AKCR.cz › Dotace


Přehled zaregistrovaných a dále administrovaných Žádostí o podporu pro 1. a 2. výzvu přijmu OP Rybářství 2014 - 2020

03. 12. 2015 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 1.12.2015 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování podpory na projekty: Opatření 2.1. Inovace, Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury záměr a) Investice do akvakultury, Opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, Opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby a Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů Operačního programu…

Zveřejnění zpráv o vývoji nových výrobků z ryb/nových technologiích chovu ryb z projektů opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b)

03. 12. 2015 | Dotace | OP Rybářství

Zveřejnění zpráv o vývoji nových výrobků z ryb/nových technologiích chovu ryb z projektů opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b), které byly přijímány v rámci 14. , 17. a 18. kola příjmu Žádostí o dotaci OP Rybářství 2007.  1.12.2015 - Řídící orgán OP Rybářství v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty opatření 3.1. Společné činnosti, záměr b) podpora spolupráce mezi vědeckými ústavy, odborným…

MZe: Schválené sazby přímých plateb pro rok 2015

03. 12. 2015 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

2.12.2015 - Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil pro rok 2015 sazbu jednotné platby na plochu (SAPS). Známá už je také výše platby na greening a mladé zemědělce. Ty jsou letos vyhlášeny vůbec poprvé. Mimořádně budou také v letošním roce vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %. Ministr zemědělství dále schválil sazby dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) a přechodné vnitrostátní podpory (PVP), dříve nazývaných jako „národní doplňkové…

Na citlivé komodity letos poskytne Ministerstvo zemědělství 4,5 miliardy korun. Ministr Jurečka schválil sazby pro rok 2015

01. 12. 2015 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

1.12.2015 – Ministr zemědělství Marian Jurečka podepsal letošní sazby důležitých zemědělských podpor – na citlivé komodity a na přechodnou vnitrostátní podporu. Celkem je to téměř 4,5 miliardy korun, které pomohou zlepšit postavení našich zemědělců ve srovnání s EU i se světem. Letos se rozšířil seznam podporovaných odvětví, nově tak dotace mohou získat i pěstitelé ovoce a zeleniny, cukrové řepy a bílkovinných plodin.

SAZBY JEDNOTLIVÝCH DOTAČNÍCH TITULŮ 2015

30. 11. 2015 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Státní zemědělský intervenční fond zveřejňuje sazby jednotlivých dotačních titulů 2015.

2. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 2014 - 2020

27. 11. 2015 | Dotace | OP Rybářství

26.11.2015 - Druhé zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 se konalo v budově Ministerstva zemědělství dne 18. listopadu 2015. Jednání se účastnili členové Monitorovacího výboru, hosté a zástupkyně Evropské komise.

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 - aktualizované znění

27. 11. 2015 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Aktuální informace

Evropská komise svým prováděcím rozhodnutím v listopadu 2015 schválila změnu programového dokumentu.Tématické oblasti:    Rozvoj venkova

Představenstvo PGRLF stanovilo výše procentních sazeb podpor pojištění pro rok 2015

24. 11. 2015 | Dotace | PGRLF

Představenstvo Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. stanovilo výše procentních sazeb podpor pojištění pro rok 2015 v rámci programu:

Poskytnutí podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění a Finanční podpora pojištění lesních porostů pro rok 2015

24. 11. 2015 | Dotace | PGRLF

Dne 30. 10. 2015 bude ukončen příjem žádostí o poskytnutí podpor v rámci programu Finanční podpora pojištění a Finanční podpora pojištění lesních porostů pro rok 2015. Nejpozději k uvedenému datu je nutné doložit PGRLF, a.s. Potvrzení pojišťovny o výši zaplaceného pojistného předepsaného na příslušný rok a doklady prokazující úhradu pojistného na příslušný rok (výpis z účtu, složenka, pokladní doklad, zápočet z pojistné události, přeplatek).…

V příštím roce bude SZIF hospodařit s 37 miliardami korun

20. 11. 2015 | Dotace

Praha 20. 11. 2015 – Vláda České republiky dnes schválila „Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2016“, který vychází z návrhu kapitoly Ministerstva zemědělství.Pro příští rok obdrží SZIF dotace ve výši 37,2 miliardy korun, z toho 5,9 miliardy korun půjde ze státního rozpočtu a 31,3 miliardy korun z rozpočtu Evropské unie.

Seznam doporučených Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova

05. 11. 2015 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Aktuální informace

30.10.2015 - Doporučení Žádostí o dotaci v rámci 1. kola Programu rozvoje venkova – operace 4.1.1, 4.2.1, 4.3.2, 8.6.1, 16.2.2 - výsledky

Kontinuální příjem žádostí z Programu rozvoje venkova pro operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy

05. 11. 2015 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Opatření M04

29.10.2015 - Dne 27. 10. 2015 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014 – 2020, pro kontinuální příjem žádostí v operaci 4.3.1 Pozemkové úpravy.

4.3.1 Pozemkové úpravy

05. 11. 2015 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Opatření M04

30.10.2015 - Operace je zaměřena na podporu investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví, konkrétněji provádění pozemkových úprav, kdy dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Realizace plánů společných zařízení, což jsou opatření zajišťující zpřístupnění pozemků…

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Považujete příspěvek 60 korun za test zaměstnance na covid-19 za přiměřený?

- počet hlasů: 213

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz