AKCR.cz › Dotace


SZIF začíná vydávat rozhodnutí k dotacím na integrovanou produkci ovoce, vinné révy a zeleniny

18. 03. 2021 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Praha, 16. března 2021 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dotací na Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO). Jde o dotace na integrovanou produkci ovoce, vinné révy, zeleniny. Zemědělcům bude rozdělena podpora v celkové výši přes 347 milionů korun. K dotaci na integrovanou produkci ovoce se za rok 2020 sešlo 278 žádostí. Mezi pěstitele se tak rozdělí částka 90 milionů korun. Žádost o dotaci na základní a…

Výzva Ministerstva zemědělství k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“

18. 03. 2021 | Dotace | Národní dotace | Vodní hospodářství

16.3.2021 - Ministerstvo zemědělství vyhlašuje prostřednictvím Odboru vodovodů a kanalizací I. Výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu 129 410 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“ (dále jen program 129 410).

SZP 2023 - 2027 Přímé platby - příjmy

16. 03. 2021 | Dotace | SZP pro období 2021-2027

Prezentace pracovní skupiny ze dne 12.3.2021.

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 - dotační programy 3.h., 10.D., 17.

16. 03. 2021 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j. 15351/2021-MZE-18131 –DP 3.h., 10.D., 17.

SZIF začal vydávat rozhodnutí k dotacím na produkci ovoce s vysokou a velmi vysokou pracností

15. 03. 2021 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Praha, 15. března 2021 – Státní zemědělský intervenční fond začíná vydávat rozhodnutí k dotacím na produkci ovocných druhů s vysokou a velmi vysokou pracností. Mezi pěstitele, kteří podali žádost v loňském roce, bude rozdělena podpora cca 102 miliónů korun.

Prezentace - Antimikrobiální rezistence

11. 03. 2021 | Dotace | SZP pro období 2021-2027

Prezentace ze dne 9.3.2021.

Informace pro žadatele na opatření 8.1.1 Zalesňování a zakládání lesů ze dne 10.3.2021

11. 03. 2021 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Opatření M08

V Praze dne 10. března 2021 - Chtěli bychom informovat žadatele, že od roku 2021 je uzavřen příjem žádostí na založení lesního porostu (a tedy i Ohlášení vstupu) v rámci opatření zalesňování a zakládání lesů, vzhledem k tomu, že nařízení vlády č. 185/2015 Sb. implementuje toto opatření z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, které skončilo rokem 2020.

Zásady k druhé výzvě DP Agricovid potravinářství

11. 03. 2021 | Dotace | Národní dotace | Dotační program Agricovid potravinářství

Možnosti získání podpory v rámci 2. výzvy dotačního programu AGRICOVID POTRAVINÁŘSTVÍ.  Ministerstvo zemědělství v návaznosti na pokračování negativní dopadu přijatých opatření proti koronaviru připravilo Dotační program by měl přispět ke stabilizaci sektoru produkce potravin a zejména eliminovat riziko ukončení činnosti potravinářských podniků, které se podílejí na zajištění základních potřeb zajištění potravin pro obyvatele České…

Informace pro žadatele na opatření Lesnictví HRDP 2021

10. 03. 2021 | Dotace | Další dotační programy

V Praze dne 10. března 2021 - Chtěli bychom informovat žadatele, že žádost o dotaci na náhradu HRDP 2021 lze podat v řádném termínu do 30. 4. 2021. V souvislosti s epidemií COVID-19 může dojít k prodloužení termínu pro příjem žádostí. V případě posunutí termínu příjmu žádostí bude o této změně podána informace na stránkách eagri.cz nebo szif.cz.

Informace pro žadatele na opatření Zalesňování zemědělské půdy EAFRD 2021

10. 03. 2021 | Dotace | Program rozvoje venkova 2007 až 2013 | OSA II

V Praze dne 10. března 2021 - Chtěli bychom informovat žadatele, že žádost o poskytnutí dotace na náhradu za ukončení zemědělské výroby, v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy (závazky 2007-2013), na rok 2021 lze podat v řádném termínu do 17. 5. 2021. Termín řádného doručení žádosti je v roce 2021 prodloužen o 2 dny, neboť 15. května 2021 připadá na sobotu. V souvislosti s epidemií COVID-19 může dojít k prodloužení termínu pro příjem…

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.2. záměr a) z 18. výzvy přijmu OP Rybářství 2014 – 2020

10. 03. 2021 | Dotace | OP Rybářství | Zápisy

V Praze dne 8. března 2021 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 2.2. záměr a) Investice do akvakultury, Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje: Přehled doporučených Žádostí…

Poradní komise OP Rybářství 2014 - 2020

10. 03. 2021 | Dotace | OP Rybářství | Zápisy

ŘO OP Rybářství připravuje zápisy určené ke zveřejnění z tohoto jednání, která jsou přílohou. O výsledku jednání je vždy žadatel informován.  

SZIF v rámci dotací na zatravňování orné půdy, drah soustředěného odtoku a ochranu čejky chocholaté vyplatí celkově 146,7 milionů korun

09. 03. 2021 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

TISKOVÁ ZPRÁVA - Praha, 9. března 2021 – Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) pokračuje ve vyplácení dotací na Agroenvironmentálně-klimatická opatření (AEKO). Jedná se o dotace na podopatření zatravňování orné půdy, zatravňování drah soustředěného odtoku a na ochranu čejky chocholaté. K zemědělcům se tak dostane podpora v celkové výši 146,7 milionů korun.

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Považujete příspěvek 60 korun za test zaměstnance na covid-19 za přiměřený?

- počet hlasů: 214

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz