AKCR.cz › Poradenství › Zemědělství a venkov


Zpráva o činnosti ÚKZÚZ

20. 07. 2020 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

Výroční zprávy o činnosti.

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin v České republice klesá

06. 07. 2020 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

1.7.2020 - Tisková zpráva – Ze statistických údajů i nadále vyplývá, že spotřeba přípravků na ochranu rostlin v ČR za poslední roky klesá. Tuzemský prodej přípravků na ochranu rostlin ve srovnání se zeměmi EU také patří k nižším.

V České republice je důsledně kontrolována kvalita krmiv

10. 06. 2020 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Krmiva

9.6.2020 - Tisková zpráva – Inspektoři ÚKZÚZ provedli v loňském roce 2028 kontrol krmiv, což také představuje celkem 29tisíc stanovení sledovaných parametrů, potřebných k hodnocení dodržení kvality krmiv. V ČR převládá vysoká úroveň povědomí krmivářských provozů o požadavcích legislativních předpisů a snaha o jejich dodržování. Hodnocení odebraných krmiv nicméně každoročně odhalí přibližně 10 % nevyhovujících vzorků.

Manuály k šetření pro vydávání rostlinolékařských pasů

08. 06. 2020 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

7.5.2020 - V manuálech jsou uveřejněny informace potřebné k provádění šetření za účelem vydávání rostlinolékařských pasů pro stanovené rostlinné komodity. Tyto manuály mají sloužit oprávněným provozovatelům i inspektorům ÚKZÚZ jako pomůcka k provádění šetření u konkrétních komodit.

Organické hnojení může přinášet i vyšší výnosy než hnojení pouze minerálním dusíkem

11. 05. 2020 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

7.5.2020 - Pravidelným hnojením digestátem, kejdou a kompostem mohou být dosahovány podobné nebo i vyšší výnosy než hnojením výhradně minerálním dusíkatým hnojivem. Tato organická hnojiva mohou částečně nahradit nedostatkový chlévský hnůj. Také představují nižší riziko ztrát a proplavení nitrátového dusíku do spodních půdních horizontů.

Příručka pro hnojení plodin

11. 05. 2020 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

Tato příručka je určena zemědělským podnikům, pro které je podkladem k samostatnému zpracování bilance potřeby statkových a minerálních hnojiv a sestavení plánu hnojení pro jednotlivé pozemky. Snahou bylo vypracovat poměrně jednoduchý postup, který zohledňuje ekonomické i ekologické aspekty dané problematiky, podle zásad dobré agronomické praxe. Tématické oblasti: Rostlinná výroba  

Zkoušení odrůdové pravosti a čistoty v NRL OS

28. 04. 2020 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

Národní referenční laboratoř pro zkoušení osiva a sadby v Praze zajišťuje akreditované testování certifikovaného rozmnožovacího materiálu, tak jak jej vymezuje zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin. Spolu se zkouškami, které jsou povinnou součástí uznávacího řízení rozmnožovacího materiálu, laboratoř poskytuje také testování odrůdové pravosti a čistoty pomocí elektroforézy.

Sledování vlivu různých intenzit hnojení na půdní úrodnost a změny agrochemických vlastností půdy v podmínkách závlahy

28. 04. 2020 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

Doplňková závlaha významně ovlivňuje výnos a půdní úrodnost - 27.4.2020 - Dlouhodobé vegetační zkoušky ÚKZÚZ v oblasti jižní Moravy prokázaly pozitivní vliv závlahy na výnosy brambor a jarního ječmene. Kladně přispívá také k účinnosti hnojení a udržuje vyšší hodnoty výměnné půdní reakce.  Polní stacionární zkouška ÚKZÚZ, založená v r. 1977 na zkušební stanici Lednice, je zaměřena na získávání dlouhodobých poznatků o vlivu doplňkové závlahy…

Lehké půdy jsou náchylnější ke kontaminaci rizikovými prvky

23. 04. 2020 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

14.4.2020 - Tisková zpráva – Z výsledků získaných v rámci vedení Registru kontaminovaných ploch vyplývá, že k překročení preventivních hodnot jsou náchylnější lehké půdy. V těchto půdách dochází nejčastěji k překročení limitních hodnot u chromu a arsenu, u ostatních půd představuje největší riziko kadmium.

Registr kontaminovaných ploch

23. 04. 2020 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

Celkové obsahy rizikových prvků v zemědělských půdách - průběžná zpráva o správě a rozšiřování databáze „Registr kontaminovaných ploch“ a výsledcích obsahů rizikových prvků v zemědělských půdách - extrakce lučavkou královskou (1998 – 2018) - tabulkové přehledy a kartogramy Tématické oblasti: Ochrana přírody a krajiny, obnovitelné zdroje energie, Půda a evidence půdy

Monitoring výskytu původců růžovění klasů pšenice (Fusarium sp.) v ČR v roce 2019

09. 04. 2020 | Poradenství | Zemědělství a venkov | Rostlinná výroba

8.4.2020 - Výsledky průzkumu výskytu původců růžovění klasů pšenice (Fusarium spp.) u pšenice ozimé prováděného ÚKZÚZ a VÚRV, v.v.i. v roce 2019  

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů
Cookies

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz