AKCR.cz › Legislativa


Zrušená povolení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků 2021

10. 09. 2021 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Rostlinná výroba

Zrušená povolení POR a pomocných prostředků v daném roce.

Změny v pravidlech EZ v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848

07. 09. 2021 | Legislativa | EU

1.9.2021 - Od 1. 1. 2022 vstupuje v platnost dlouho připravované Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007, které přináší změny týkajících se pravidel ekologické produkce.

Zastavte padělané a nelegální přípravky na ochranu rostlin

20. 08. 2021 | Legislativa | Rostlinná výroba

Obchod s nelegálními přípravky na ochranu rostlin je stále podceňovaným problémem, který se za posledních 15 let v tichosti rozrostl do jedné z nejlukrativnějších a nejméně prozkoumaných kriminálních aktivit, které jsou ovládány sítěmi mezinárodního organizovaného zločinu.

Označení přípravků na ochranu rostlin 2D kódy a zasílání dat do datového úložiště

20. 08. 2021 | Legislativa | Rostlinná výroba

20.7.2021 - V legislativním procesu je novela zákona o rostlinolékařské péči, která mimo jiné přinese povinnost označení přípravků na ochranu rostlin určených pro profesionální uživatele (dále jen „přípravky“) 2D kódy a distributorům těchto přípravků zasílat údaje o těchto přípravcích do úložiště dat. ÚKZÚZ nedokáže v současné době odhadnout datum platnosti novely, od kterého se bude odvíjet i účinnost změn, které novela obsahuje.

Hmyz

30. 06. 2021 | Legislativa | EU

28.6.2021 - Od 1. 1. 2018 je v EU použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, které jasně definuje hmyz a výrobky z hmyzu jako novou potravinu ve smyslu tohoto nařízení. Hmyz a hmyzí produkty totiž nebyly tradiční součástí jídelníčku obyvatel EU před 15. 5. 1997 a splňují tím jednu z podmínek definice nové potraviny. Proto musí každý druh hmyzu projít schvalovacím procesem a hodnocení bezpečnosti podle…

Principy zakládání porostů na bývalé zemědělské půdě v rámci ploch vymezených k zalesnění

21. 06. 2021 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Dotace a podpory

Certifikovaná metodika shrnuje informace o vhodných stanovištích, postupech a technologiích pro zalesnění zemědělské půdy. Metodika je výsledkem řešení výzkumného projektu NAZV QJ1320122 "Optimalizace managementu zalesňování zemědělské půdy ve vztahu ke zvýšení retenčního potenciálu krajiny."

Vyhláška o lesní hospodářské evidenci

28. 05. 2021 | Legislativa | ČR

26.5.2021 - Dne 21. 5. 2021 nabyla platnosti vyhláška o lesní hospodářské evidenci, která je naplněním zmocňovacího ustanovení obsaženého v § 40 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Informace k nepřijatelným formulačním přísadám

13. 05. 2021 | Legislativa | EU | Rostlinná výroba

12.5.2021 - NEPŘIJATELNÉ FORMULAČNÍ PŘÍSADY V PŘÍPRAVCÍCH NA OCHRANU ROSTLIN A ADJUVANTECH Dne 24. března 2021 vstoupilo v platnost Nařízení Komise (EU) 2021/383 ze dne 3. března 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 uvedením seznamu formulačních přísad, které jsou nepřijatelné jako součást přípravků na ochranu rostlin (dále „nařízení ES“) Eur-lex_Nařízení Komise (EU) 2021/383.

Novela nařízení vlády k podmíněnosti a změna pro požadavek standardu pěstování souvislé plochy jedné plodiny

06. 05. 2021 | Legislativa | ČR

5.5.2021 - Novela nařízení vlády č. 48/2017 Sb. mění číselné označení požadavku standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu, kterým se omezuje pěstování jedné plodiny na více než 30 ha souvislé plochy.

Novela zákona na ochranu zvířat a útulky pro zvířata

26. 04. 2021 | Legislativa | Živočišná výroba

Ministerstvo zemědělství, odbor enviromentální a ekologického zemědělství, oddělení ochrany zvířat (dále jen „Ministerstvo zemědělství“), je gestorem zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat“), a také je podle tohoto zákona příslušným orgánem ochrany zvířat a organizuje, řídí a kontroluje plnění  úkolů  na  úseku  ochrany  zvířat.  …

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz