AKCR.cz


Rostoucí náklady chovatelů

30. 11. 2021 | Aktuality | Z médií

29. 11. 2021 - Česká televize - Část chovatelů prasat, drůbeže i skotu zvažuje, že kvůli zdražujícím surovinám a energiím skončí. Podle Agrární komory momentálně prodávají zvířata za ceny, které nepokryjí ani náklady. K tématu vystoupil prezident Agrární komory ČR Jan Doležal. Na reportáž se můžete podívat zde (v čase 42:31).

Další příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb na pořízení zařízení na vážení, balení a  označování výrobků s 80% podporou

30. 11. 2021 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 30. listopadu 2021 - Příjem  žádostí  v  opatření  3.2.  Sledovatelnost  produktů  pro  podniky  akvakultury a zpracovatele ryb bude zahájen dne 3. 1. 2022 od 9:00 a cílem je dočerpání finanční alokace tohoto opatření. 

Aktualizace Příručky pro publicitu PRV 2014–2020 (verze 6) - platná a účinná od 30. 11. 2021

30. 11. 2021 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Aktuální informace

V Praze dne 30. listopadu 2021 - Byla  zpřesněna  Příručka  pro  publicitu  PRV  2014–2020,  ve  které  dochází  zejména k úpravě povinných prvků publicity pro projekty plně financované z prostředků ČR. Současně dochází ke změnám vyplývajícím z dosavadních zkušeností z administrace. 

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014–2020 - Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER

30. 11. 2021 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Opatření M19

Aktualizace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV na období 2014–2020 - Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj) V Praze dne 30. listopadu 2021 - Dne 29. 11. 2021 schválil ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, CSc., aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova České…

Navýšení alokace pro 12. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

30. 11. 2021 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Aktuální informace

V Praze dne 30. listopadu 2021 - Dne 29. 11. 2021 bylo schváleno navýšení alokace 12. kola příjmu žádostí o 1 mld. Kč, která směřuje  do  podpory  skotu  (operace  4.1.1,  záměr  h)  a  zpracování  zemědělských  produktů (operace 4.2.1, záměr d). Spolu s tím byla podepsána změna Specifických podmínek Pravidel, kterými se stanovují  podmínky  pro  poskytování  dotace  …

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.A.b.4.a.-j. - příjem dokladů prokazující nárok na dotaci pro rok 2021 

30. 11. 2021 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze dne 26. listopadu 2021 - Na Portálu farmáře jsou pro žadatele od 1.12.2021 zpřístupněny formuláře pro příjem dokladů prokazující nárok na dotaci pro dotační program 9.A.b.4.a.-j. Podpora na zajištění samostatných odrůdových zkoušek registrovaných odrůd polních plodin, za účelem zajištění získání a šíření informací o pěstitelských vlastnostech registrovaných odrůd polních plodin, které jsou následně publikovány zemědělské veřejnosti pro…

Informace pro žadatele Národních dotací k dotačnímu programu 3.d. - příjem žádostí o zemědělské národní dotace pro rok 2022

30. 11. 2021 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze dne 25. listopadu 2021 - Na Portálu farmáře jsou  pro žadatele od 1. 12.  2021 zpřístupněny formuláře pro podání žádostí o dotaci pro rok 2022 pro dotační program 3. d. Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice,  malých  zrnin,  olejnin,  luskovin,  brambor,  pícnin,  zelenin,  léčivých,…

Informace pro žadatele Národních dotací k dotačnímu programu 3.c.- příjem žádostí o zemědělské národní dotace pro rok 2022

30. 11. 2021 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze dne 25. listopadu 2021  - Na Portálu farmáře jsou  pro žadatele od 1. 12.  2021 zpřístupněny formuláře pro podání žádostí o dotaci pro rok 2022 pro dotační program 3.c.  Podpora testování množitelského materiálu s využitím imunoenzymatických metod a metod PCR. 

Informace pro žadatele k dotačnímu programu 9.E. - příjem žádostí o dotaci pro rok 2022

30. 11. 2021 | Dotace | Národní dotace

V Praze dne 26. listopadu 2021  - Od 1.12.2021 do 31.5.2022 bude pro žadatele na Portálu farmáře SZIF spuštěn příjem žádostí o dotaci pro dotační program 9.E. Školní závody pro rok 2022.  

SZIF začíná vyplácet doplatek k Jednotné platbě na plochu

30. 11. 2021 | Dotace | Platby na základě jednotné žádosti

Praha 30. listopadu 2021 - Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začíná s vyplácením doplatků k nejrozšířenější zemědělské dotaci – SAPS. Rozhodnutí se zálohou ve výši 70 % fond vydával od 19. října. Letošní sazba Jednotné platby na plochu je 3 331,68 korun na hektar.  

Inovace v mlékárenství mají rychlé tempo

30. 11. 2021 | Zprávy | Agrární komora ČR | Tiskové zprávy

Tisková zpráva 30. 11. 2021 - Chování českého spotřebitele se během pandemie výrazně změnilo, více dbá o své zdraví a mění nákupní chování. Tato změna nákupního chování klade vysoké nároky na práci firem se společenskou zodpovědností a transparentností. I proto se inovační trendy v mlékárenství posouvají k zodpovědnému stravování.  Zpracovatelé mléka a výrobci mlékárenských výrobků v České republice jsou inovačně aktivní – prostředky…

Prezident AK ČR komentoval růst výrobních nákladů v zemědělské prvovýrobě

30. 11. 2021 | Aktuality | Z médií

29. 11. 2021 - Český rozhlas Plus - Zemědělci přestávají být schopní zvládat rostoucí náklady. Podle Agrární komory jsou v kritické situaci hlavně chovatelé prasat, drůbeže nebo skotu. Náklady jim v poslední době kvůli inflaci rostou o desítky až stovky procent. Zároveň ale mají zemědělci dost omezené možnosti to promítnout do cen, za které prodávají. Některé podniky nebo farmy tak přestávají být schopné svou produkci ufinancovat a zvažují, že…

Parlament schválil konečnou podobu společné zemědělské politiky EU

30. 11. 2021 | Evropská unie | Společná zemědělská politika

23-11-2021 - 16:43  Podpora biologické rozmanitost a soulad s právními předpisy a závazky EU v oblasti životního prostředí a klimatu  10 % přímých plateb pro malé a střední zemědělské podniky  Trvalá krizová rezerva pro případ kolísání cen a tržních výkyvů  Sankce za porušování pracovních norem 

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz