AKCR.cz › Dotace › OP Rybářství


Program pro rybáře do roku 2029 je schválen jako první v Evropě, zaměří se na rozvoj moderní akvakultury

22. 06. 2022 | Dotace | OP Rybářství

22.6.2022 - Tisková zpráva – Jednu miliardu korun získají rybáři prostřednictvím nového Operačního programu Rybářství (OP Rybářství) do roku 2029. Peníze jsou určeny na podporu udržitelné akvakultury, posílení konkurenceschopnosti a odolnosti sektoru. Program v oblasti rybolovu a akvakultury schválila Evropská komise České republice jako prvnímu členskému státu EU

Zápisy ze zasedání MV OP Rybářství 2014 - 2020

14. 06. 2022 | Dotace | OP Rybářství | Zápisy

Patnácté zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2014–2020 se konalo dne 19. května 2022 distanční formou za předsednictví Ing. Pavla Sekáče, Ph.D. a účasti zástupkyně Evropské komise paní Moniky Adamové. (PDF, 1 MB)

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.2. záměr b) z 3. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020

13. 05. 2022 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 13. května 2022 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 5.2., záměr b) Propagační kampaně, Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje: Přehled doporučených Žádostí o…

Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 21. výzvu příjmu OP Rybářství 2014 – 2020

02. 05. 2022 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 27. dubna 2022 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel pro žadatele a příjemce, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 2.2. záměr a) Investice do akvakultury operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje: „Přehled zaregistrovaných Žádostí o podporu pro 21. výzvu přijmu žádostí v rámci OP Rybářství a to v rozsahu název…

Nedostatky identifikované Auditním orgánem - upozornění pro žadatele a příjemce z OP Rybářství 2014–2020

02. 05. 2022 | Dotace | OP Rybářství

22.4.2022 - Na základě obdržených Zpráv z auditů operací za rok 2021 a auditu systému OPR/2021/S/001 s názvem „ Audit řádného fungování systému řízení a kontroly OP Rybářství 2014–2020“ ze strany Auditního orgánu zveřejňuje Řídicí orgán OP Rybářství oblasti s výskytem nedostatků, a to za účelem předcházení chyb u projektů spolufinancovaných z Operačního programu Rybářství 2014–2020.

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2. z 6. výzvy a opatření 3.1. z 10. výzvy příjmu OP Rybářství 2014 – 2020

22. 04. 2022 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 21. dubna 2022 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty:Opatření 3.2. Sledovatelnost produktů a Opatření 3.1. Shromažďování údajů, Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES,…

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2. z 6. výzvy příjmu OP Rybářství 2014 – 2020

22. 04. 2022 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 7. dubna 2022 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 3.2. Sledovatelnost produktů, Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů…

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2.z 6. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020

06. 04. 2022 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 5. dubna 2022 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 3.2. Sledovatelnost produktů, Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a směrnice 95/46/ES, ve znění pozdějších předpisů…

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.2. záměr b) z 3. výzvy a opatření 3.1. z 10. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020

22. 03. 2022 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 17. března 2022 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 5.2., záměr b) Propagační kampaně a opatření 3.1. Shromažďování údajů, Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů…

Zveřejnění stanoviska k návrhu koncepce „Operační program Rybářství 2021–2027“

09. 02. 2022 | Dotace | OP Rybářství

7.2.2022 - Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 29. 12. 2021 k návrhu koncepce „Operační program Rybářství 2021–2027“ souhlasné stanovisko. Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad v souladu s ustanovením § 21 písm. d) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, na základě upraveného návrhu koncepce včetně upraveného vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu podaných a vypořádání…

Vláda schválila Operační program Rybářství 2021–2027

04. 02. 2022 | Dotace | OP Rybářství

3.2.2022 - Dne 2. února 2022 byl schválen Operační program Rybářství 2021–2027 (OP Rybářství) usnesením vlády č. 101/22. Nyní bude OP Rybářství zaslán Evropské komisi ke schválení.

Modré zemědělství v rámci Zelené dohody pro Evropu

03. 02. 2022 | Dotace | OP Rybářství

 1.2.2022 - Nová strategická vize pro udržitelnou akvakulturní produkci a spotřebu jejích produktů v Evropské unii.

Jedna miliarda pro rybáře. V OP Rybářství 2021-2027 nově dostanou příspěvky i na mimoprodukční funkce rybníků vedoucí k lepšímu životnímu prostředí

03. 02. 2022 | Dotace | OP Rybářství

2.2.2022 - Tisková zpráva – Na péči o přírodu a krajinu se ještě více zaměřuje Operační program Rybářství 2021-2027, který připravilo Ministerstvo zemědělství (MZe). Mimo jiné bude možné nově získat příspěvek i za plnění mimoprodukčních funkcí rybníků na rybnících o velikosti dva až pět hektarů, které významně pomáhají životnímu prostředí. Na OP Rybářství půjde do roku 2027 přibližně 1 miliarda korun. Materiál dnes schválila vláda.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů
Cookies

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz