AKCR.cz › Dotace › OP Rybářství


Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 5.3. z 18. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020

05. 03. 2021 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 3. března 2021 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů, Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje: Přehled doporučených Žádostí…

Zveřejnění formuláře k orientačnímu výpočtu podpory pro posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb

12. 02. 2021 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 11. února 2021 - Dne 11. února 2021 byl zveřejněn formulář, který je určen pro orientační vypočet výše podpory žadatelům. Prostřednictvím tohoto formuláře si může každý žadatel udělat představu o své kompenzaci před vlastním podáním Žádosti o podporu. Podpora bude určena podnikům akvakultury a zpracovatelům ryb za snížení prodeje ryb nebo za snížení prodeje zpracovaných/výrobků z ryb. Podpora bude vyhlášena v rámci 20. výzvy…

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.5. z 2. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020

12. 02. 2021 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 11. února 2021 -Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby, Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje: Přehled…

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2. ze 6. výzvy a opatření 3.1. z 10. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020

11. 02. 2021 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 10. února 2021Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 3.2. Sledovatelnost produktů a Opatření 3.1. Shromažďování údajů, Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje…

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 3.2. ze 6 výzvy a 3.1. z 10 výzvy přijmu OP Rybářství 2014 - 2020

11. 02. 2021 | Dotace | OP Rybářství

Rok: 2021, verze 6 průběžná výzva. SPECIFICKÁ PRAVIDLA pro žadatele a příjemce

2.6 Posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury

03. 02. 2021 | Dotace | OP Rybářství

 2.2.2021 - Opatření 2.6. Posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury je zaměřeno na částečné vyrovnání pro chovatele v oblasti akvakultury za přerušení nebo snížení prodeje ryb.

5.3 Posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb

03. 02. 2021 | Dotace | OP Rybářství

2.2.2021 - Opatření 5.3. Posílení konkurenceschopnosti podniků akvakultury a zpracovatelů ryb je zaměřeno na částečné vyrovnání pro zpracovatele ryb za přerušení nebo snížení prodeje.

OP Rybářství 2014-2020 - Technická pomoc

03. 02. 2021 | Dotace | OP Rybářství

Technická pomoc je zaměřena na přípravu, řízení, monitorování a hodnocení OP Rybářství a dále na informování a komunikaci (publicitu), realizaci propagačních opatření, řešení stížností a kontroly.  

Popis projektů financovaných z Technické pomoci Operačního programu OP Rybářství 2014-2020

03. 02. 2021 | Dotace | OP Rybářství

Popis projektů financovaných z Technické pomoci Operačního programu OP Rybářství 2014-2020 podle článku 6 písm. a) obecné části Pravidel pro žadatele a příjemce.

Poradní komise OP Rybářství 2014 - 2020

29. 01. 2021 | Dotace | OP Rybářství | Zápisy

ŘO OP Rybářství připravuje zápisy určené ke zveřejnění z tohoto jednání, která jsou přílohou. O výsledku jednání je vždy žadatel informován.  

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.2.a), 2.5. a 5.3. z 1. a 2. výzvy přijmu OP Rybářství 2014–2020.

14. 01. 2021 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 17.února 2016 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky proposkytování podpory na projekty: Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury, Opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby a Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímve znění…

Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/852 ze dne 27. března 2015

11. 12. 2020 | Dotace | OP Rybářství

Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/852 ze dne 27. března 2015, kterým se nahrazuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o případy nedodržení pravidel a případy závažného nedodržení pravidel společné rybářské politiky, jež mohou vést k přerušení platební lhůty nebo pozastavení plateb v rámci Evropského námořního a rybářského fondu.

Výsledek hlasování 2. el. projednání per rolam

04. 12. 2020 | Dotace | OP Rybářství

Dvanácté zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství 2014 - 2020 bylo fyzicky zrušeno, a to vzhledem k mimořádným opatřením epidemie koronaviru COVID-19 a bylo nahrazeno elektronickým projednáváním, a to formou per rolam v souladu s čl. 7 Jednacího řádu MV OP Rybářství.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Chcete se nechat očkovat proti Covid-19?

- počet hlasů: 46

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz