česky engllish

 

Aktuální informace z Agrarní komory ČR
WWW.APIC-AK.CZ

poslední novinky:

Informace z jednání...

Představenstvo Agrární komory ČR projednalo činnost a aktivity od svého posledního zasedání ze začátku dubna. Zdeněk... 31. 05. 2017 více »

Informace pro návštěvníky...

Upozorňujeme návštěvníky úřadu AK ČR v Praze, že kanceláře úřadu v Počernické ulici 272/96 se přesunuly do jiné... 25. 05. 2017 více »

Komuniké z 65. společné jednání...

z 65. společného jednání zástupců agrárních komor zemí Visegradské skupiny, které bylo tentokráte rozšířeno o... 23. 05. 2017 více »

Agrární komory zemí V4, Slovinska...

TISKOVÁ ZPRÁVA - 12. květen 2017 - Ve dnech 11. a 12. května 2017 se v Brně konalo 65. společné jednání zástupců... 18. 05. 2017 více »

K velikonočním svátkům patří...

Tisková konference 11. dubna 2017 - Velikonoce jsou od nepaměti obdobím, kdy je poptávka po vejcích výrazně zvýšená, a... 11. 04. 2017 více »

všechny články »

UniCreditUniCreditUniCredit
Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.Komerční banka, a. s.
CeskaPojistovnaCeskaPojistovnaCeskaPojistovna
RenomiaRenomiaRenomia
Červen
10
2016

Informace z jednání představenstva Agrární komory ze dne 8. června 2016

Jednání představenstva Agrární komory se opětovně zaměřilo především na aktuální krizi v živočišné výrobě a v dalších odvětvích. Úvodem bylo prezidentem Tomanem konstatováno, že národní pomoc je velmi zdlouhavá a následně administrativně náročná, k zemědělcům se zatím dostaly pouze platby ve výši cca 440 mil. Kč z potenciálně možných 2,7 miliard, k tomu se zpožďují výplaty řádných podpor, čímž se krize prohlubuje. Dlouhodobě neúnosná a vážná situace je v sektoru mléka. Jeho cena se neustále propadá, přičemž produkce především v zemích EU 15 silně roste a ve výrobcích se tlačí na trhy České republiky a dalších zemí střední a východní Evropy. Zde pak značně deformuje nejen výkupní cenu za surovinu, ale také ceny, které jsou maloobchodem nabízeny zpracovatelům. Stejně kritická je situace i ve vepřovém a drůbežím mase i vejcích a mnoha dalších komoditách a potravinách. V této věci proto byla iniciována opakovaná jednání nejenom s ministrem zemědělství, ale také s premiérem Bohuslavem Sobotkou, s vládou ČR, s Milanem Štechem, předsedou Senátu Parlamentu i se Zemědělským výborem Poslanecké sněmovny.

Pokrok je, že vládnoucí koalice začala krizi a její příčiny i dopady vnímat a deklarovala snahu udržet konkurenceschopnost celého sektoru. Otázka však zatím je, zda a jak se přikloní k některým navrženým opatřením a uvede je do praxe. Jde především o nastavení komplexních mechanizmů systémových kontrol dovozového zboží z hlediska ochrany spotřebitele, ale také z hlediska dodržování pravidel hospodářské soutěže (dovoz za ceny pod obvyklými náklady). Dále jde o mimořádná přechodná opatření jako je snížení daňové zátěže (například plateb sociálního a zdravotního pojištění), zařazení nákupu půdy mezi nákladové položky, nebo zrušení daně z pozemků (v současné výši cca 1,8 mld. Kč). Základním požadavkem pak je udržení resortního rozpočtu z národních zdrojů na úrovni letošního roku, tedy v objemu cca 21,5 mld. Kč. V opačném případě by došlo ke zmaření již vynaložených investic. Potřebné je také již otevřít zelenou naftu pro živočišnou výrobu.


Stoupající dovozy jednoznačně přispívají k tomu, že ceny zemědělských výrobců u mléka a vepřového masa v České republice patří k těm nejnižším v rámci „osmadvacítky“. Možnosti jsou především ve využití činnosti všech resortních dozorových orgánů, ale také prostřednictvím terénních inspektorů ministerstva financí, obchodní inspekce, kontrol bezpečnosti práce a dalších. Cílem je vytvořit souvislý tlak na chování obchodních řetězců, které přes dovozy a přímé i nepřímé ataky na cenotvorbu deformují trh za trvalého znevýhodnění českých potravin. V zemích EU 15 se běžně prodává zhruba pouze 10 až 15 % zboží z dovozu, a to především specialit, které se v těchto zemích nevyrábějí. V ČR přitom nyní konzumuje více než 42 % másla a více než 50 % sýru a tvarohů z dovozu (v roce 2003 to bylo pouze 13 %). Pod 50 % je produkce vepřového masa, stejně tak razantní jsou propady například u ovoce a zeleniny. I z těchto důvodů je nyní ohroženo nejméně 10 tisíc pracovních míst v prvovýrobě a řádově několik tisíc ve zpracovatelském průmyslu, což pro stát znamená mimo jiné hrozbu výdajů v několika miliard korun na sociální podpory. Řada členských zemí Evropské unie navíc přestala čekat na řešení Evropské komise a ve svém zájmu již podnikají opatření ve vlastní režii, například sousední Německo chystá pro zemědělský sektor slevy na daních ve výši až 40 miliard euro.


