AKCR.cz › Dotace › Národní dotace › Zemědělství, potravinářství, poradenství


Informace pro žadatele na dotační program 8.F.

02. 10. 2020 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

Postup při zadávání kopií účetních dokladů do Aplikace pro daňové a účetní doklady na Portálu farmáře v rámci sledovaného období 2021 (1. 10. 2020 až 30. 9. 2021) V Praze dne 2. října 2020 - Žadatelé ve sledovaném období 2021 (1.10.2020 až 30.9.2021) mohou žádat na dotační podprogramy 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti a nově na 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti…

Informace pro žadatele, kteří žádají na dotační program Národní dotace - 20.C. Zlepšení životních podmínek v chovu prasat

02. 10. 2020 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze dne 1. října 2020 - Od 1. 10. 2020 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře k výše uvedenému dotačnímu programu Národních dotací formulář prokazující nárok na dotaci a k tomu patřičné přílohy za sledované období 2020 (1. 10. 2019 - 30. 9. 2020).

Informace pro žadatele, kteří žádají na dotační program Národní dotace - 20.A. Zlepšení životních podmínek v chovu dojnic

02. 10. 2020 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze dne 1. října 2020 - Od 1. 10. 2020 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře k výše uvedenému dotačnímu programu Národních dotací formulář prokazující nárok na dotaci a k tomu patřičné přílohy za sledované období 1. 10. 2019 - 30. 9. 2020.

Informace pro žadatele, kteří žádají na dotační program Národní dotace - 20.D. Zlepšení životních podmínek skotu chovaného v systému chovu bez tržní produkce mléka

02. 10. 2020 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze dne 1. října 2020 - Od 1. 10. 2020 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře k výše uvedenému dotačnímu programu Národních dotací formulář prokazující nárok na dotaci a k tomu patřičné přílohy za sledované období 1. 10. 2019 - 30. 9. 2020.

Informace k přípravě a podání dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020 na dotační program 9.E.

02. 10. 2020 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

 Praze dne 1. října 2020 - Termín příjmu dokladů prokazujících nárok na dotaci pro rok 2020 na dotační program 9.E. začíná 1. 10. 2020 a končí 15. 10. 2020. Žadatel podává doklady prokazující nárok na dotaci pro rok 2020 (dále jen „doklady“) prostřednictvím Portálu farmáře SZIF.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 8.F. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat a drůbeže

02. 10. 2020 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze dne 1. října 2020 - Od 01.10.2020 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF „Formulář s doklady na prokázání nároku na dotace pro 8.F. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasat a drůbeže“ za sledované období 2020. Na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci SZIF poskytuje - Národní dotace – Dotační programy – 8.F. umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO…

Informace pro žadatele na dotační program 8.F. - dotační podprogram: 8.F.c. Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti

08. 09. 2020 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

pro sledované období 2021 (01.10.2020 – 30.09.2021)V Praze dne 4. září 2020 - Na základě aktualizace kategorií drůbeže v rámci dotačního podprogramu 8.F.c. v návrhu Zásad pro rok 2021 ze strany Ministerstva zemědělství ČR, musel Státní zemědělský intervenční fond v tomto ohledu upravit vyjmenované kategorie chované drůbeže a používané technologie v Plánu preventivních opatření následujícím způsobem:

Důležité upozornění pro chovatele včel, kteří mají zájem o poskytnutí dotace 1.D. na zazimovaná včelstva

04. 09. 2020 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze dne 3. září 2020 - Upozorňujeme chovatele včel, kteří mají zájem o poskytnutí národní dotace 1.D. na zazimovaná včelstva, že dle platných podmínek Zásad pro rok 2020 musí podat svůj požadavek přes Český svaz včelařů, z. s. Bližší informace naleznete v Postupu pro podávání požadavků na poskytnutí podpory od konečného příjemce uvedené na www.vcelarstvi.cz/dotace. Požadavek tedy nelze podat přímo na Fond.

Informace týkající se ohlášení zásahu vyšší moci–mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního–nezasetí meziplodiny či zlepšující netržní plodiny,případně zničení porostu

04. 09. 2020 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

Pokud se žadatele, který podal žádost o dotaci v rámci Jednotné žádosti, dotkne zásah vyšší moci – mimořádných okolností z důvodu nadměrného výskytu hraboše polního, musí být tato skutečnost oznámena Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a to na formuláři k tomu určeném („Ohlášení vyšší moci“).Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský („ÚKZÚZ“) zveřejnil na svých webových stránkách doporučení k nezakládání meziplodin v roce 2020 z…

NÁRODNÍ DOTACE – JARNÍ MRAZY 2019 (druhá etapa) – vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace

04. 09. 2020 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze dne 1. září 2020 - Dne 1. září 2020 začal SZIF vydávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci druhé etapy dotačního programu M.1. Zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a v květnu 2019 – v souladu se Zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na zmírnění škod způsobených jarními mrazy na ovocných kulturách v dubnu a květnu 2019 dle Rámcového programu pro řešení rizik a krizí v…

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací - 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže

31. 07. 2020 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze dne 30. července 2020 - Od 1. 8. 2020 do 31.8. 2020 mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2021 - dotační program 20.B. Zlepšení životních podmínek v chovu drůbeže pro nové sledované období 2021 (1. 9. 2020 – 30. 9. 2021). Na internetových stránkách SZIFu je v sekci Národní dotace – Dotační programy – 20.B. umístěna příručka pro žadatele s názvem „PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O ZEMĚDĚLSKÉ NÁRODNÍ…

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2022 - AK ČR | vyroba-www.cz