s vědou a výzkumem a celého systému poradenství v sektoru. Ve spolupráci s ČSÚ budou důsledněji sledovány a analyzovány údaje o cenách, důležité je prosadit novelu zákona o významné tržní síle. Tlak řetězců je neúnosný a musí být komplexně řešen. Stále větší důraz je kladen na hospodaření s vodou v krajině a systémům s jejím využitím. Situace škod suchem z letošního léta bude analyzována z dat po ukončení sklizní dotčených komodit. Na rok 2016 je opět připravována zelená nafta. Vláda dne 20. srpna potvrdila zvýšení národního kofinancování z 25 na 35 %, což přinese pro celé plánovací období 13 mld. Kč, o jejich rozdělení se bude jednat tak, aby alokace přinesla maximální efekt. Aktuálně probíhají s ministerstvem financí jednání k rozpočtu kapitoly zemědělství pro rok 2016. K roku 2017 se připravuje redefinice LFA. K další diskuzi je nastavení rámce aktivního zemědělce, včetně využití dat z ČSÚ. Finance z PRV za roky 2007-2013 budou využity do konce roku na 100 %.
  2. Z diskuze ke komoditní problematice vyplývá, že letošní sklizeň obilovin a řepky byla na velmi dobré úrovni, ceny se budou upřesňovat v říjnu až listopadu po celkové bilanci, problematické budou sklizně kukuřice. Propady výnosů a kvality se díky suchu očekávají u všech speciálních komodit, ale například i v lesním školkařství a krmivové základně. V trvalých problémech jsou, vedle situace na trhu s mlékem (viz příloha „závěry komoditní rady“), také sektory chovu prasat a drůbeže.    
  3. Představenstvem byly schváleny vlastní návrhy AK ČR zákona o prodeji zemědělské půdy a informace ke zřízení marketingového fondu. Podána byla informace o záměru povinné evidence, o průběhu hospodaření AK ČR v roce 2015 a trvalým nedostatkům v hlášení dat do centrální evidence, k rekonstrukci Ekonomické komise při AK ČR a o pracích na Generelu vodního hospodářství krajiny ČR. V rámci spolupráce na monitoringu sucha opět zazněla výzva o větším zapojení do sběru dat v rozměru cca 4-5 podniků na okres (www.intersucho.cz). Představenstvo schválilo kandidáty do Pracovní skupiny pro méně příznivé oblasti a záměr k obnovení Komoditní rady AK ČR pro nepotravinářské využití zemědělské produkce.
  4. AK ČR a ZS ČR podpoří dne 7. září konání demonstrace zemědělců v Bruselu vysláním společného autobusu, k českým zástupcům se v Praze připojí také delegace Slovenské polnohospodárské a potravinárské komory.
  5. Další řádné jednání představenstva AK ČR se uskuteční 7. října v Praze.


V Českých Budějovicích dne 28. srpna 2015 zapsal Ing. Jiří Felčárek

 

Celá informace včetně příloh ke staženíMapa
sekretariat@akcr.cz
www.agrocr.cz
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc
IČO: 47674768
DIČO: CZ47674768
Agrární komora České republiky
je zapsána v obchodním
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl XIV, vložka 571.
Home
Novinky
Mapa stránek
Kontakty


Agrární komora ČR podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011