Přítomný náměstek komoditní sekce Jiří Šír během jednání přislíbil podporu Ministerstva zemědělství, které i ve světle uvedených skutečností chce z řešení krize učinit prioritu současné koaliční vlády. V úvahu tak přichází zpřísnění kontrol dovozového zboží a úlevy na daních pro zemědělské podnikatele. Krize v živočišné výrobě bude také předmětem příštího jednání Rady ministrů zemědělství EU a zcela mimořádně také na jednání vrcholných představitelů členských zemí EU a Evropské rady.


V rámci diskuze k situaci v komoditách bylo konstatováno, že u obilovin se očekává podobná produkce jako v posledních dvou letech. U řepky se v důsledku snížení světové produkce očekává růst ceny. Mírné oživení ceny nastalo u prasat, i při tomto trendu je pro zachování odvětví nezbytné udržet národní podpory. V produkci vajec je situace kritická a dlouhodobě neúnosná, dováží se značné objemy vajec v ceně 80 halířů za kus, přičemž reálné výrobní náklady jsou zhruba dvojnásobné. Podobně negativní je situace také v drůbežím mase. Porosty brambor a cukrovky jsou povětšinou dobře zapojeny a výsledky sklizně budou záviset na dalším průběhu počasí. Značné škody na vinicích, v sadech ale i na chmelnicích způsobila vlna jarních mrazů a následné bouřky a krupobití, zasažena byla především Jižní Morava. Regionálně se opětovně projevuje nedostatek srážek.


Představenstvo bylo dále informováno o přípravách prezentace komory na 43. ročníku mezinárodního agrosalónu Země živitelka, o Národních dožínkách a dalším odborném i doprovodném programu. Dále byla poskytnuta informace o průběhu hospodaření a o činnosti Ekonomické komise. K řešení je nedostatek sezónních pracovníků do zemědělské prvovýroby s možností zaměstnat cizince. Po zapracování zbývajících připomínek bude do legislativního procesu předložen zákon o prodeji zemědělské půdy. Ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán prezentoval první návrh harmonogramu vyplácení podpor vyplývajících z jednotné žádosti podané v roce 2016, který byl již rozeslán členské základně k dispozici. Stále větší problémy působí vyděračské postupy některých drobných vlastníků půdy, k této záležitosti proběhne schůzka AK ČR se SZIF.


Představenstvo Agrární komory se v reakci na stávající dění rozhodlo ustanovit krizový štáb, který bude monitorovat a analyzovat nejenom další vývoj na domácím i evropském trhu, ale zároveň vyhodnocovat výsledky současných jednání a postup zavádění jednotlivých opatření ze strany vlády ČR, ministerstva zemědělství i dalších resortů. Za zcela zásadní zde považujeme politické řešení a tlak na EU ke zrušení ruského embarga, ochranu tuzemského trhu, systémové kontroly, koncepční opatření k řešení dodavatelské odběratelských vztahů, významné posílení propagace tuzemské produkce i výjimečné kroky, jako je snížení daňové zátěže, řešení humanitární zahraniční pomoci dodávkami potravin či jednání o snížení DPH na potraviny.


Vzhledem k tomu, že situace je v současnosti již daleko za hranou přijatelnosti, je v případě neuspokojivých výsledků Agrární komora připravena přistoupit k různým formám veřejných akcí. Ostatně k tomuto kroku se již nyní chystají zemědělské odbory. Souběžně proběhne ve všech krajích a po linii regionálních komor akce zaměřená na monitoring a analýzu sortimentu nabízeného vybranými obchodními řetězci, a to konkrétně na porovnání podílu prodávaných tuzemských a zahraničních potravin a jejich cen. Takto získané výsledky budou poskytnuty médiím.

 
Další řádné jednání představenstva, společně s dozorčí radou, se uskuteční 26. srpna v rámci veletrhu Země živitelka.


8. června v Praze, Ing. Jiří FelčárekMapa
sekretariat@akcr.cz
www.agrocr.cz
Agrární komora ČR
Počernická 96
108 00 Praha 10
Agrární komora ČR
Blanická 3
779 00 Olomouc
IČO: 47674768
DIČO: CZ47674768
Agrární komora České republiky
je zapsána v obchodním
rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,
oddíl XIV, vložka 571.
Home
Novinky
Mapa stránek
Kontakty


Agrární komora ČR podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory ČR je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

code WRS vyroba-www.cz - Copyright © 2010-2011