AKCR.cz › Dotace › Národní dotace


V příštím roce podpoří Ministerstvo zemědělství zemědělce 5 miliardami z národních dotací. Od roku 2017 tato podpora stoupla o více než 1,5 miliardy

29. 09. 2021 | Dotace | Národní dotace

Tisková zpráva - V Praze 29. 9. 2021 - Národní dotace do zemědělství a potravinářství by měly v roce 2022 dosáhnout částky 5 miliard korun. Peníze přispějí například k lepším podmínkám v chovech zvířat, na výsadbu sadů, podporu potravinových bank, zpracování zemědělských produktů a zvýšení konkurenceschopnosti. Národní zemědělské dotace za poslední roky rostou, od roku 2017 stouply o více než 1,5 miliardy korun.Ministerstvo zemědělství (MZe)…

Deklarace chovu koní – dotační rok 2021

29. 09. 2021 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze 27. září 2021Žádá-li žadatel o poskytnutí některé z následujících podpor: AEKO - Agroenvironmentálně-klimatická opatření - podopatření Ošetřování travních porostů ANC - Platba pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními EZ - Opatření Ekologické zemědělství – DPB s kulturou trvalý travní porost PPO - Platba pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními NAEKO – Navazující…

SZIF začíná vydávat zálohová rozhodnutí na dotační program „Tornádo“. Mezi zemědělce rozdělí více než 600 miliónů korun.

17. 09. 2021 | Dotace | Národní dotace

Praha 16. září 2021 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná vydávat zálohová rozhodnutí ve výši 80 % na dotační program P.1. - Zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021. Platby budou následovat hned po odeslání rozhodnutí bez ohledu na nabytí právní moci rozhodnutí.

Zpřesnění Zásad pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje

07. 09. 2021 | Dotace | Národní dotace

č.j. MZE-41895/2021-18145. Část B Dotační programDotační program P.1. Zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021 str. 5, Výše dotacepůvodní znění:Na základě Žádosti o dotaci bude v rámci dotačního programu P.1. žadateli poskytnuta záloha až ve výši 50 % celkových předpokládaných škod uvedených v Protokolu o zjištěných škodách, který je…

Informace pro žadatele k DP 3.a. - příjem žádostí o dotaci pro rok 2022

03. 09. 2021 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze dne 31. srpna 2021 - Na Portálu farmáře SZIF bude pro žadatele spuštěn příjem žádostí o dotaci na dotační program 3.a. pro rok 2022. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 1. 9. 2021 do 30. 9. 2021.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

31. 08. 2021 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V rámci blížícího se začátku nového sledovaného období 2022 pro dotační program 8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti je nutné, aby žadateli provedli aktualizaci svých Ozdravovacích programů (8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti) a Plánu preventivních opatření (8.F.c. Podpora vybraných…

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

31. 08. 2021 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

Od 01. 09. 2021 do 30. 09. 2021 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF Formulář s doklady prokazující nárok na dotaci.

Informace pro žadatele k DP 3.a. - potvrzení ÚKZÚZ

20. 08. 2021 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze dne 18. srpna 2021 - V Zásadách pro rok 2021 u DP 3.a. došlo k úpravě znění podmínek vztahujících se k 5letému závazku uvedených v bodě 5 písm. p) a q).

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PRO ROK 2022

12. 08. 2021 | Dotace | Národní dotace | Nestátní neziskové organizace

11.8.2021 - Vyhlášení výzvy vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. června 2020 č. 591, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České…

Informace pro žadatele dotačního programu 2.A. k příjmu žádosti o dotaci pro rok 2022

05. 08. 2021 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze dne 4. srpna 2021 - Chtěli bychom Vás touto cestou informovat o možnosti podání žádostí na dotační program 2.A. Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat pro rok 2022. Podání žádosti (motivačního formuláře) pro rok 2022 probíhá elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře.

DP P.1. Zmírnění škod způsobených přírodními pohromami - doplnění hodnot plodin pro individuální posouzení škody - 2.8.2021

02. 08. 2021 | Dotace | Národní dotace

V Praze dne 2. srpna 2021 - V souladu s podmínkami dotace bodu f) Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami v rostlinné a živočišné výrobě a potravinářství na území Jihomoravského a Ústeckého kraje v roce 2021, týkající se individuálního posouzení škody na plodině, která není uvedena v Příloze č. 1, byly doplněny dle Výběrového šetření o nákladech a výnosech zemědělských výrobků…

Informace pro žadatele dotačních programů 9.A.b.4.a.-j. k příjmu žádosti o dotaci pro rok 2022

30. 07. 2021 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze dne 29. července 2021 - Na Portálu farmáře SZIF bude od 2.8.2021 včetně, spuštěn příjem žádostí o dotaci na dotační programy 9.A.b.4.a.-j. pro rok 2022.

Informace pro žadatele k dotačnímu podprogramu Národních dotací 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

30. 07. 2021 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

Od 30.7.2021 do 31.8.2021 mohou žadatelé podávat prostřednictvím Portálu farmáře SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2022 – dotační podprogram 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz