AKCR.cz › Legislativa


Evidence hnojení a pastvy – shrnutí změn od roku 2022

10. 01. 2022 | Legislativa | Rostlinná výroba

7.1.2022 - Od 1.1.2022 vstoupila v účinnost novela zákona o hnojivech, která zavádí pro zemědělské podnikatele hospodařící na výměře větší než 20 ha několik nových povinností. Jedná se zejména o povinnost vést elektronicky evidenci o hnojivech, včetně evidence pastvy, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech použitých na zemědělské půdě a lesních pozemcích a evidenci o upravených kalech a sedimentech použitých na…

Reprodukční materiál lesních dřevin – právní předpisy EU

07. 01. 2022 | Legislativa | Připomínková řízení

6.1.2022 - Evropská komise pracuje na revizi unijních právních předpisů v oblasti reprodukčního materiálu rostlin a lesních dřevin. Z toho důvodu Komise, stejně jako pro jakýkoliv právní předpis, otevřela tzv. veřejnou konzultaci pomocí svého portálu „Have your say“. Do konzultace se mohou zapojit občané, podniky a neziskové organizace, a to do 27. března 2022. Výstupy konzultace jsou pro Komisi podkladem pro další práci.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2289 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení EP

07. 01. 2022 | Legislativa | EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2289 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o předkládání obsahu strategických plánů SZP a o elektronickém systému pro bezpečnou výměnu informací.

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2290 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla pro metody výpočtu společných ukazatelů výstupů a výsledků stanovených v příloze I nařízení EP

07. 01. 2022 | Legislativa | EU

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2290 ze dne 21. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla pro metody výpočtu společných ukazatelů výstupů a výsledků stanovených v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF)…

Dovozy biopotravin od 1. ledna 2022

20. 12. 2021 | Legislativa | ČR

17.12.2021 - MZe upřesňuje informace uvedené v předchozím článku k dovozům a změnám procesu jejich kontroly z 12. listopadu 2021. Implementace nového systému kontroly dovozů biopotravin, dle vznikající EU legislativy probíhá, nicméně postupně, tedy změny nebudou plně zrealizovány s účinností od ledna 2022. O průběhu implementace zde budeme průběžně informovat.

Stanovení čisté svalové bílkoviny v mase 2014

14. 12. 2021 | Legislativa | Předpisy a metodiky

13.12.2021 - Tato metoda udává stanovení čisté svalové bílkoviny v mase a masných výrobcích. Čistá svalová bílkovina je specifikována jako tzv. čistá bílkovina, tzn. bílkovina pocházející z masa bez nízkomolekulárních nebílkovinných dusíkatých látek po odečtení obsah kolagenu.

Metodický pokyn pro stanovení obsahu masa ve výrobcích s masem 2021

13. 12. 2021 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Potravinářství

10.12.2021 - Tento dokument představuje doporučení přístupu pro stanovení obsahu masa v masných výrobcích a ve výrobcích obsahujících maso, použití dusíkových faktorů, korekce na nadbytečný tuk a pojivovou tkáň na základě složení výrobku a způsob vyhodnocení výsledků. Maso, které je stanovováno touto metodou odpovídá definici masa, jako složky uvedené v příloze VII část B nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011.

Metodický pokyn pro stanovení obsahu rybího masa v produktech rybolovu 2019

13. 12. 2021 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Potravinářství

10.12.2021 - Tento dokument představuje neoficiální doporučení přístupu pro stanovení obsahu rybího masa v produktech rybolovu, použití dusíkových faktorů u jednotlivých druhů ryb a způsobu vyhodnocení výsledků.  

Vyhlášení průměrné ceny dřeva pro výpočet poplatku za odnětí lesních pozemků v roce 2022

13. 12. 2021 | Legislativa | Předpisy a metodiky | Lesnictví a myslivost

10.12.2021 - Ministerstvo zemědělství vyhlásilo průměrnou cenu dřeva pro výpočet poplatku za odnětí lesních pozemků v roce 2022, která činí 858 Kč/m3. -

Vyhláška č. 451/2021 Sb., o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

10. 12. 2021 | Legislativa | Živočišná výroba

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022, s výjimkami uvedenými v § 11.

Platnost osvědčení o odborné způsobilosti po dobu trvání mimořádných opatření v ČR

02. 12. 2021 | Legislativa | Rostlinná výroba

1.12.2021 - Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemické situaci, kdy zůstávají v platnosti mimořádná opatření*, sděluje tímto ÚKZÚZ, že jsou i nadále v platnosti níže uvedené informace k osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.

Podmínky exportu potravin do Číny od 1.1.2022 a interpretace vyhlášek č. 248 a č. 249

01. 12. 2021 | Legislativa | Předpisy a metodiky

 24.11.2021 - Od 1. ledna 2022 vstupují v platnost opatření, která upravují podmínky pro vývoz potravin do Číny. Největší změnou je povinná registrace producentů potravin lišící se v závislosti na míře „rizikovosti“ vyvážených produktů.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz