AKCR.cz


Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb na pořízení zařízení na vážení, balení a označování výrobků bude ukončen dne 31. 1. 2021.

15. 01. 2021 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Aktuální informace

14.1.2021 - Příjem žádostí v opatření 3.2. Sledovatelnost produktů pro podniky akvakultury a zpracovatele ryb byl zahájen 6. 10. 2020 od 9 hod. a bude ukončen dne 31. 1. 2021. Důvodem ukončení příjmu je vyčerpání přidělené finanční alokace. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce nebude brán zřetel na podané žádosti po tomto termínu ukončení příjmu a těmto žádostem bude ukončena administrace po jejich zaregistrování na příslušném RO SZIF.

Informace o nových zásadách sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací dle nového § 6 odst. 4 ZZVZ

15. 01. 2021 | Dotace | Program rozvoje venkova 2014 až 2020 | Aktuální informace

14.1.2021 - Na základě novely zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, jsou do § 6 odst. 4 ZZVZ od 1. 1. 2021 doplněny nové zásady týkající se sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Novela pak také do § 28 (Vymezení některých dalších pojmů) vkládá definice, co se pro účel zákona rozumí sociálním, environmentálním a inovativním zadáváním.

Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 – DP 8.F., 10.D.

15. 01. 2021 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

Část B Dotační programy Dotační program 8.F. Nákazový fond 8.F. Podpora vybraných činností a opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat a ozdravování chovů drůbeže zvýšením biologické bezpečnosti 8.F.d. Podpora opatření zaměřených proti šíření nákaz prasat zvýšením biologické bezpečnosti str. 67, bod 5 Výše dotace, poslední odstavec

The Czech Republic – The Largest Producer of Breadseed Poppy

15. 01. 2021 | Komodity | Rostlinná výroba | Obiloviny a olejniny

Ucelená publikace se zaměřením na představení jedinečnosti českého máku. Brožura vznikla ve spolupráci s národním zájmovým spolkem Český modrý mák a je dostupná v anglické a ruské verzi. Rok vydání: 2020 Cílová skupina: odborná veřejnost/spotřebitel Tématické oblasti: Rostlinná výroba ISBN: 978-80-7434-584-5 Vydavatel Ministerstvo zemědělství

Seminář rostlinné výroby

15. 01. 2021 | Poradenství | Akce, konference a semináře | Pozvánky

Představenstvo Spolku pro komodity a krmiva a jeho odborné sekce si Vás dovolují pozvat na Seminář rostlinné výroby digitální formou, 10.00 – 12.00 hod. 21. 1. 2021

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd ze sklizně 2020

15. 01. 2021 | Komodity | Seznam doporučených odrůd

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd. 

Přehled doporučených Žádostí o podporu pro opatření 2.2.a), 2.5. a 5.3. z 1. a 2. výzvy přijmu OP Rybářství 2014–2020.

14. 01. 2021 | Dotace | OP Rybářství

V Praze dne 17.února 2016 - Státní zemědělský intervenční fond dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky proposkytování podpory na projekty: Opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury, Opatření 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby a Opatření 5.3. Investice do zpracování produktů Operačního programu Rybářství 2014-2020 a zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacímve znění…

Návod na vytvoření OHLÁŠENÍ žadatele

14. 01. 2021 | Dotace | V lesním hospodářství a myslivosti

13.1.2021 - V příloze článku je zveřejněn návod na vytvoření uživatelského účtu a na sestavení ohlášení žadatele o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích.

Informace pro žadatele k dotačnímu programu Národních dotací – 8.F.d. PODPORA OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZ PRASAT ZVÝŠENÍM BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI

14. 01. 2021 | Dotace | Národní dotace | Zemědělství, potravinářství, poradenství

V Praze dne 14. ledna 2021 - Od 15.01.2021 do 01.02.2021 (včetně) mohou žadatelé podávat skrze Portál farmáře na SZIF Žádosti o zemědělské národní dotace 2021 - dotační podprogram 8.F.d. PODPORA OPATŘENÍ ZAMĚŘENÝCH PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZ PRASAT ZVÝŠENÍM BIOLOGICKÉ BEZPEČNOSTI pro nové sledované období 2021 (01.10.2020 – 30.09.2021). Na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu je v sekci SZIF poskytuje - Národní dotace –…

Evropská komise schválila rozšíření podpory pro ovocné sady na všechny podniky, pomůže to rozšířit plochy sadů

14. 01. 2021 | Zprávy | Zemědělství | Rostlinná výroba

13.1.2021 - Tisková zpráva – Evropská komise (EK) včera prostřednictvím tiskové zprávy oznámila, že České republice schválila rozšíření podpory pro restrukturalizaci ovocných sadů a budování závlah v ovocných sadech na všechny podniky bez rozdílu velikosti. Zároveň oznámila, že prověří, zda některé firmy v minulosti u těchto dotačních programů nečerpaly podporu v rozporu s pravidly. Tyto firmy přitom při vnitřní kontrole odhalilo Ministerstvo…

Vědci objevili způsob identifikace topolů odolných vůči suchu

14. 01. 2021 | Poradenství | Lesnictví a myslivost

14. leden 2021 - SILVARIUM.CZ - Významným úkolem lesnické vědy v současnosti je nalezení jedinců lesních dřevin odolných vůči suchu, a to v rámci jednotlivých druhů a jejich populací. Mezi jedinci jednoho druhu domácích dřevin, ať už jde o smrk, jedli, buk, topol, lípu či jiné, existují významné rozdíly ve schopnosti snášet sucho. Proto je důležité najít způsob, jak jedince vykazující toleranci k podmínkám sucha identifikovat. Již delší dobu…

Závad zjištěných při kontrolách prodejců vánočních kaprů meziročně ubylo

14. 01. 2021 | Zprávy | Zemědělství | Živočisná výroba

V Praze dne 14. 1. 2021 Tisková zpráva - Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) v závěru loňského roku při tradičních kontrolách prodeje vánočních kaprů zkontrolovali více než 830 prodejních míst v celé České republice. Pochybení zjistili u necelých dvou procent z nich. Ve srovnání s předchozími roky závad poměrně výrazně ubylo. Mezi nejčastější porušení legislativy patřily různé prohřešky proti hygieně a nenahlášení prodejního místa SVS. V…

Přeplněná Sněžka nejen turisty? Co si přinesete, si taky odneste, upozorňuje Agrární komora

14. 01. 2021 | Aktuality | Z médií

11.1.2021 - Blesk.cz - . „Přátelé, nejsme sice strážci KRNAP, ale pokud se pohybujete někde na Sněžce, ale i kdekoliv v přírodě, dovolíme si připomenout základní pravidlo: Co si přinesete, to si taky i odneste! Příroda není odpadkový koš,“ píšou zástupci Agrární komory České republiky na facebooku. Odkaz na celý článek  Facebook AK ČR

logo Agrární komora ČR

Delegáti 29. sněmu, zvolili nového prezidenta Agrární komory ČR,
Ing. Jana Doležala více zde


Odebírejte e-mailem denní nebo týdenní přehled zveřejněných zpráv.

czech-agro-komodite.cz

Pro dnešní den není žádná anketa definována.
Nová anketa se připravuje.

Praha Liberecký Olomoucký Zlínský Plzeňský Ústecký Karlovarský Moravskoslezský Středočeský Vysočina Pardubický Kralovehradecký Jihočeský Jihomoravský

AGRÁRNÍ KOMORA V KRAJÍCH

Praha | Středočeský | Plzeňský | Jihočeský | Karlovarský | Ústecký | Liberecký | Královéhradecký | Pardubický | Vysočina | Jihomoravský | Zlínský | Olomoucký | Moravskoslezský

Reklama zavřít
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

IČO: 47674768
DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj


  +420 296 411 180
  sekretariat@akcr.cz
  Mapa jak k nám

Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2021 - AK ČR | vyroba-www.cz